Staffan Hellstrand
Lt Det Inte D

Hey, hey johnnies
Nog är nätterna varma och unga
Och mycket vatten ska nog flyta
Innan ni står stinna och tunga
Men kanske ni måste stå på isen nångång
Och sakta höra den spricka
Kanske ni måste stå där törstiga
Med bara bensin att dricka

Jag går ner för floden
Hör du hur den sjunger
Jag hör
Jag arbetar i skogen
Under den bleka skyn
Hör du hur den sjunger
Sjunger för dej och mej
Låt det inte dö

Hey, hey johnnies
Jag drömde att ni höll ett tal
”Utan världen stannar vi”
Eller var det tvärtom ni sa
Men kanske ni måste stå i aska och regn
I långa svarta nätter
Kanske ni måste kyssa vart och ett
Av dom sjungande skeletten

Men jag går ner för floden...

Men jag går ner för floden...


Mirror lyrics:

Men jag går ner för floden...

Men jag går ner för floden...

Av dom sjungande skeletten
Kanske ni måste kyssa vart och ett
I långa svarta nätter
Men kanske ni måste stå i aska och regn
Eller var det tvärtom ni sa
”Utan världen stannar vi”
Jag drömde att ni höll ett tal
Hey, hey johnnies

Låt det inte dö
Sjunger för dej och mej
Hör du hur den sjunger
Under den bleka skyn
Jag arbetar i skogen
Jag hör
Hör du hur den sjunger
Jag går ner för floden

Med bara bensin att dricka
Kanske ni måste stå där törstiga
Och sakta höra den spricka
Men kanske ni måste stå på isen nångång
Innan ni står stinna och tunga
Och mycket vatten ska nog flyta
Nog är nätterna varma och unga
Hey, hey johnnies


Relevant Tags:
LLt DDet IInte DD t et nte Lt eDt nIte D kt xet jnte x kLt xDet jInte xD Lkt Dxet Ijnte Dx
ot eet 9nte e oLt eDet 9Inte eD Lot Deet I9nte De pt fet lnte f pLt fDet lInte fD Lpt Dfet Ilnte Df
Lt ret onte r Lt rDet oInte rD Lt Dret Ionte Dr Lッt cet knte c Lt cDet kInte cD L⃴t Dcet Iknte Dc
Lt set 8nte s Lヴt sDet 8Inte sD Lヴt Dset I8nte Ds Lⴴt unte D Lt Dt uInte D Lt Dte Iunte D
Ltt Dst Innte Dッ L Ite D Lt Dest Itne D⃶ Lf D3t Imte D Lft D3et Imnte Dヶ Ltf De3t Inmte Dヶ
L5 Dft Ihte Dⶶ L5t Ihnte D Lt5 Deft Inhte D Lh Drt Ijte Lht Lth Dert Injte
Ly D4t Ibte Lyt D4et Ibnte Lty De4t Inbte L6 Ddt Intte L6t Ddet Ine Lt6 Dedt InetHOME
Popular Songs:
ciente

let's go moon some cars

nba live 2004

ett slag fr dig

exploding head

spaceship

sigo con ella

sit saa mit tilaa

you can close your eyes

prawy do lewego

sundown tavern

your surrender

leave it all behind

trip to the fair

l'anamour

doctor blind

so glad you made it

visage (les souvenirs de demain)

descontrol

hey craig

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us