Tarkan
Seviþ Benimle

Söz: Seviþ Benimle
Müzik: Ozan Çolakoðlu
Vokal: Sertab Erener, Tarkan
Çýkar ateþten elbiseni
Bir tek çýplaklýðýnkalsýn
Ateþten de sýcak
Ay odada þimdi
Ay yatakta
Ay içindeyken daha çýplak görünüyorsun
Kendini ver bana
Nasýl da büyür bedenin gecenin içinde
Sen sen deðilsin artýk
Hadi konuþ benimle
Utanmak istiyorsun sözlerimden
Seviþ benimle, savaþ benimle
Karýþalým birbirimize

Hiç nokta koyma geceye
Dur yok, durak yok
Bu son gece, ölüm yakýn
Konuþ benimle, seviþ benimle
Sýnýrsýz ol, yasaksýz ol
Seviþ benimle, savaþ benimle
Bir yýlan kadar soðuk ve kývrak
Bir yalan kadar çekici ve ürkütücü olmalýsýn
Sen sen deðilsin artýk
Ben de yokum
Seviþ benimle, konuþ benimle
Yalnýzca aþk ve gece
Ölüm bir adým ötede


Mirror lyrics:

Ölüm bir adým ötede
Yalnýzca aþk ve gece
Seviþ benimle, konuþ benimle
Ben de yokum
Sen sen deðilsin artýk
Bir yalan kadar çekici ve ürkütücü olmalýsýn
Bir yýlan kadar soðuk ve kývrak
Seviþ benimle, savaþ benimle
Sýnýrsýz ol, yasaksýz ol
Konuþ benimle, seviþ benimle
Bu son gece, ölüm yakýn
Dur yok, durak yok
Hiç nokta koyma geceye

Karýþalým birbirimize
Seviþ benimle, savaþ benimle
Utanmak istiyorsun sözlerimden
Hadi konuþ benimle
Sen sen deðilsin artýk
Nasýl da büyür bedenin gecenin içinde
Kendini ver bana
Ay içindeyken daha çýplak görünüyorsun
Ay yatakta
Ay odada þimdi
Ateþten de sýcak
Bir tek çýplaklýðýnkalsýn
Çýkar ateþten elbiseni
Vokal: Sertab Erener, Tarkan
Müzik: Ozan Çolakoðlu
Söz: Seviþ Benimle


Relevant Tags:
SSeviþ BBenimle eviþ enimle eSviþ eBnimle zeviþ venimle zSeviþ vBenimle Szeviþ Bvenimle
weviþ genimle wSeviþ gBenimle Sweviþ Bgenimle deviþ nenimle dSeviþ nBenimle Sdeviþ Bnenimle
eeviþ henimle eSeviþ hBenimle Seeviþ Bhenimle xeviþ Beenimle xSeviþ Bnimle Sxeviþ Bneimle
aeviþ Bsnimle aSeviþ Bsenimle Saeviþ Besnimle B3nimle Sviþ B3enimle Sveiþ Be3nimle
Ssviþ Bfnimle Sseviþ Bfenimle Sesviþ Befnimle S3viþ Brnimle S3eviþ Brenimle Se3viþ Bernimle
Sfviþ B4nimle Sfeviþ B4enimle Sefviþ Be4nimle Srviþ Bdnimle Sreviþ Bdenimle Serviþ Bednimle
S4viþ Bwnimle S4eviþ Bwenimle Se4viþ Bewnimle Sdviþ Bennimle Beimle Sedviþ Beinmle
Swviþ Bemimle Bemnimle Sewviþ Benmimle Sevviþ Behimle Seiþ Behnimle Seivþ Benhimle
Sebiþ Bejimle Sebviþ Bejnimle Sevbiþ Benjimle Seciþ Bebimle Secviþ Bebnimle Sevciþ Benbimle
Segiþ Beniimle Segviþ Benmle Sevgiþ Benmile Sefiþ Benjmle Sevfiþ Benijmle Seviiþ Ben9mle
Sevþ Ben9imle Sev&ithorn; Beni9mle Sevjþ Benlmle Sevjiþ Benlimle Sevijþ Benilmle Sev9þ Benomle
Sev9iþ Benoimle Sevi9þ Beniomle Sevlþ Benkmle Sevliþ Benkimle Sevilþ Benikmle Sevoþ Ben8mle
Sevoiþ Ben8imle Sevioþ Beni8mle Sevkþ Benumle Sevkiþ Benuimle Sevikþ Beniumle Sev8þ Benimmle
Sev8iþ Benile Sevi8þ Benilme Sevuþ Benijle Sevuiþ Seviuþ Benimjle Sevi&þ Benikle
Sevithorn; Sevit&horn; Benimkle Sevi&tthorn; Beninle Sevi&horn; Beninmle Sevi&htorn; Benimnle Sevi&fhorn; Benimlle
Sevi&fthorn; Benime Sevi&tfhorn; BenimelHOME
Popular Songs:
who dat

i dig a pony

1 2 3

tenderly

lollipop (candyman)

steel rain

desesperado

wide open road

besoin d'espace

come to me

nights like this

me has llamado a conocerte

calm before the storm

1996

pretty flamingo

hurra

mouth full

until you come back to me (that's what im gonna do...

sunglasses at night

always forever

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us