Terminaator
Tnapeva Muinaslugu

õhtu saabunud on juba
kelleltki ei küsi luba ta
unenäos käib külaline
keda harjund seal ma kohtama

minutid läevad
tunnid ja päevad
igatsus hinge rahutuks taas teeb

vahel tahan öelda seda
aga liialt kardan teda ma
tema tunneb saladusi
mida koolis ei saa õppida

õli vaid tulle
kallaks kui sulle
räägiksin ära kõik mis südamel

tänapäeva muinaslugu algas ükskord siin
koolitrepist üles tulles sind kui riivasin
seda mängu liiga kaua mängind oleme
ma ei küsi, sa ei vasta, nii me lihtsalt koos vaid vaikime

vahel puutun tema varju
sellega vist eal ei harju ma
une uduloori sinas
kaugeis paigus võime rännata

ja taas minutid läevad
tunnid ja päevad
ära ei lõppe see uni kunagi

tänapäeva muinaslugu algas ükskord siin
koolitrepist üles tulles sind kui riivasin
seda mängu liiga kaua mängind oleme
ma ei küsi, sa ei vasta, nii me lihtsalt koos vaid vaikimeMirror lyrics:


ma ei küsi, sa ei vasta, nii me lihtsalt koos vaid vaikime
seda mängu liiga kaua mängind oleme
koolitrepist üles tulles sind kui riivasin
tänapäeva muinaslugu algas ükskord siin

ära ei lõppe see uni kunagi
tunnid ja päevad
ja taas minutid läevad

kaugeis paigus võime rännata
une uduloori sinas
sellega vist eal ei harju ma
vahel puutun tema varju

ma ei küsi, sa ei vasta, nii me lihtsalt koos vaid vaikime
seda mängu liiga kaua mängind oleme
koolitrepist üles tulles sind kui riivasin
tänapäeva muinaslugu algas ükskord siin

räägiksin ära kõik mis südamel
kallaks kui sulle
õli vaid tulle

mida koolis ei saa õppida
tema tunneb saladusi
aga liialt kardan teda ma
vahel tahan öelda seda

igatsus hinge rahutuks taas teeb
tunnid ja päevad
minutid läevad

keda harjund seal ma kohtama
unenäos käib külaline
kelleltki ei küsi luba ta
õhtu saabunud on juba


Relevant Tags:
TTnapeva MMuinaslugu napeva uinaslugu Tnapeva uMinaslugu fnapeva juinaslugu fTnapeva jMuinaslugu
Tfnapeva Mjuinaslugu 5napeva kuinaslugu 5Tnapeva kMuinaslugu T5napeva Mkuinaslugu hnapeva nuinaslugu
hTnapeva nMuinaslugu Thnapeva Mnuinaslugu ynapeva Muuinaslugu yTnapeva Minaslugu Tynapeva Miunaslugu
6napeva Mhinaslugu 6Tnapeva Mhuinaslugu T6napeva Muhinaslugu gnapeva M7inaslugu gTnapeva M7uinaslugu
Tgnapeva Mu7inaslugu rnapeva Mkinaslugu rTnapeva Trnapeva Mukinaslugu Tnapeva Miinaslugu
Tnapeva Miuinaslugu Tnapeva Muiinaslugu Tッnapeva M8inaslugu Tnapeva M8uinaslugu T⃤napeva Mu8inaslugu
Tnapeva Mjinaslugu Tヤnapeva Tヤnapeva Mujinaslugu T⤤napeva Myinaslugu Tnapeva Myuinaslugu
Tnapeva Muyinaslugu Tnnapeva Tapeva Munaslugu Tanpeva Muniaslugu Tmapeva Mujnaslugu
Tmnapeva Tnmapeva Muijnaslugu Thapeva Mu9naslugu Thnapeva Mu9inaslugu Tnhapeva Mui9naslugu
Tjapeva Mulnaslugu Tjnapeva Mulinaslugu Tnjapeva Muilnaslugu Tbapeva Muonaslugu Tbnapeva Muoinaslugu
Tnbapeva Muionaslugu Tnaapeva Muknaslugu Tnpeva Tnpaeva Muiknaslugu Tnzpeva Mu8naslugu
Tnzapeva Tnazpeva Mui8naslugu Tnqpeva Muunaslugu Tnqapeva Tnaqpeva Muiunaslugu
Tnspeva Muinnaslugu Tnsapeva Muiaslugu Tnaspeva Muianslugu Tnwpeva Muimaslugu Tnwapeva Muimnaslugu
Tnawpeva Muinmaslugu Tnxpeva Muihaslugu Tnxapeva Muihnaslugu Tnaxpeva Muinhaslugu Tnappeva Muijaslugu
Tnaeva Tnapeva Muinjaslugu Tna0eva Muibaslugu Tna0peva Muibnaslugu Tnap0eva Muinbaslugu
Tnaleva Muinaaslugu Tnalpeva Muinslugu Tnapleva Muinsalugu Tnaoeva Muinzslugu Tnaopeva Muinzaslugu
Tnapoeva Muinazslugu Tnapeva Muinqslugu Tnapeva Muinqaslugu Tnapeva Muinaqslugu Tnapッeva Muinsslugu
Tnapeva Muinsaslugu Tnap⃤eva Muinasslugu Tnapeva Muinwslugu Tnapヤeva MuinwasluguHOME
Popular Songs:
that's what the lonely is for

been too long on the road

harvest festival

only forever

take me

louder than love

sentencia

the blob

we belong together (tarzan and jane)

atrvete a vivir

papa was a rolling stone

transition (acoustic live)

lullabye for you

ragged company

heaven in black

selfish

mandrake root

irate caterpillar

kvar i ntt jag lmnat

when the night comes

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us