Svenne Rubins
Moped Och Eternit

Gryningen kom smygande
Och i dess bleka ljus
Skymtades konturerna
Utav ett eternitklätt hus
Tretton mopedister
Hade redan nått en bit
På en väg som skulle ta dom dit

Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Femtio kubik
Ingen panik
Moped och eternit
Moped och eternit

Solens första strålar
Trängde fram genom skyn
I samma stund som dånet
Av mopeder nådde byn
Längs en liten väg
Som första snön färgat vit
Dom närmade sig huset bit för bit

Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Femtio kubik
Ingen panik
Moped och eternit
Moped och eternit

Dom sökte nåt
Dom visste fanns
Nånstans på vägen dit
Mot nästa hus
Mot nästa mål
På resa med

Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Femtio kubik
Ingen panik
Moped och eternit
Moped och eternit


Mirror lyrics:

Moped och eternit
Moped och eternit
Ingen panik
Femtio kubik
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit

På resa med
Mot nästa mål
Mot nästa hus
Nånstans på vägen dit
Dom visste fanns
Dom sökte nåt

Moped och eternit
Moped och eternit
Ingen panik
Femtio kubik
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit

Dom närmade sig huset bit för bit
Som första snön färgat vit
Längs en liten väg
Av mopeder nådde byn
I samma stund som dånet
Trängde fram genom skyn
Solens första strålar

Moped och eternit
Moped och eternit
Ingen panik
Femtio kubik
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit
Moped och eternit

På en väg som skulle ta dom dit
Hade redan nått en bit
Tretton mopedister
Utav ett eternitklätt hus
Skymtades konturerna
Och i dess bleka ljus
Gryningen kom smygande


Relevant Tags:
MMoped OOch EEternit oped ch ternit oMped cOh tEernit joped kch sternit jMoped kOch sEternit Mjoped Okch Esternit
koped 9ch 3ternit kMoped 9Och 3Eternit Mkoped O9ch E3ternit noped 0ch fternit nMoped 0Och fEternit Mnoped O0ch Efternit
Mooped lch rternit Mped lOch rEternit Mpoed Olch Erternit Mkped ich 4ternit iOch 4Eternit Mokped Oich E4ternit
M9ped Occh dternit M9oped Oh dEternit Mo9ped Ohc Edternit M0ped Ofh wternit M0oped Ofch wEternit Mo0ped Ocfh Ewternit
Mlped Oxh Etternit Mloped Oxch Eernit Molped Ocxh Eetrnit Miped Ovh Efernit Mioped Ovch Moiped Ocvh Etfernit
Mopped Odh E5ernit Moed Odch E5ternit Moepd Ocdh Et5ernit Mo0ed Ochh Ehernit Oc Ehternit Mop0ed Och Ethernit
Moled Ocj Eyernit Ocjh Eyternit Mopled Ochj Etyernit Mooed Ocu E6ernit Ocuh E6ternit Mopoed Ochu Et6ernit
Mopeed Ocn Egernit Mopd Ocnh Egternit Mopde Ochn Etgernit Mopsd Ocb Erernit Mopsed Ocbh Mopesd Ochb Etrernit
Mop3d Ocg Eteernit Mop3ed Ocgh Etrnit Mope3d Ochg Etrenit Mopfd Ocy Etsrnit Mopfed Ocyh Etsernit Mopefd Ochy Etesrnit
Moprd Et3rnit Mopred Et3ernit Moperd Ete3rnit Mop4d Etfrnit Mop4ed Mope4d Etefrnit
Mopdd Etrrnit Mopded Mopedd Eterrnit Mopwd Et4rnit Mopwed Et4ernit Mopewd Ete4rnit
Etdrnit Mope Etdernit Moped Etedrnit Mopex Etwrnit Mopexd Etwernit Mopedx Etewrnit
Mopee Etenit Mopede EtenritHOME
Popular Songs:
pastilla

broken dreams

era of the mercyless

certified

washed away

message

aqui

frustracin

imaginary friend

feel me

kullkastargrnd

onward the indian

rust and the time

from the cradle to the grave

stef bos

to slags geddar

inhale

colour of love (house mix)

lovedrug

oh matilda

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us