Tant Strul
␞lskar Du Igen

Visst finns det ord
du kan förklara
förlåt kanske är mitt hjärta känsligt bara

Vem?
Vem?

Visst är du här
och smeker mej ibland
men det är nånting konstigt
med värmen från din hand

Min vän mitt hjärta
tig inte mer
nånstans finns en ros
som jag inte ser
är hon vacker
är hon ung
säg mej älskar du igen

Du har varit tyst
så länge hos mej nu
men jag hörde dej igår
var det verkligen du
jag ser att dina ögon
har en annan glans
det är som hela du
var nån helt annanstans

Du ler så vackert nu
som du en gång gjort förut
du luktar så gott
oh jag står inte ut
säg mej allt
jag inte vet
du är alldeles het

Älskar du igen?
(Vem?)
Älskar du igen?
(Vem?)

Min vän mitt hjärta
tig inte mer
nånstans finns en ros
som jag inte ser
är hon vacker
är hon ung
säg älskar du igen

Älskar du igen?
(Vem?)
Älskar du igen?
(Vem?)
Älskar du igen?
Vem...?


Mirror lyrics:

Vem...?
Älskar du igen?
(Vem?)
Älskar du igen?
(Vem?)
Älskar du igen?

säg älskar du igen
är hon ung
är hon vacker
som jag inte ser
nånstans finns en ros
tig inte mer
Min vän mitt hjärta

(Vem?)
Älskar du igen?
(Vem?)
Älskar du igen?

du är alldeles het
jag inte vet
säg mej allt
oh jag står inte ut
du luktar så gott
som du en gång gjort förut
Du ler så vackert nu

var nån helt annanstans
det är som hela du
har en annan glans
jag ser att dina ögon
var det verkligen du
men jag hörde dej igår
så länge hos mej nu
Du har varit tyst

säg mej älskar du igen
är hon ung
är hon vacker
som jag inte ser
nånstans finns en ros
tig inte mer
Min vän mitt hjärta

med värmen från din hand
men det är nånting konstigt
och smeker mej ibland
Visst är du här

Vem?
Vem?

förlåt kanske är mitt hjärta känsligt bara
du kan förklara
Visst finns det ord


Relevant Tags:
␞lskar DDu IIgen ␞lskar u gen ␞lskar uD gIen ッ␞lskar xu jgen ␞lskar xDu jIgen ⃐lskar Dxu Ijgen
␞lskar eu 9gen バlskar eDu 9Igen バlskar Deu I9gen ␐lskar fu lgen lskar fDu lIgen ➐lskar Dfu Ilgen
␞lskar ru ogen lskar rDu oIgen lskar Dru Iogen ␞llskar cu kgen ␞skar cDu kIgen ␞slkar Dcu Ikgen
␞kskar su 8gen ␞klskar sDu 8Igen ␞lkskar Dsu I8gen ␞oskar Duu ugen ␞olskar D uIgen ␞loskar Du Iugen
␞pskar Dh Iggen ␞plskar Dhu Ien ␞lpskar Duh Iegn ␞lsskar D7 Ihen ␞lkar D7u Ihgen ␞lksar Du7 Ighen
␞lzkar Dk Iyen ␞lzskar Dku Iygen ␞lszkar Duk Igyen ␞lwkar Di Iben ␞lwskar Diu Ibgen ␞lswkar Dui Igben
␞ldkar D8 Iven ␞ldskar D8u Ivgen ␞lsdkar Du8 Igven ␞lekar Dj Ifen ␞leskar Dju Ifgen ␞lsekar Duj Igfen
␞lxkar Dy Iten ␞lxskar Dyu Itgen ␞lsxkar Duy Igten ␞lakar Igeen ␞laskar Ign ␞lsakar Igne
␞lskkar Igsn ␞lsar Igsen ␞lsakr Igesn ␞lslar Ig3n ␞lslkar Ig3en ␞lsklar Ige3nHOME
Popular Songs:
pick me up

istanbul (not constantinople)

thy beauty in candlelight

blood tests

salt lake city

the invisible man

new year

oggi

is funny

lonely weekends

katla

colossus

freak

tu

a tear and a smile

essence

cellophane

blame it on the mistletoe

not alone

annica jnsson nya illusioner

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us