Staffan Hellstrand
Den Ră¶da Rosen

Du Àr röd som blodet röda, nÀr det drivs av hjÀrtan unga,
röd som sanden, dÀr miljonerna ha lÄtit sina liv.
Röd som unga, varma liljor, som för vÀsterstormen gunga,
skÀlvande av livets kÀrlek under hatets hÄrda kniv.

Du Àr röd som vallmor röda, du Àr varm som trogna hÀnder,
som pioners glans Àr glansen av de unga mörka blad.
VÀx till jÀtte, lys och lÄga, du har fötts fast lik och brÀnder
Hölja marken och fast Ängesten Àr gÀst i varje stad.

Du Àr röd som elden röda och fast brÀnnhett kronan glimmar
Àr du fredens ört till lÀkedom i mörkrets tunga Är.
Du Àr lampan, som oss lyser under smÀrtans bittra timmar,
nÀr ett hela jordens jÀmmerrop mot höga himlen gÄr.

Och du lyser som av glÀdje mitt i tÄrarna och nöden,
och du glöder av förhoppning mitt i hungerdagar grÄ.
Du har glansen av en gudom, som kan frÀlsa ifrÄn döden,
framför hÄrt förtryckta skall du lik ett segertecken gÄ.

Se, en morgonglans skall skina över fÀllda, stilla lansar,
se, en morgon till en sol har den vÀxt, din röda glöd.
Genom fridens tempelport och under vita tunga kransar
skall vÀrlden vandra sjungande, att Döden sjÀlv Àr död.


Mirror lyrics:

skall vÀrlden vandra sjungande, att Döden sjÀlv Àr död.
Genom fridens tempelport och under vita tunga kransar
se, en morgon till en sol har den vÀxt, din röda glöd.
Se, en morgonglans skall skina över fÀllda, stilla lansar,

framför hÄrt förtryckta skall du lik ett segertecken gÄ.
Du har glansen av en gudom, som kan frÀlsa ifrÄn döden,
och du glöder av förhoppning mitt i hungerdagar grÄ.
Och du lyser som av glÀdje mitt i tÄrarna och nöden,

nÀr ett hela jordens jÀmmerrop mot höga himlen gÄr.
Du Àr lampan, som oss lyser under smÀrtans bittra timmar,
Àr du fredens ört till lÀkedom i mörkrets tunga Är.
Du Àr röd som elden röda och fast brÀnnhett kronan glimmar

Hölja marken och fast Ängesten Àr gÀst i varje stad.
VÀx till jÀtte, lys och lÄga, du har fötts fast lik och brÀnder
som pioners glans Àr glansen av de unga mörka blad.
Du Àr röd som vallmor röda, du Àr varm som trogna hÀnder,

skÀlvande av livets kÀrlek under hatets hÄrda kniv.
Röd som unga, varma liljor, som för vÀsterstormen gunga,
röd som sanden, dÀr miljonerna ha lÄtit sina liv.
Du Àr röd som blodet röda, nÀr det drivs av hjÀrtan unga,


Relevant Tags:
DDen RRă¶da RRosen en ă¶da osen eDn ăR¶da oRsen xen dă¶da dosen xDen dRă¶da dRosen Dxen Rdă¶da Rdosen een 4ă¶da 4osen
eDen 4Ră¶da 4Rosen Deen R4ă¶da R4osen fen gă¶da gosen fDen gRă¶da gRosen Dfen Rgă¶da Rgosen ren tă¶da tosen rDen tRă¶da tRosen
Dren Rtă¶da Rtosen cen 5ă¶da 5osen cDen 5Ră¶da 5Rosen Dcen R5ă¶da R5osen sen fă¶da fosen sDen fRă¶da fRosen Dsen Rfă¶da Rfosen
eă¶da eosen Dn eRă¶da eRosen Dne Reă¶da Reosen Dsn Răă¶da Roosen R¶da Rsen Desn R¶ăda Rsoen D3n R㶶da Rksen
D3en Răda Rkosen De3n Răd¶a Roksen Dfn Ră¶dda R9sen Ră¶a R9osen Defn Ră¶ad Ro9sen Drn Ră¶xa R0sen Ră¶xda R0osen
Dern Ră¶dxa Ro0sen D4n Ră¶ea Rlsen D4en Ră¶eda Rlosen De4n Ră¶dea Rolsen Ddn Ră¶fa Risen Dden Ră¶fda Riosen Dedn Ră¶dfa Roisen
Dwn Ră¶ra Rossen Dwen Ră¶rda Roen Dewn Ră¶dra Roesn Denn Ră¶ca Rozen De Ră¶cda Rozsen Den Ră¶dca Roszen Dem Ră¶sa RowenHOME
Popular Songs:
peut ăƒć tre que peut ăƒć tre

te juro

empress of andromeda

fall to pieces

diggy liggy lai et diggy liggy lo

home

the savage mind

more than words

do you love me

here, nearby

you never know

walk on water

cliche

przebudzenie

alone

be be your love

vi krangler

it ain't over yet

family

mi respuesta

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us