Staffan Hellstrand
Som Brittisk Pop

Som hon vadar rakt genom vatten
Hennes blöta röda klänning faller sakta
mot mitt golv
Här kommer hon
Här kommer hon nu

Här kommer hon med mjuka andetag
Och som hon lägger sej på knä
Och jag lägger mej bredvid

Vi lever i en stad och stan är ljus
och jag blirkysst och hon är Gud
Och däruta faller regne från nån annanstans
på en annan plats i en annan tid

Vi är fast här
Här inne i rummet
Och vi har bara varandra och så fönstret
som vi älskar
Här kommer hon
Här kommer hon nu

Här kommer hon
Lika vacker som en sak
En sån man aldrig ger tillbaks
Om man har lånat den ett tag

Vi lever...

Därute faller regn...


Mirror lyrics:

Därute faller regn...

Vi lever...

Om man har lånat den ett tag
En sån man aldrig ger tillbaks
Lika vacker som en sak
Här kommer hon

Här kommer hon nu
Här kommer hon
som vi älskar
Och vi har bara varandra och så fönstret
Här inne i rummet
Vi är fast här

på en annan plats i en annan tid
Och däruta faller regne från nån annanstans
och jag blirkysst och hon är Gud
Vi lever i en stad och stan är ljus

Och jag lägger mej bredvid
Och som hon lägger sej på knä
Här kommer hon med mjuka andetag

Här kommer hon nu
Här kommer hon
mot mitt golv
Hennes blöta röda klänning faller sakta
Som hon vadar rakt genom vatten


Relevant Tags:
SSom BBrittisk PPop om rittisk op oSm rBittisk oPp zom vrittisk 0op zSom vBrittisk 0Pop Szom Bvrittisk P0op wom grittisk lop
wSom gBrittisk lPop Swom Bgrittisk Plop dom nrittisk oop dSom nBrittisk oPop Sdom Bnrittisk Poop eom hrittisk eSom hBrittisk Pp
Seom Bhrittisk Ppo xom Brrittisk Pkp xSom Bittisk Pkop Sxom Birttisk Pokp aom Bdittisk P9p aSom Bdrittisk P9op Saom Brdittisk Po9p
Soom B4ittisk P0p Sm B4rittisk Smo Br4ittisk Po0p Skm Bgittisk Plp Skom Sokm Brgittisk Polp S9m Btittisk Pip
S9om Btrittisk Piop So9m Brtittisk Poip S0m B5ittisk Popp S0om B5rittisk Po So0m Br5ittisk Pop Slm Bfittisk Po0 Slom Bfrittisk
Solm Brfittisk Pop0 Sim Beittisk Pol Siom Berittisk Soim Breittisk Popl Somm Briittisk Poo So Brttisk Som Brtitisk Popo
Soj Brjttisk Sojm Brjittisk Somj Brijttisk Sok Br9ttisk Br9ittisk Somk Bri9ttisk Son Brlttisk
Sonm Brlittisk Somn Brilttisk Brottisk Broittisk Briottisk Brkttisk Brkittisk
Brikttisk Br8ttisk Br8ittisk Bri8ttisk Bruttisk Bruittisk Briuttisk
Britttisk Britisk Brittisk Briftisk Brifttisk Britftisk Bri5tisk
Bri5ttisk Brit5tisk Brihtisk Brihttisk Brithtisk Briytisk Briyttisk
Britytisk Bri6tisk Bri6ttisk Brit6tisk BrigtiskHOME
Popular Songs:
feel good lies

starfish and coffee

the wings that fly us home

drifters

no valentines

fast train

monostereo

never let him go

little birdy

sombras nada ms

love is the law

hyv piv

come alive

don quijote

hold that tiger (tiger rag)

some of the time

american honey

white christmas

les dire

i don't feel amazing now

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us