Svenne Rubins
Jag Vet Att Du Hr

Jag ringer ditt nummer
För hundrade gången
Det går två signaler
Sen hör man din röst
Den säger att du
Just nu inte är hemma
Men det är en lögn
Tror du inte att

Jag vet att du hör
Jag vet att du hör
Jag vet
Vet att du hör

Du sitter
Och lyssnar
Vid din automatiska
Telefonsvarare
Kanske du skrattar
När jag desperat läser in
Mitt hundrade meddelande
Tror du inte att

Jag vet att du hör
Jag vet att du hör
Jag vet
Vet att du hör

Jag vet att du hör
Jag vet att du hör
Jag vet
Vet att du hör

"Ja, hej. Kul att du ringer. Jag är inte hemma just
nu , men lämna ett meddelande så ringer jag upp
sen. Hejdå!"

- Ja, det är jag nu igen det här. Du, det kan inte hål-
la på så här nå längre. Du, du får ta och lyfta på
den där luren. Jag vet ju att du sitter där!
Tror du inte att

Jag vet att du hör
Jag vet att du hör
Jag vet
Vet att du hör

Ja, jag vet att du hör
Jag vet att du hör
Jag vet
Vet att du hörMirror lyrics:


Vet att du hör
Jag vet
Jag vet att du hör
Ja, jag vet att du hör

Vet att du hör
Jag vet
Jag vet att du hör
Jag vet att du hör

Tror du inte att
den där luren. Jag vet ju att du sitter där!
la på så här nå längre. Du, du får ta och lyfta på
- Ja, det är jag nu igen det här. Du, det kan inte hål-

sen. Hejdå!"
nu , men lämna ett meddelande så ringer jag upp
"Ja, hej. Kul att du ringer. Jag är inte hemma just

Vet att du hör
Jag vet
Jag vet att du hör
Jag vet att du hör

Vet att du hör
Jag vet
Jag vet att du hör
Jag vet att du hör

Tror du inte att
Mitt hundrade meddelande
När jag desperat läser in
Kanske du skrattar
Telefonsvarare
Vid din automatiska
Och lyssnar
Du sitter

Vet att du hör
Jag vet
Jag vet att du hör
Jag vet att du hör

Tror du inte att
Men det är en lögn
Just nu inte är hemma
Den säger att du
Sen hör man din röst
Det går två signaler
För hundrade gången
Jag ringer ditt nummer


Relevant Tags:
JJag VVet AAtt DDu HHr ag et tt u r aJg eVt tAt uD Hr kag bet ztt xu jr kJag bVet zAtt xDu jHr Jkag Vbet Aztt Dxu Hjr
iag cet qtt eu ur iJag cVet qAtt eDu uHr Jiag Vcet Aqtt Deu Hur mag get stt fu nr mJag gVet sAtt fDu nHr Jmag Vget Astt Dfu Hnr
nag fet wtt ru br nJag fVet wAtt rDu bHr Jnag Vfet Awtt Dru Hbr hag Veet xtt cu gr hJag Vt xAtt cDu gHr Jhag Vte Axtt Dcu Hgr
uag Vst Attt su yr uJag Vset At sDu yHr Juag Vest Att Dsu Hyr Jaag V3t Aft Duu Hr Jg V3et Aftt D Hr Jga Ve3t Atft Du Hr
Jzg Vft A5t Dh H㶶r Jzag A5tt Dhu Hr Jazg Veft At5t Duh Hr Jqg Vrt Aht D7 Hrr Jqag Vret Ahtt D7u H Jaqg Vert Atht Du7 HrHOME
Popular Songs:
love is in the air (single version)

you don't love me (but i'll always care)

where you end and i begin

walk away

new #1

el vendedor

message

i used to be a sailor

good ol hockey game

i let a song go out of my heart

to whom it may concern

ringdans

you only live twice

le soleil emmne au soleil

walkin' after midnight patsy cline

grand theft auto

enamorado de tus ojos

gunhild

parental guidance

don't change a thing

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us