Staffan Hellstrand
Miss Sheffield Steel

Stål och tegen, tom och stum
Dom unga sover i svarta rum
I morgon säger vi adjö
Men dom gamla hör sånger
som aldrig vill dö ut

Miss Steel har kommit hem
Hon åker snart igen
Miss Steel har kommit hem till byn igen

Hon kommer ner till bruket ibland
och räcker fram en redan uttråkad hand
Så ni har bildat ett band
Jag lyssnar mest på internationellt nu

Miss Steel...


Mirror lyrics:

Miss Steel...

Jag lyssnar mest på internationellt nu
Så ni har bildat ett band
och räcker fram en redan uttråkad hand
Hon kommer ner till bruket ibland

Miss Steel har kommit hem till byn igen
Hon åker snart igen
Miss Steel har kommit hem

som aldrig vill dö ut
Men dom gamla hör sånger
I morgon säger vi adjö
Dom unga sover i svarta rum
Stål och tegen, tom och stum


Relevant Tags:
MMiss SSheffield SSteel iss heffield teel iMss hSeffield tSeel jiss zheffield zteel jMiss zSheffield zSteel Mjiss Szheffield Szteel
kiss wheffield wteel kMiss wSheffield wSteel Mkiss Swheffield Swteel niss dheffield dteel nMiss dSheffield dSteel Mniss Sdheffield Sdteel
Miiss eheffield eteel Mss eSheffield eSteel Msis Seheffield Seteel Mjss xheffield xteel xSheffield xSteel Mijss Sxheffield Sxteel
M9ss aheffield ateel M9iss aSheffield aSteel Mi9ss Saheffield Sateel Mlss Shheffield Stteel Mliss Seffield Seel Milss Sehffield Setel
Moss Sjeffield Sfeel Moiss Sjheffield Sfteel Mioss Shjeffield Stfeel Mkss Sueffield S5eel Suheffield S5teel Mikss Shueffield St5eel
M8ss Sneffield Sheel M8iss Snheffield Shteel Mi8ss Shneffield Stheel Muss Sbeffield Syeel Muiss Sbheffield Syteel Miuss Shbeffield Styeel
Misss Sgeffield S6eel Mis Sgheffield S6teel Miss Shgeffield St6eel Mizs Syeffield Sgeel Mizss Syheffield Sgteel Miszs Shyeffield Stgeel
Miws Sheeffield Sreel Miwss Shffield Srteel Misws Shfefield Streel Mids Shsffield Steeel Midss Shseffield Stel Misds Shesffield Steel
Mies Sh3ffield Stsel Miess Sh3effield Stseel Mises She3ffield Stesel Mixs Shfffield St3el Mixss Shfeffield St3eel Misxs Shefffield Ste3el
Mias Shrffield Stfel Miass Shreffield Misas Sherffield Stefel Sh4ffield Strel Sh4effield She4ffield Sterel
Misz Shdffield St4el Shdeffield St4eel Missz Shedffield Ste4el Misw Shwffield Stdel Shweffield Stdeel Missw Shewffield Stedel
Misd Stwel Shefield Stweel Missd Sheffield Stewel Mise Shecfield Shecffield Misse Shefcfield Stele
Misx Sherfield Stesl Missx Shefrfield Steesl Misa Shegfield Ste3l Shegffield Missa Shefgfield Stee3l Shetfield Stefl
Shetffield Sheftfield Steefl Shevfield Sterl Shevffield Shefvfield Steerl Shedfield Ste4l
Shefdfield Stee4l StedlHOME
Popular Songs:
mr. klaw

high low

gimme what's mine

saturation

j'oublierai ton nom (duet with carmel)

miracles, escuchales

do the sinister

where have all the angels flown

lovers' ghetto

una voce poco fa

please remember me

how long

forgotten

home

avalon

levantar hoy mis ojos a sion

nu blir det kasino

from this moment on (and shania twain)

out of the blue

anarkiaa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us