Ted Grdestad
Jag Vill Ha En Egen Mne

Du har då aldrig trott på tårar,
det passar inte för en karl
Om man är över femton vårar
finns inga känslor kvar.

Kan du förstå två våta kinder,
de torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner,
när man har mist sin vän.

Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig.

Du tror du vet hur allt ska vara,
du vet när allting passar sig
Utom när jag ska förklara,
hur jag känner mig.

Du bryr dig inte om mig mera,
och det har tagit mig så hårt
Du kan väl aldrig acceptera,
att någonting är svårt.

Jag vill ha en egen måne, som jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig.

Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där stannar jag till allting ordnat sig.


Mirror lyrics:

Där stannar jag till allting ordnat sig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till

Där stannar jag tills allting ordnat sig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag vill ha en egen måne, som jag kan åka till

att någonting är svårt.
Du kan väl aldrig acceptera,
och det har tagit mig så hårt
Du bryr dig inte om mig mera,

hur jag känner mig.
Utom när jag ska förklara,
du vet när allting passar sig
Du tror du vet hur allt ska vara,

Där stannar jag tills allting ordnat sig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till

när man har mist sin vän.
Man rår ej för att tårar rinner,
de torkar lika snabbt igen
Kan du förstå två våta kinder,

finns inga känslor kvar.
Om man är över femton vårar
det passar inte för en karl
Du har då aldrig trott på tårar,


Relevant Tags:
JJag VVill HHa EEn EEgen MMne ag ill a n gen ne aJg iVll aH nE gEen Mne kag bill ja sn sgen jne kJag bVill jHa sEn sEgen jMne
Jkag Vbill Hja Esn Esgen Mjne iag cill ua 3n 3gen kne iJag cVill uHa 3En 3Egen kMne Jiag Vcill Hua E3n E3gen Mkne mag gill na fn fgen nne
mJag gVill nHa fEn fEgen nMne Jmag Vgill Hna Efn Efgen Mnne nag fill ba rn rgen Mne nJag fVill bHa rEn rEgen Mne Jnag Vfill Hba Ern Ergen Mne
hag Viill ga 4n 4gen Mッne hJag Vll gHa 4En 4Egen Mne Jhag Vlil Hga E4n E4gen M⃴ne uag Vjll ya dn dgen Mne uJag Vjill yHa dEn dEgen Mヴne
Juag Vijll Hya Edn Edgen Mヴne Jaag V9ll Haa wn wgen Mⴴne Jg V9ill H wEn wEgen Mne Jga Vi9ll Ha Ewn Ewgen Mne Jzg Vlll Hz Enn Eggen Mnne
Jzag Vlill Hza E Een Me Jazg Villl Haz En Eegn Men Jqg Voll Hq Em Ehen Mme Jqag Voill Hqa Emn Ehgen Mmne Jaqg Violl Haq Enm Eghen Mnme
Jsg Vkll Hs Eh Eyen Mhe Jsag Vkill Hsa Ehn Eygen Mhne Jasg Vikll Has Enh Egyen Mnhe Jwg V8ll Hw Ej Eben Mje Jwag V8ill Hwa Ejn Ebgen Mjne
Jawg Vi8ll Haw Enj Egben Mnje Jxg Vull Hx Eb Even Mbe Jxag Vuill Hxa Ebn Evgen Mbne Jaxg Viull Hax Enb Egven Mnbe Jagg Efen Mnee
Ja Vil Mn



HOME
Popular Songs:
still

how high did we go

the terry gantner way

the relic

changes

heart of stone

effervescing elephant

want you baby

the things i do

entregame tu amor

repent

ignorance

not afraid

one last

say goodbye (you you you 너 너 너...

when i run

en keer alles

this far from memphis

gtterfunken

minulla on ikv

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us