Suomi Mania
Seksi Vie Ja Taksi Tuo (oikea Suomi Mania)

Viime kesä sateinen, lähti gimmafrendikin
Ja mun pomo sanoi, tää on duunipäivä viimeinen
Ja kun luulen, ettei mikään voisi mennä huonommin
Niin lisää sataa, samaa rataa, lopputilin hukkaan

Teenkin täysikäännöksen, tää on uusi trendikin
Istun terassille kiikaroimaan pyllyt tyttöjen
Ja nyt tuntuu ettei mikään voisi olla paremmin
Tarjoilijan tuomaa kuplajuomaa nousee vihdoin tukkaan

Seksi vie ja Taksi tuo mut siideri mua liikuttaa
Siksi tie vie sun luo
Saat maistaa suukkoo kuplivaa
Seksi vie ja Taksi tuo, sun seurastasi humaltuu
Rakkauttani lisää juo
Ja sitä ei saa maistaa kukaan muu

Tuskin tästä selviän, enkä haluaisikaan
Kun mä heitin iloisesti taakse kuivan elämän
Eikä rakkaudessa meidän kestäis moni lasikaan
Se kaiken särkee, onko järkee jäädä kotiin nukkuun

Seksi vie ja Taksi tuo mut siideri mua liikuttaa
Siksi tie vie sun luo
Saat maistaa suukkoo kuplivaa
Seksi vie ja Taksi tuo, sun seurastasi humaltuu
Rakkauttani lisää juo
Ja sitä ei saa maistaa kukaan muu

Au

Seksi vie ja Taksi tuo mut siideri mua liikuttaa
Siksi tie vie sun luo
Saat maistaa suukkoo kuplivaa
Seksi vie ja Taksi tuo, sun seurastasi humaltuu
Rakkauttani lisää juo
Ja sitä ei saa maistaa kukaan muu

Seksi vie ja Taksi tuo
Taksi!!!!
Siksi tie vie sun luo
Seksi vie ja Taksi tuo
Taksi!!!!
Rakkauttani lisää juo


Mirror lyrics:

Rakkauttani lisää juo
Taksi!!!!
Seksi vie ja Taksi tuo
Siksi tie vie sun luo
Taksi!!!!
Seksi vie ja Taksi tuo

Ja sitä ei saa maistaa kukaan muu
Rakkauttani lisää juo
Seksi vie ja Taksi tuo, sun seurastasi humaltuu
Saat maistaa suukkoo kuplivaa
Siksi tie vie sun luo
Seksi vie ja Taksi tuo mut siideri mua liikuttaa

Au

Ja sitä ei saa maistaa kukaan muu
Rakkauttani lisää juo
Seksi vie ja Taksi tuo, sun seurastasi humaltuu
Saat maistaa suukkoo kuplivaa
Siksi tie vie sun luo
Seksi vie ja Taksi tuo mut siideri mua liikuttaa

Se kaiken särkee, onko järkee jäädä kotiin nukkuun
Eikä rakkaudessa meidän kestäis moni lasikaan
Kun mä heitin iloisesti taakse kuivan elämän
Tuskin tästä selviän, enkä haluaisikaan

Ja sitä ei saa maistaa kukaan muu
Rakkauttani lisää juo
Seksi vie ja Taksi tuo, sun seurastasi humaltuu
Saat maistaa suukkoo kuplivaa
Siksi tie vie sun luo
Seksi vie ja Taksi tuo mut siideri mua liikuttaa

Tarjoilijan tuomaa kuplajuomaa nousee vihdoin tukkaan
Ja nyt tuntuu ettei mikään voisi olla paremmin
Istun terassille kiikaroimaan pyllyt tyttöjen
Teenkin täysikäännöksen, tää on uusi trendikin

Niin lisää sataa, samaa rataa, lopputilin hukkaan
Ja kun luulen, ettei mikään voisi mennä huonommin
Ja mun pomo sanoi, tää on duunipäivä viimeinen
Viime kesä sateinen, lähti gimmafrendikin


Relevant Tags:
SSeksi VVie JJa TTaksi TTuo ((oikea SSuomi MMania) eksi ie a aksi uo oikea uomi ania) eSksi iVe aJ aTksi uTo o(ikea uSomi aMnia)
zeksi bie ka faksi fuo (ooikea zuomi jania) zSeksi bVie kJa fTaksi fTuo (ikea zSuomi jMania) Szeksi Vbie Jka Tfaksi Tfuo (iokea Szuomi Mjania)
weksi cie ia 5aksi 5uo (kikea wuomi kania) wSeksi cVie iJa 5Taksi 5Tuo (koikea wSuomi kMania) Sweksi Vcie Jia T5aksi T5uo (okikea Swuomi Mkania)
deksi gie ma haksi huo (9ikea duomi nania) dSeksi gVie mJa hTaksi hTuo (9oikea dSuomi nMania) Sdeksi Vgie Jma Thaksi Thuo (o9ikea Sduomi Mnania)
eeksi fie na yaksi yuo (0ikea euomi Maania) eSeksi fVie nJa yTaksi yTuo (0oikea eSuomi Mnia) Seeksi Vfie Jna Tyaksi Tyuo (o0ikea Seuomi Mnaia)
xeksi Viie ha 6aksi 6uo (likea xuomi Mznia) xSeksi Ve hJa 6Taksi 6Tuo (loikea xSuomi Mzania) Sxeksi Vei Jha T6aksi T6uo (olikea Sxuomi Maznia)
aeksi Vje ua gaksi guo (iikea auomi Mqnia) aSeksi Vjie uJa gTaksi gTuo (ioikea aSuomi Mqania) Saeksi Vije Jua Tgaksi Tguo (oiikea Sauomi Maqnia)
V9e Jaa raksi ruo Suuomi Msnia) Sksi V9ie J rTaksi rTuo (okea Somi Msania) Skesi Vi9e Ja Traksi Truo (okiea Soumi Masnia)
Ssksi Vle Jz Taaksi Tuuo (ojkea Shomi Mwnia) Sseksi Vlie Jza Tksi To (ojikea Shuomi Mwania) Sesksi Vile Jaz Tkasi Tou (oijkea Suhomi Mawnia)
S3ksi Voe Jq Tzksi Tho (o9kea S7omi Mxnia) S3eksi Voie Jqa Tzaksi S7uomi Mxania) Se3ksi Vioe Jaq Tazksi Tuho (oi9kea Su7omi Maxnia)
Sfksi Vke Js Tqksi T7o (olkea Skomi Mannia) Sfeksi Vkie Jsa Tqaksi T7uo Skuomi Maia) Sefksi Vike Jas Taqksi Tu7o (oilkea Sukomi Maina)
Srksi V8e Jw Tsksi Tko (ookea Siomi Mamia) Sreksi V8ie Jwa Tsaksi Tkuo Siuomi Mamnia) Serksi Vi8e Jaw Tasksi Tuko (oiokea Suiomi Manmia)
S4ksi Vue Jx Twksi Tio (okkea S8omi Mahia) S4eksi Vuie Jxa Twaksi Tiuo S8uomi Mahnia) Se4ksi Viue Jax Tawksi Tuio (oikkea Su8omi Manhia)
Sdksi Viee Txksi T8o (o8kea Sjomi Majia) Vi Txaksi T8uo (o8ikea Sjuomi Majnia) Sedksi Vie Taxksi Tu8o (oi8kea Sujomi Manjia)
Swksi Vis Takksi Tjo (oukea Syomi Mabia) Vise Tasi Tjuo (ouikea Syuomi Mabnia) Sewksi Vies Taski Tujo (oiukea Suyomi Manbia)
Sekksi Vi3 Talsi Tyo Suoomi Maniia) Sesi Vi3e Talksi (oiea Sumi Mana) Seski Vie3 Taklsi Tuyo (oieka Sumoi Manai)
Selsi Vif Taosi Tuoo (oilea Sukmi Manja) Selksi Vife Taoksi Tu Seklsi Vief Takosi Tuo (oiklea Suokmi Manija)
Seosi Vir Tamsi Tuk (oioea Su9mi Man9a) Seoksi Vire Tamksi Su9omi Man9ia)HOME
Popular Songs:
as we choke

moritat

fraulein

dear peter

you never know

all been said before

la noche es para m

unbreakable

on se reverra

take you on a cruise

dreams

the good ole days

sideshow entertainment

ache for you

breathe

the sign of the ring

mismatch

try again

fline

i've got the world on a string

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us