Skert!
Nr Du Dr

Jag kastar jord på din kista
Jag har sett det är så man gör
Jag mumlar, undrar om gudarna
Som jag inte tror på hör
Jag viskar in i kudden
Vad var meningen med det här
Vi kunde väl lika bra återgått
Till att du fanns, till att du är här

Och om jorden jag kastade sku växa upp
Bli en gran ovan din grav
Så skulle de säga om hundra år
Aldrig att en gran ska huggas av
För där, ska de säga, är det bästa träd
Som den här stan nånsin har känt
Och så kan allt som en gång var du
Finnas kvar för de som kommer sen

Eller så hugger de ner dig ändå
Och gör pappersmassa i fabrik
Då skulle jag skriva brev med penna igen
Då ska jag skriva lyrik


Mirror lyrics:

Då ska jag skriva lyrik
Då skulle jag skriva brev med penna igen
Och gör pappersmassa i fabrik
Eller så hugger de ner dig ändå

Finnas kvar för de som kommer sen
Och så kan allt som en gång var du
Som den här stan nånsin har känt
För där, ska de säga, är det bästa träd
Aldrig att en gran ska huggas av
Så skulle de säga om hundra år
Bli en gran ovan din grav
Och om jorden jag kastade sku växa upp

Till att du fanns, till att du är här
Vi kunde väl lika bra återgått
Vad var meningen med det här
Jag viskar in i kudden
Som jag inte tror på hör
Jag mumlar, undrar om gudarna
Jag har sett det är så man gör
Jag kastar jord på din kista


Relevant Tags:
NNr DDu DDr r u r Nr uD Dr mr xu xr mNr xDu xDr Nmr Dxu Dxr hr eu er hNr eDu eDr Nhr Deu Der
jr fu fr jNr fDu fDr Njr Dfu Dfr br ru rr bNr rDu rDr Nbr Dru Drr Nr cu cr Nr cDu cDr Nr Dcu Dcr
N㤤r su sr Nr sDu sDr Nr Dsu Dsr Nrr Duu Dr N D Dr Nr Du Dr Nd Dh D㶶r Ndr Dhu DrHOME
Popular Songs:
fire

treat me right

rest of my life

it's possible

nostalgia '69

everybody's somebody's fool

surgical tools

call of the canyon

my dreams

parole

see see rider

i'm above

en kvinna och en man

save me

prayer of the children

laura

when you gracefully creep in

last waltz

a positive vibration

mi stamatas

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us