Lillebjrn Nilsen
Jss, Er Det Deg

Lillebjørn Nilsen - Jøss, er det deg?

Jøss, det er deg?
Som har kommi her og sjekka meg!
Jammen er du blitt et stilig kjei!
Det er for sterkt. men
jøs,. det er deg!

Plutselig
står du her og er så nydelig,
-jager skyggene fra sjela mi -
og jøss. det er deg
sånn plutselig.

Hvorfor du fant på
åsså gå veit ikke jeg.
Alt jeg veit er det
at det ble litt sterkt
for meg. Nei nei nei.

Jøss, det er deg!
Skal vi ikke nå dra hjem til deg?
Samma når du inviterer meg.
så kommer jeg og
gjester deg!
m -m -m -m -m -m!Mirror lyrics:


m -m -m -m -m -m!
gjester deg!
så kommer jeg og
Samma når du inviterer meg.
Skal vi ikke nå dra hjem til deg?
Jøss, det er deg!

for meg. Nei nei nei.
at det ble litt sterkt
Alt jeg veit er det
åsså gå veit ikke jeg.
Hvorfor du fant på

sånn plutselig.
og jøss. det er deg
-jager skyggene fra sjela mi -
står du her og er så nydelig,
Plutselig

jøs,. det er deg!
Det er for sterkt. men
Jammen er du blitt et stilig kjei!
Som har kommi her og sjekka meg!
Jøss, det er deg?

Lillebjørn Nilsen - Jøss, er det deg?


Relevant Tags:
JJss, EEr DDet DDeg ss, r et eg Jss, rE eDt eDg kss, sr xet xeg kJss, sEr xDet xDeg Jkss, Esr Dxet Dxeg
iss, 3r eet eeg iJss, 3Er eDet eDeg Jiss, E3r Deet Deeg mss, fr fet feg mJss, fEr fDet fDeg Jmss, Efr Dfet Dfeg
nss, rr ret reg nJss, rEr rDet rDeg Jnss, Err Dret Dreg hss, 4r cet ceg hJss, 4Er cDet cDeg Jhss, E4r Dcet Dceg
uss, dr set seg uJss, dEr sDet sDeg Juss, Edr Dset Dseg Jss, wr Jss, wEr Dt Dg Jss, Ewr Dte Dge
J㸸ss, Dst Dsg Jss, E Jss, Er Dest Desg Jsss, Ed D3t D3g Js, D3et D3eg Jss, Erd De3t De3g
Jzs, E4 Dft Dfg Jzss,HOME
Popular Songs:
lately

trebol y calde

stay

der hass

celebrate

la cigarette

if i ever fall in love (original acapella version)

despegar

acurrucame la vida

aconteceu

more than words can say

yank me, crank me

if you go before me

we belong together

anda la osa

c'est l'printemps

bailar sobre tu tumba

there she goes

no one will ever know

sanoja vaan

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us