Stiko Per Larsson
Gravl Och Dans

Jag blottar strupen och jag sparkar min vakt
Det här är mina ord och allt jag vill ha sagt
Om jag tappat mina linjer och min plan
Den röda linjen håller inne mig för bra

Och jag sjunger till gravöl och jag sjunger i dans
Inga


Mirror lyrics:

Inga
Och jag sjunger till gravöl och jag sjunger i dans

Den röda linjen håller inne mig för bra
Om jag tappat mina linjer och min plan
Det här är mina ord och allt jag vill ha sagt
Jag blottar strupen och jag sparkar min vakt


Relevant Tags:
GGravl OOch DDans ravl ch ans rGavl cOh aDns hravl kch xans hGravl kOch xDans Ghravl Okch Dxans
yravl 9ch eans yGravl 9Och eDans Gyravl O9ch Deans bravl 0ch fans bGravl 0Och fDans Gbravl O0ch Dfans
vravl lch rans vGravl lOch rDans Gvravl Olch Drans fravl ich cans fGravl iOch cDans Gfravl Oich Dcans
travl Occh sans tGravl Oh sDans Gtravl Ohc Dsans Grravl Ofh Daans Gavl Ofch Dns Garvl Ocfh Dnas
Gdavl Oxh Dzns Gdravl Oxch Dzans Grdavl Ocxh Dazns G4avl Ovh Dqns G4ravl Ovch Dqans Gr4avl Ocvh Daqns
Ggavl Odh Dsns Ggravl Odch Grgavl Ocdh Dasns Gtavl Ochh Dwns Oc Dwans Grtavl Och Dawns
G5avl Ocj Dxns G5ravl Ocjh Gr5avl Ochj Daxns Gfavl Ocu Danns Ocuh Das Grfavl Ochu Dasn
Geavl Ocn Dams Geravl Ocnh Damns Greavl Ochn Danms Graavl Ocb Dahs Grvl Ocbh Dahns Grval Ochb Danhs
Grzvl Ocg Dajs Grzavl Ocgh DajnsHOME
Popular Songs:
brand new start

how could i be such a fool

the shooting company of captain frans b. cocq

meloda de llanto

illusions

ian curtis wishlist

hr kommer lyckan fr hundar som oss

sin miedo

turn your eyes upon jesus

cloudy with a chance of rain

let me down easy

hooked on a feelin'

fuglfisken

life support

que dolor

first trip

only a woman like you

4 real

cry me a river

amor destrozado

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us