Tauski
Kaikki Sinusta Muistuttaa

Minä tunnen sinun kosketuksen vielä
ja minä tunnen että olet ollut täällä
niin minä muistan olit olemassa
meidän kodissa niin tyhjässä autiossa
niissä tuulissa jotka syntyi auringosta

Ja minä tiedän, että joku sinusta aina muistuttaa
ja minä tiedän, kyllä joku sinua vielä muistuttaa
mutta koskaan ei voi kukaan olla sinun kaltainen
sillä silloin kaikki sinusta muistuttaa

Jos sinä muistat asuin saman taivaan alla
ja sinä muistat seisoin saman maailman reunalla
niin minä tiedän olen silloin siellä
sielusi kodissa sinun tuulisilla teillä
ja silloin joku minusta aina muistuttaa

Ja minä tiedän, että joku sinusta aina muistuttaa
ja minä tiedän, kyllä joku sinua vielä muistuttaa
mutta koskaan ei voi kukaan olla sinun kaltainen
sillä silloin kaikki sinusta muistuttaa

Ja minä tiedän, että joku sinusta aina muistuttaa
ja minä tiedän, kyllä joku sinua vielä muistuttaa
mutta koskaan ei voi kukaan olla sinun kaltainen
sillä silloin kaikki sinusta muistuttaa ....x2Mirror lyrics:


sillä silloin kaikki sinusta muistuttaa ....x2
mutta koskaan ei voi kukaan olla sinun kaltainen
ja minä tiedän, kyllä joku sinua vielä muistuttaa
Ja minä tiedän, että joku sinusta aina muistuttaa

sillä silloin kaikki sinusta muistuttaa
mutta koskaan ei voi kukaan olla sinun kaltainen
ja minä tiedän, kyllä joku sinua vielä muistuttaa
Ja minä tiedän, että joku sinusta aina muistuttaa

ja silloin joku minusta aina muistuttaa
sielusi kodissa sinun tuulisilla teillä
niin minä tiedän olen silloin siellä
ja sinä muistat seisoin saman maailman reunalla
Jos sinä muistat asuin saman taivaan alla

sillä silloin kaikki sinusta muistuttaa
mutta koskaan ei voi kukaan olla sinun kaltainen
ja minä tiedän, kyllä joku sinua vielä muistuttaa
Ja minä tiedän, että joku sinusta aina muistuttaa

niissä tuulissa jotka syntyi auringosta
meidän kodissa niin tyhjässä autiossa
niin minä muistan olit olemassa
ja minä tunnen että olet ollut täällä
Minä tunnen sinun kosketuksen vielä


Relevant Tags:
KKaikki SSinusta MMuistuttaa aikki inusta uistuttaa aKikki iSnusta uMistuttaa laikki zinusta juistuttaa lKaikki zSinusta jMuistuttaa
Klaikki Szinusta Mjuistuttaa oaikki winusta kuistuttaa oKaikki wSinusta kMuistuttaa Koaikki Swinusta Mkuistuttaa maikki dinusta nuistuttaa
mKaikki dSinusta nMuistuttaa Kmaikki Sdinusta Mnuistuttaa jaikki einusta Muuistuttaa jKaikki eSinusta Mistuttaa Kjaikki Seinusta Miustuttaa
iaikki xinusta Mhistuttaa iKaikki xSinusta Mhuistuttaa Kiaikki Sxinusta Muhistuttaa Kaaikki ainusta M7istuttaa Kikki aSinusta M7uistuttaa
Kiakki Sainusta Mu7istuttaa Kzikki Siinusta Mkistuttaa Kzaikki Snusta Kazikki Sniusta Mukistuttaa Kqikki Sjnusta Miistuttaa
Kqaikki Sjinusta Miuistuttaa Kaqikki Sijnusta Muiistuttaa Ksikki S9nusta M8istuttaa Ksaikki S9inusta M8uistuttaa Kasikki Si9nusta Mu8istuttaa
Kwikki Slnusta Mjistuttaa Kwaikki Slinusta Kawikki Silnusta Mujistuttaa Kxikki Sonusta Myistuttaa Kxaikki Soinusta Myuistuttaa
Kaxikki Sionusta Muyistuttaa Kaiikki Sknusta Kakki Skinusta Mustuttaa Kakiki Siknusta Musituttaa Kajkki S8nusta Mujstuttaa
Kajikki S8inusta Kaijkki Si8nusta Muijstuttaa Ka9kki Sunusta Mu9stuttaa Ka9ikki Suinusta Mu9istuttaa Kai9kki Siunusta Mui9stuttaa
Kalkki Sinnusta Mulstuttaa Kalikki Siusta Mulistuttaa Kailkki Siunsta Muilstuttaa Kaokki Simusta Muostuttaa Kaoikki Simnusta Muoistuttaa
Kaiokki Sinmusta Muiostuttaa Kakkki Sihusta Mukstuttaa Kakikki Sihnusta Kaikkki Sinhusta Muikstuttaa Ka8kki Sijusta Mu8stuttaa
Ka8ikki Kai8kki Sinjusta Mui8stuttaa Kaukki Sibusta Muustuttaa Kauikki Sibnusta Kaiukki Sinbusta Muiustuttaa
Sinuusta Muisstuttaa Kaiki Sinsta Muituttaa Kaikki Sinsuta Muitsuttaa Kailki Sinhsta Muiztuttaa Muizstuttaa
Kaiklki Sinuhsta Muisztuttaa Kaioki Sin7sta Muiwtuttaa Sin7usta Muiwstuttaa Kaikoki Sinu7sta Muiswtuttaa Kaimki Sinksta Muidtuttaa
Kaimkki Sinkusta Muidstuttaa Kaikmki Sinuksta Muisdtuttaa Kaijki Sinista Muietuttaa Siniusta Muiestuttaa Kaikjki Sinuista Muisetuttaa
Kaiiki Sin8sta Muixtuttaa Sin8usta Muixstuttaa Kaikiki Sinu8sta Muisxtuttaa Sinjsta Muiatuttaa Muiastuttaa
Kaikik Sinujsta Muisatuttaa Kaikli Sinysta Muisttuttaa Sinyusta Muisuttaa Kaikkli Sinuysta Muisutttaa Kaikoi Sinussta Muisfuttaa
Sinuta Muisftuttaa Kaikkoi Sinutsa Muistfuttaa Kaikmi Sinuzta Muis5uttaa Sinuzsta Muis5tuttaa Kaikkmi Sinuszta Muist5uttaa
Kaikji Sinuwta Muishuttaa Sinuwsta MuishtuttaaHOME
Popular Songs:
sobre a tarde

thank you

siempre en mi mente

blueberry frost

the weeping song

hound dog

wendy clear

can i be honest

bye bye cherry (i get around)

med ena foten utanfr

masonic

no self control (with peter gabriel)

my love is a natural thing

old antone's

we're supposed to do that now and then

chasing clouds

sefardim

tell me what you want

long neckin' (makes for short memories)

for good

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us