Svenska Julsnger
Staffansvisan

Staffan var en stalledräng, vi tackom nu så gärna.
Han vattna' sina fålar fem, allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.

Nu är fröjd uti vårt hus, vi tackom nu så gärna.
Julegran och juleljus, allt för denljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.Svensk folkvisaMirror lyrics:


Svensk folkvisastjärnorna på himmelen de blänka.
Ingen dager synes än,
Julegran och juleljus, allt för denljusa stjärna.
Nu är fröjd uti vårt hus, vi tackom nu så gärna.

stjärnorna på himmelen de blänka.
Ingen dager synes än,
Han vattna' sina fålar fem, allt för den ljusa stjärna.
Staffan var en stalledräng, vi tackom nu så gärna.


Relevant Tags:
SStaffansvisan taffansvisan tSaffansvisan ztaffansvisan zStaffansvisan Sztaffansvisan wtaffansvisan wStaffansvisan Swtaffansvisan
dtaffansvisan dStaffansvisan Sdtaffansvisan etaffansvisan eStaffansvisan Setaffansvisan xtaffansvisan xStaffansvisan Sxtaffansvisan
ataffansvisan aStaffansvisan Sataffansvisan Sttaffansvisan Saffansvisan Satffansvisan Sfaffansvisan Sftaffansvisan Stfaffansvisan
S5affansvisan S5taffansvisan St5affansvisan Shaffansvisan Shtaffansvisan Sthaffansvisan Syaffansvisan Sytaffansvisan Styaffansvisan
S6affansvisan S6taffansvisan St6affansvisan Sgaffansvisan Sgtaffansvisan Stgaffansvisan Sraffansvisan Srtaffansvisan Straffansvisan
Staaffansvisan Stffansvisan Stfafansvisan Stzffansvisan Stzaffansvisan Stazffansvisan Stqffansvisan Stqaffansvisan Staqffansvisan
Stsffansvisan Stsaffansvisan Stasffansvisan Stwffansvisan Stwaffansvisan Stawffansvisan Stxffansvisan Stxaffansvisan Staxffansvisan
Stafffansvisan Stafansvisan Staffansvisan Stacfansvisan Stacffansvisan Stafcfansvisan Starfansvisan Starffansvisan Stafrfansvisan
Stagfansvisan Stagffansvisan Stafgfansvisan Statfansvisan Statffansvisan Staftfansvisan Stavfansvisan Stavffansvisan Stafvfansvisan
Stadfansvisan Stadffansvisan Stafdfansvisan Stafafnsvisan Stafcansvisan Staffcansvisan Stafransvisan Staffransvisan Stafgansvisan
Staffgansvisan Staftansvisan Stafftansvisan Stafvansvisan Staffvansvisan Stafdansvisan Staffdansvisan Staffaansvisan Staffnsvisan
Staffnasvisan Staffznsvisan Staffzansvisan Staffaznsvisan Staffqnsvisan Staffqansvisan Staffaqnsvisan Staffsnsvisan Staffsansvisan
Staffasnsvisan Staffwnsvisan StaffwansvisanHOME
Popular Songs:
cable car romances

jesus' mom

oh it hurts

save yourself

all our efforts

donde estan

i want your love

destiny

still falls the rain

it's you

that's alright

b.a.d.

wrote for luck (wfl)

all i want is you

anybody else's heart but mine

forever

it's amazing

out of sight and snowblind

(619)239 king

boogie woogie santa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us