Streaplers
Knslan Frn Igr

När stilarna kommer
och stilarna går
är det inget som finns där för mig
vill se tillbaks
på dom dagar som var
då hjältarna ännu fanns kvar

Kom alla ni
som förstår Jerry Lee
Och var me´
när det svänger ett gäng
Känns som på nytt
fastän tiden har flytt
sjung med i varje refräng

Har du kvar den gamla
känslan från igår
Minns du sångerna
från alla gyll'ne år
Så följ me' och rocka loss
allt vad det går
Säg har du kvar den gamla
känslan från igår

Känner du svänget
så samlar vi gänget
och dansar tills natten blir dag
Bärsen i kylen
musik från vinylen
DÃ¥ lever vi upp du och jag

Elvis va kung
Little Richard va ung
och det gunga
så ingen stod still
Natten är vår
sjung nu allt vad det går
Ta chansen nu och slå till

Har du kvar den gamla
känslan från igår
Minns du sångerna
från alla gyll'ne år
Så följ me' och rocka loss
allt vad det går
Säg har du kvar den gamla
känslan från igår


Mirror lyrics:

känslan från igår
Säg har du kvar den gamla
allt vad det går
Så följ me' och rocka loss
från alla gyll'ne år
Minns du sångerna
känslan från igår
Har du kvar den gamla

Ta chansen nu och slå till
sjung nu allt vad det går
Natten är vår
så ingen stod still
och det gunga
Little Richard va ung
Elvis va kung

DÃ¥ lever vi upp du och jag
musik från vinylen
Bärsen i kylen
och dansar tills natten blir dag
så samlar vi gänget
Känner du svänget

känslan från igår
Säg har du kvar den gamla
allt vad det går
Så följ me' och rocka loss
från alla gyll'ne år
Minns du sångerna
känslan från igår
Har du kvar den gamla

sjung med i varje refräng
fastän tiden har flytt
Känns som på nytt
när det svänger ett gäng
Och var me´
som förstår Jerry Lee
Kom alla ni

då hjältarna ännu fanns kvar
på dom dagar som var
vill se tillbaks
är det inget som finns där för mig
och stilarna går
När stilarna kommer


Relevant Tags:
KKnslan FFrn IIgr nslan rn gr Knslan rFn gIr lnslan crn jgr lKnslan cFrn jIgr
Klnslan Fcrn Ijgr onslan rrn 9gr oKnslan rFrn 9Igr Konslan Frrn I9gr mnslan grn lgr
mKnslan gFrn lIgr Kmnslan Fgrn Ilgr jnslan trn ogr jKnslan tFrn oIgr Kjnslan Ftrn Iogr
inslan vrn kgr iKnslan vFrn kIgr Kinslan Fvrn Ikgr Knslan drn 8gr Knslan dFrn 8Igr
Knslan Fdrn I8gr Kッnslan ugr Knslan Fn uIgr K⃤nslan Frn Iugr Knslan Fdn Iggr
Kヤnslan Ir Kヤnslan Frdn Igr K⤤nslan F4n Ihr Knslan F4rn Ihgr Knslan Fr4n Ighr
Knnslan Fgn Iyr Kslan Iygr Ksnlan Frgn Igyr Kmslan Ftn Ibr Kmnslan Ibgr
Knmslan Frtn Igbr Khslan F5n Ivr Khnslan F5rn Ivgr Knhslan Fr5n Igvr Kjslan Ffn Ifr
Kjnslan Ffrn Ifgr Knjslan Frfn Igfr Kbslan Fen Itr Kbnslan Fern Itgr Knbslan Fren Igtr
Knsslan Frn Igr Knlan Frn Igr Knlsan Frn Igr Knzlan Frッn Igッr Knzslan Frn Igr
Knszlan Fr⃴n Ig⃴r Knwlan Frn Igr Knwslan Frヴn Igヴr Knswlan Frヴn Igヴr Kndlan Frⴴn Igⴴr
Kndslan Frn IgrHOME
Popular Songs:
blue christmas

si je t'ai jete

the world

viko

mississippi basin

krazy

no puedo vivir sin ti(cruisin)con yahir

defect from decay

ain't no sunshine

baby can i hold you

everything but you

the ancient ones

the park

miracles

yi yan wan nian

love lies bleeding

g.a.y

sweetest little show

slight return

riding alone

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us