Tant Strul
Tid Att Leva

Tid att leva
tid att älska
tid att hata
tid att dö

Ta mig som du vill
se mig som en naken själ
om du vill veta vem jag är
eller såg du någon annan

Tid att gå
tid att springa
tid att se dig själv
när du älskar

Ta mig som du vill...

Gå så lugnt
du fattar mer och mer
ta mig när jag viskat klart
lär mig leva som jag vill

Ta mig som du vill...


Mirror lyrics:

Ta mig som du vill...

lär mig leva som jag vill
ta mig när jag viskat klart
du fattar mer och mer
Gå så lugnt

Ta mig som du vill...

när du älskar
tid att se dig själv
tid att springa
Tid att gå

eller såg du någon annan
om du vill veta vem jag är
se mig som en naken själ
Ta mig som du vill

tid att dö
tid att hata
tid att älska
Tid att leva


Relevant Tags:
TTid AAtt LLeva id tt eva iTd tAt eLva fid ztt keva fTid zAtt kLeva Tfid Aztt Lkeva 5id qtt oeva 5Tid qAtt oLeva T5id Aqtt Loeva
hid stt peva hTid sAtt pLeva Thid Astt Lpeva yid wtt Leeva yTid wAtt Lva Tyid Awtt Lvea 6id xtt Lsva 6Tid xAtt Lseva T6id Axtt Lesva
gid Attt L3va gTid At L3eva Tgid Att Le3va rid Aft Lfva rTid Aftt Lfeva Trid Atft Lefva Tiid A5t Lrva Td A5tt Lreva Tdi At5t Lerva
Tjd Aht L4va Tjid Ahtt L4eva Tijd Atht Le4va T9d Ayt Ldva T9id Aytt Ldeva Ti9d Atyt Ledva Tld A6t Lwva Tlid A6tt LwevaHOME
Popular Songs:
hanging on

sweetness and tenderness

darkest hour

cute as

wild mountain thyme

la consequencia

worship

just south of heaven

chepe

for the good times

see saw

there'll be no teardrops tonight

i cross my heart

my cathedral

next to you

closer to you

tomorrow

if i could

casual walks

palabras luminosas

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us