Stef Bos
Tussen De Liefde En De Leegte

Ik blijf mijn hele leven reizen
Ik volg de wegen van de twijfel
Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden
Want ik wil dwars door de dood heen zingen
Ik wil proberen iets te maken
Ik wil niet breken, ik wil niet haten
Maar op zoek naar mooie woorden
Heb ik de liefde vaak verloren

Ik ben altijd onderweg
Ik ben altijd onderweg
Ik leef onrustig en onzeker
Tussen de liefde en de leegte
Ik ben altijd onderweg
Ik ben altijd onderweg
Ik leef onrustig en onzeker
Tussen de liefde en de leegte

Dit is geen leven om te delen
En toch is heel m'n hart van jou
Maar laat me niet teveel beloven
Want ik blijf m'n dromen trouw
En ik wil nog zoveel woorden zingen
Het is een passionele drang
Ik wil alleen
En alleen bij jou zijn
Maar ik vind nooit de balans
Dus ik blijf altijd onderweg
Ik blijf altijd onderweg
Ik reis onrustig en onzeker
Tussen de liefde en de leegte
Ik ben altijd onderweg
Ik blijf altijd onderweg
Ik reis onrustig en onzeker
Tussen de liefde en de leegte


Mirror lyrics:

Tussen de liefde en de leegte
Ik reis onrustig en onzeker
Ik blijf altijd onderweg
Ik ben altijd onderweg
Tussen de liefde en de leegte
Ik reis onrustig en onzeker
Ik blijf altijd onderweg
Dus ik blijf altijd onderweg
Maar ik vind nooit de balans
En alleen bij jou zijn
Ik wil alleen
Het is een passionele drang
En ik wil nog zoveel woorden zingen
Want ik blijf m'n dromen trouw
Maar laat me niet teveel beloven
En toch is heel m'n hart van jou
Dit is geen leven om te delen

Tussen de liefde en de leegte
Ik leef onrustig en onzeker
Ik ben altijd onderweg
Ik ben altijd onderweg
Tussen de liefde en de leegte
Ik leef onrustig en onzeker
Ik ben altijd onderweg
Ik ben altijd onderweg

Heb ik de liefde vaak verloren
Maar op zoek naar mooie woorden
Ik wil niet breken, ik wil niet haten
Ik wil proberen iets te maken
Want ik wil dwars door de dood heen zingen
Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden
Ik volg de wegen van de twijfel
Ik blijf mijn hele leven reizen


Relevant Tags:
TTussen DDe LLiefde EEn DDe LLeegte ussen e iefde n e eegte uTssen eD iLefde nE eD eLegte fussen xe kiefde sn xe keegte fTussen xDe kLiefde sEn xDe kLeegte
Tfussen Dxe Lkiefde Esn Dxe Lkeegte 5ussen ee oiefde 3n ee oeegte 5Tussen eDe oLiefde 3En eDe oLeegte T5ussen Dee Loiefde E3n Dee Loeegte hussen fe piefde fn fe peegte
hTussen fDe pLiefde fEn fDe pLeegte Thussen Dfe Lpiefde Efn Dfe Lpeegte yussen re Liiefde rn re Leeegte yTussen rDe Lefde rEn rDe Legte Tyussen Dre Leifde Ern Dre Leegte
6ussen ce Ljefde 4n ce Lsegte 6Tussen cDe Ljiefde 4En cDe Lseegte T6ussen Dce Lijefde E4n Dce Lesegte gussen se L9efde dn se L3egte gTussen sDe L9iefde dEn sDe L3eegte
Tgussen Dse Li9efde Edn Dse Le3egte russen Llefde wn Lfegte rTussen D Lliefde wEn D Lfeegte Trussen De Lilefde Ewn De Lefegte Tuussen Ds Loefde Enn Ds Lregte
Tssen E Lreegte Tsusen Des Lioefde En Des Leregte Thssen D3 Lkefde Em D3 L4egte D3e Emn D3e L4eegte Tuhssen De3 Likefde Enm De3 Le4egte
T7ssen Df L8efde Eh Df Ldegte T7ussen L8iefde Ehn Ldeegte Tu7ssen Def Li8efde Enh Def Ledegte Tkssen Dr Luefde Ej Dr Lwegte Tkussen Luiefde Ejn Lweegte
Tukssen Der Liuefde Enj Der Lewegte Tissen D4 Lieefde Eb D4 Tiussen D4e Lifde Ebn D4e Tuissen De4 Lifede Enb De4 Legete T8ssen Dd Lisfde Dd Lesgte
T8ussen Dde Lisefde Dde Tu8ssen Ded Liesfde Ded Leesgte Tjssen Dw Li3fde Dw Le3gte Tjussen Dwe Li3efde Dwe Tujssen Dew Lie3fde Dew Lee3gte
Tyssen Liffde Lefgte Lifefde Tuyssen Lieffde Leefgte Tusssen Lirfde Lergte Tusen Lirefde
Tussen Lierfde Leergte Tuzsen Li4fde Le4gte Tuzssen Li4efde Tuszsen Lie4fde Lee4gte Tuwsen Lidfde Ledgte
Tuwssen Lidefde Tuswsen Liedfde LeedgteHOME
Popular Songs:
geiler iss`schon

everything i do

c'est ă‰crit

cruisin'

mr. lonesome

friends

it's five o' clock somewhere

how we kill ourselves

soulless

sulla strada romagnola

little black rain cloud

parabăłlica

body talk

hourglass

sophie

someone just like you

let's take our time

kun sun paukkusi m㤠join

icewarm

all around the world

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us