Staffan Hellstrand
Den Stora Bl Vgen

Det kallas kyss
Och det var det jag gav dej
När det inte fanns nåt annat kvar
Det kallas kärlek i ett horhus
Det är det bästa man kan ha
Men du
Kommer du ihåg?
Gatorna och mörkret
Vi gick upp och ner och log
Det var regn och snö över hela stan
Men vi gick inte tillbaka
Vi gick den väg man måste gå
Det stora blå

Det finns en eld i varje gathörn
Det finns en blomma i varje stad
Det finns en man som är sen att fatta
Och den mannen – det är jag
Men du
Kommer du ihåg?
Ormen som jag kastade
Hon föll upp och ner och dog
Dom grät i kyrkan men du och jag
Stod upp på Kungsholms Strand
Och gick den väg man måste gå
Den stora blå

Men du...


Mirror lyrics:

Men du...

Den stora blå
Och gick den väg man måste gå
Stod upp på Kungsholms Strand
Dom grät i kyrkan men du och jag
Hon föll upp och ner och dog
Ormen som jag kastade
Kommer du ihåg?
Men du
Och den mannen – det är jag
Det finns en man som är sen att fatta
Det finns en blomma i varje stad
Det finns en eld i varje gathörn

Det stora blå
Vi gick den väg man måste gå
Men vi gick inte tillbaka
Det var regn och snö över hela stan
Vi gick upp och ner och log
Gatorna och mörkret
Kommer du ihåg?
Men du
Det är det bästa man kan ha
Det kallas kärlek i ett horhus
När det inte fanns nåt annat kvar
Och det var det jag gav dej
Det kallas kyss


Relevant Tags:
DDen SStora BBl VVgen en tora l gen eDn tSora lB Vgen xen ztora vl bgen xDen zStora vBl bVgen
Dxen Sztora Bvl Vbgen een wtora gl cgen eDen wStora gBl cVgen Deen Swtora Bgl Vcgen fen dtora nl ggen
fDen dStora nBl gVgen Dfen Sdtora Bnl Vggen ren etora hl fgen rDen eStora hBl fVgen Dren Setora Bhl Vfgen
cen xtora Bll Vgen cDen xStora B Vgen Dcen Sxtora Bl Vgen sen atora Bk Vッgen sDen aStora Bkl Vgen
Dsen Satora Blk V⃤gen Sttora Bo Vgen Dn Sora Bol Vヤgen Dne Sotra Blo Vヤgen Dsn Sfora Bp V⤤gen
Sftora Bpl Vgen Desn Stfora Blp Vgen D3n S5ora Bl Vggen D3en S5tora Bl Ven De3n St5ora Bl Vegn
Dfn Shora Blッ Vhen Shtora Bl Vhgen Defn Sthora Bl⃴ Vghen Drn Syora Bl Vyen Sytora Blヴ Vygen
Dern Styora Blヴ Vgyen D4n S6ora Blⴴ Vben D4en S6tora Bl Vbgen De4n St6ora Bl Vgben Ddn Sgora Vven
Dden Sgtora Vvgen Dedn Stgora Vgven Dwn Srora Vfen Dwen Srtora Vfgen Dewn Strora Vgfen
Denn Stoora Vten De Stra Vtgen Den Stroa Vgten Dem Stkra Vgeen Demn Stkora Vgn
Denm Stokra Vgne Deh St9ra Vgsn Dehn St9ora VgsenHOME
Popular Songs:
you always hurt the one you love

homelands

winter wonderland

intro

scivoli di nuovo

sana ihtiyacim var

week end rome (feat. lio)

don't leave me this way latoya london

hideaway

allison miranda

stay gone

nunca olvides que te quiero

heading for the moon

go tell her

fear

buttersnips

incomprensin

apologise

will you be loving another man

lonely won't leave me alone

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us