Svenska Akademien
Psalm Fr Mrkrdda

(Sture Allén)
Tillhörigheten finns där innom dig
O för den som söker ska den visa sig
I det mjukaste gräs i den hårdaste sten
Så hör på vad jag säger nu
Dom sista nu kommer snart bli dom första
För det aldra minsta är en del av det största
Ett evigt liv och skapelsen är en
Så hör på vad jag säger nu

En enda strävan
En enda frihet
En enda väg bort från ensamhet
En enda kärlek
En enda väg förkunnar enighet

Så hör på vad jag säger nu

En enda strävan
En enda frihet
En enda väg bort från ensamhet
En enda kärlek
En enda väg förkunnar enighet

(General Knas)
Gemenskap är gå från splittring till enhet
Ödmjukhet är aldrig glömma sin kärlek
Är vägen hem till vår tillhörighet
för som ni vet särskildhet leder till ensamhet
En ensamhet utan gud eller nästa
Så var inte rädd när det är din tur o testas
Lita på kraften den vill ju vårt bästa
Fasten babylon frestar, håll ut
Vi är en
bröder och systrar vi är en
Vi är en bort med skådespel och sken
vi är en väck med hittepo-problem
vi är en bröder och systrar vi är en
Vi är en brödrar och systrar, vi är en. Som rot, stam och gren

(Sture Allén)
En enda strävan
En enda frihet
En enda väg bort från ensamhet
En enda kärlek
En enda kraft förkunnar enighet

(General Knas)
Tysta lyssna på den röst som skänker hjärtefrid och tröst
hela världen styrka i den svages bröst
hela världen ska vändast så väst blir till öst
Sommar blir vinter vår blir till höst
det som var sist det kommer först
Det enda som blir kvar världarnas törsta
Kärleken till gud visst är den störst
är den störst?

Så hör på vad jag säger nu!

En enda strävan
En enda frihet
En enda väg bort från ensamhet
En enda kärlek
En enda kraft förkunnar enighet

(Sture Allén)
Tillhörigheten finns där innom dig
O för den som söker ska den visa sig
I det mjukaste gräs i den hårdaste sten
Så hör på vad jag säger nu
Dom sista nu kommer snart bli dom första
För det aldra minsta är en del av det största
Ett evigt liv och skapelsen är en


Mirror lyrics:

Ett evigt liv och skapelsen är en
För det aldra minsta är en del av det största
Dom sista nu kommer snart bli dom första
Så hör på vad jag säger nu
I det mjukaste gräs i den hårdaste sten
O för den som söker ska den visa sig
Tillhörigheten finns där innom dig
(Sture Allén)

En enda kraft förkunnar enighet
En enda kärlek
En enda väg bort från ensamhet
En enda frihet
En enda strävan

Så hör på vad jag säger nu!

är den störst?
Kärleken till gud visst är den störst
Det enda som blir kvar världarnas törsta
det som var sist det kommer först
Sommar blir vinter vår blir till höst
hela världen ska vändast så väst blir till öst
hela världen styrka i den svages bröst
Tysta lyssna på den röst som skänker hjärtefrid och tröst
(General Knas)

En enda kraft förkunnar enighet
En enda kärlek
En enda väg bort från ensamhet
En enda frihet
En enda strävan
(Sture Allén)

Vi är en brödrar och systrar, vi är en. Som rot, stam och gren
vi är en bröder och systrar vi är en
vi är en väck med hittepo-problem
Vi är en bort med skådespel och sken
bröder och systrar vi är en
Vi är en
Fasten babylon frestar, håll ut
Lita på kraften den vill ju vårt bästa
Så var inte rädd när det är din tur o testas
En ensamhet utan gud eller nästa
för som ni vet särskildhet leder till ensamhet
Är vägen hem till vår tillhörighet
Ödmjukhet är aldrig glömma sin kärlek
Gemenskap är gå från splittring till enhet
(General Knas)

En enda väg förkunnar enighet
En enda kärlek
En enda väg bort från ensamhet
En enda frihet
En enda strävan

Så hör på vad jag säger nu

En enda väg förkunnar enighet
En enda kärlek
En enda väg bort från ensamhet
En enda frihet
En enda strävan

Så hör på vad jag säger nu
Ett evigt liv och skapelsen är en
För det aldra minsta är en del av det största
Dom sista nu kommer snart bli dom första
Så hör på vad jag säger nu
I det mjukaste gräs i den hårdaste sten
O för den som söker ska den visa sig
Tillhörigheten finns där innom dig
(Sture Allén)


Relevant Tags:
PPsalm FFr MMrkrdda salm r rkrdda sPalm Fr Mrkrdda 0salm cr jrkrdda 0Psalm cFr jMrkrdda
P0salm Fcr Mjrkrdda lsalm rr krkrdda lPsalm rFr kMrkrdda Plsalm Frr Mkrkrdda osalm gr nrkrdda
oPsalm gFr nMrkrdda Posalm Fgr Mnrkrdda Pssalm tr Mrkrdda Palm tFr Mrkrdda Paslm Ftr Mrkrdda
Pzalm vr Mッrkrdda Pzsalm vFr Mrkrdda Pszalm Fvr M⃶rkrdda Pwalm dr Mrkrdda Pwsalm dFr Mヶrkrdda
Pswalm Fdr Mヶrkrdda Pdalm Fr Mⶶrkrdda Pdsalm Fr Mrkrdda Psdalm Fr Mrkrdda Pealm Fッr Mrrkrdda
Pesalm Fr Mkrdda Psealm F⃶r Mkrrdda Pxalm Fr Mdkrdda Pxsalm Fヶr Mdrkrdda Psxalm Fヶr Mrdkrdda
Paalm Fⶶr M4krdda Pasalm Fr M4rkrdda Psaalm Fr Mr4krdda Frr Mgkrdda Pslm F Mgrkrdda
Pslam Fr Mrgkrdda Pszlm Fd Mtkrdda Fdr Mtrkrdda Psazlm Frd Mrtkrdda Psqlm F4 M5krdda
Psqalm F4r M5rkrdda Psaqlm Fr4 Mr5krdda Psslm Fg Mfkrdda Fgr Mfrkrdda Psaslm Frg Mrfkrdda
Pswlm Ft Mekrdda Ftr Merkrdda Psawlm Frt Mrekrdda Psxlm F5 Mrkkrdda F5r Mrrdda
Psaxlm Fr5 Mrrkdda Psallm Ff Mrlrdda Psam Ffr Mrlkrdda Psaml Frf Mrklrdda Psakm Fe Mrordda
Psaklm Fer Mrokrdda Psalkm Fre Mrkordda Psaom Mrmrdda Psaolm Mrmkrdda Psalom Mrkmrdda
Psapm Mrjrdda Psaplm Mrjkrdda Psalpm Mrkjrdda Psalmm Mrirdda Psal Mrikrdda
Psalm Mrkirdda Psalj Mrkrrdda Psaljm Mrkdda Psalmj Mrkrdda Psalk Mrkddda
Mrkdrdda Psalmk Mrkrddda Psaln Mrk4dda Psalnm Mrk4rdda Psalmn Mrkr4dda
MrkgddaHOME
Popular Songs:
bro hymn

inside out

happy days are here again

histoire merveilleuse

la tua ragazza sempre

sister

digital garden

the last time

going out

indian outlaw

crash nebula

black skinhead coconut dogfight

the one with the whole song

souvenirs souvenirs

to know you is to love you

crown of thorns

yo sigo aqui

the ocean diver

skydive

is it right

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us