Super Furry Animals
Y Teimlad

Y teimlad sy'n gyrru bobol I anghofio amser
The feeling that makes people forget time
Y teimlad sy'n gyrru ti I feddwl nad yw'r dyfodol mor fler
The feeling that makes you think the future isn't so bad
Y teimlad sydd yn dod a cyn sbarduno gobaith
The feeling that comes before sparking off hope
Ti'n gweld y tywod llwch ond ti'n gweld fod yno flodau
You see the sand dust but you see that there's flowers

Y teimlad, beth yw'r teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad sydd heb esboniad
The feeling that's inexplicable
Y teimlad, beth yw'r teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad sy'n cael ei alw'n gariad
The feeling that is called love
Cariad, cariad, y teimlad
Love, love, the feeling

Mae hapusrwydd yn codi ac yn troi yn wir rhywbryd
Happiness rises and turns true sometimes
Ac mae'n dangos fod yno rhywbeth mewn hyd yn oed dim byd
And it shows that there's something even in nothing
A pan mae'r teimlad yno mae bywyd yn werth parhau
And when the feeling is there, life is worth continuing
Ond yn ei absenoldeb mae'r diweddglo yn agosau
But in its absence the end approaches

Y teimlad, beth yw y teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, sydd heb esboniad?
The feeling, which is inexplicable?
Y teimlad, beth yw y teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, sy'n cael ei alw'n gariad


Mirror lyrics:

Y teimlad, sy'n cael ei alw'n gariad
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, beth yw y teimlad?
The feeling, which is inexplicable?
Y teimlad, sydd heb esboniad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, beth yw y teimlad?

But in its absence the end approaches
Ond yn ei absenoldeb mae'r diweddglo yn agosau
And when the feeling is there, life is worth continuing
A pan mae'r teimlad yno mae bywyd yn werth parhau
And it shows that there's something even in nothing
Ac mae'n dangos fod yno rhywbeth mewn hyd yn oed dim byd
Happiness rises and turns true sometimes
Mae hapusrwydd yn codi ac yn troi yn wir rhywbryd

Love, love, the feeling
Cariad, cariad, y teimlad
The feeling that is called love
Y teimlad sy'n cael ei alw'n gariad
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, beth yw'r teimlad?
The feeling that's inexplicable
Y teimlad sydd heb esboniad
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, beth yw'r teimlad?

You see the sand dust but you see that there's flowers
Ti'n gweld y tywod llwch ond ti'n gweld fod yno flodau
The feeling that comes before sparking off hope
Y teimlad sydd yn dod a cyn sbarduno gobaith
The feeling that makes you think the future isn't so bad
Y teimlad sy'n gyrru ti I feddwl nad yw'r dyfodol mor fler
The feeling that makes people forget time
Y teimlad sy'n gyrru bobol I anghofio amser


Relevant Tags:
YY TTeimlad eimlad Y eTimlad g feimlad gY fTeimlad Yg Tfeimlad h 5eimlad hY 5Teimlad Yh T5eimlad 6 heimlad 6Y hTeimlad
Y6 Theimlad u yeimlad uY yTeimlad Yu Tyeimlad 7 6eimlad 7Y 6Teimlad Y7 T6eimlad j geimlad jY gTeimlad Yj Tgeimlad t reimlad
tY rTeimlad Yt Treimlad Teeimlad Timlad Tiemlad Tsimlad Tseimlad Tesimlad T3imlad T3eimlad Te3imlad
Tfimlad Tefimlad Trimlad Terimlad T4imlad T4eimlad Te4imlad Tdimlad Tdeimlad Tedimlad Twimlad
Tweimlad Tewimlad Teiimlad Temlad Temilad Tejmlad Tejimlad Teijmlad Te9mlad Te9imlad Tei9mlad
Telmlad Telimlad Teilmlad Teomlad Teoimlad Teiomlad TekmladHOME
Popular Songs:
no ja, pa kaj...

ahora que te perdi

mach schnell

lngtan r allt jag har

soy la caa

een nieuw begin

i can't sleep

malevolent

involuntary movement

baby, it's a crime

beyond the trees

the puppet

corner of the heart

dat ik verliefd ben

she holds a grudge

the rumor

un segundo en el camino

i wonder

yellow moon

we carry on

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us