Teoman
Yarã¾ndan Bana Ne

bu akþamüstü yine ben otururken penceremde
yorgun gün sýrtýmda
saðda solda insanlar görüyorum
hepsi birden koþuyorlar mutlu yarýna
birkaç gün evvel olsaydý
ben de koþardým onlarla
bugün ben kaybettim
benim için yarýn olan tek sevgim kime ne?
þimdi ben gülüyorum
Herþey tatsýz ve anlamsýz bugün artýk
yarýndan bana ne
bundan sonra tek baþýma ben
ne yaparým, nereye giderim boþ umutlarla?
bir kenarda durup herkesten yardým mý
beklesem gözümde yaþlarla?
hergün uðraþ, hergün kaybet
bak olmuyor, aldanma!


Mirror lyrics:

bak olmuyor, aldanma!
hergün uðraþ, hergün kaybet
beklesem gözümde yaþlarla?
bir kenarda durup herkesten yardým mý
ne yaparým, nereye giderim boþ umutlarla?
bundan sonra tek baþýma ben
yarýndan bana ne
Herþey tatsýz ve anlamsýz bugün artýk
þimdi ben gülüyorum
benim için yarýn olan tek sevgim kime ne?
bugün ben kaybettim
ben de koþardým onlarla
birkaç gün evvel olsaydý
hepsi birden koþuyorlar mutlu yarýna
saðda solda insanlar görüyorum
yorgun gün sýrtýmda
bu akþamüstü yine ben otururken penceremde


Relevant Tags:
YYarã¾ndan BBana NNe arã¾ndan ana e aYrã¾ndan aBna eN garã¾ndan vana me gYarã¾ndan vBana mNe Ygarã¾ndan Bvana Nme
harã¾ndan gana he hYarã¾ndan gBana hNe Yharã¾ndan Bgana Nhe 6arã¾ndan nana je 6Yarã¾ndan nBana jNe Y6arã¾ndan Bnana Nje
uarã¾ndan hana be uYarã¾ndan hBana bNe Yuarã¾ndan Bhana Nbe 7arã¾ndan Baana Nee 7Yarã¾ndan Bna N Y7arã¾ndan Bnaa Ne
jarã¾ndan Bzna Ns jYarã¾ndan Bzana Nse Yjarã¾ndan Bazna Nes tarã¾ndan Bqna N3 tYarã¾ndan Bqana N3e Ytarã¾ndan Baqna Ne3
Yaarã¾ndan Bsna Nf Yrã¾ndan Bsana Nfe Yraã¾ndan Basna Nef Yzrã¾ndan Bwna Nr Yzarã¾ndan Bwana Nre Yazrã¾ndan Bawna Ner
Yqrã¾ndan Bxna N4 Yqarã¾ndan Bxana N4e Yaqrã¾ndan Baxna Ne4 Ysrã¾ndan Banna Nd Ysarã¾ndan Baa Nde Yasrã¾ndan Baan Ned
Ywrã¾ndan Bama Nw Ywarã¾ndan Bamna Nwe Yawrã¾ndan Banma New Yxrã¾ndan Baha Yxarã¾ndan Bahna Yaxrã¾ndan Banha
Yarrã¾ndan Baja Yaã¾ndan Bajna Yaãr¾ndan Banja Yadã¾ndan Baba Yadrã¾ndan Babna Yardã¾ndan Banba
Ya4ã¾ndan Banaa Ya4rã¾ndan Ban Yar4ã¾ndan Bana Yagã¾ndan Banz Yagrã¾ndan Banza Yargã¾ndan Banaz
Yatã¾ndan Banq Yatrã¾ndan Banqa Yartã¾ndan Banaq Ya5ã¾ndan Bans Ya5rã¾ndan Bansa Yar5ã¾ndan Banas
Yafã¾ndan Banw Yafrã¾ndan Banwa Yarfã¾ndan Banaw Yaeã¾ndan Banx Yaerã¾ndan Banxa Yareã¾ndan Banax
Yarãã¾ndan Yar¾ndan Yar¾ãndan Yarã¾¾ndanHOME
Popular Songs:
bez ciebie umieram

julia

ãtã©let

since i fell for you

i forgot

don't leave

a day in the life of a fool

2 into 1

mua haluttaa

precio de la fama

where are we going

maris li

entre azul y buenas noches

not what you see [unplugged]

ne kadar

cantare de tu amor

this is not how it was meant to be

un momento de meditaciã³n

i can't get you off of my mind

slãƒâ´ sig fri

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us