Staffan Hellstrand
Allt Som Hnde Sen

Jag har druckit mer än jag behöver själv
Och musiken spelar svårfångad ikväll
och jag hör din röst förvandlas på en gång
Och bli nåt svart jag aldrig bad den om
Men en dag ska du bli min vän
En dag ska du bli min vän

Vi möttes i en stökig vinterbar
Och du glittrade när jag bad dig stanna kvar
Du sa: "Det här är praktiskt taget som en dejt"
Och vi sjöng: I'll meet you at the cemetary gates"
Men innan dess ska du bli min vän
En dag ska du bli min vän

Och ögon
som glittrar
Och tårar
som vittrar
sönder allt gammalt
Men det här kan bli något annat för

En dag ska du bli min vän
Och jag ska se dig vakna upp på morgonen
En dag ska du bli min vän
Och vi ska få veta allt det där som hände sen...


Mirror lyrics:

Och vi ska få veta allt det där som hände sen...
En dag ska du bli min vän
Och jag ska se dig vakna upp på morgonen
En dag ska du bli min vän

Men det här kan bli något annat för
sönder allt gammalt
som vittrar
Och tårar
som glittrar
Och ögon

En dag ska du bli min vän
Men innan dess ska du bli min vän
Och vi sjöng: I'll meet you at the cemetary gates"
Du sa: "Det här är praktiskt taget som en dejt"
Och du glittrade när jag bad dig stanna kvar
Vi möttes i en stökig vinterbar

En dag ska du bli min vän
Men en dag ska du bli min vän
Och bli nåt svart jag aldrig bad den om
och jag hör din röst förvandlas på en gång
Och musiken spelar svårfångad ikväll
Jag har druckit mer än jag behöver själv


Relevant Tags:
AAllt SSom HHnde SSen llt om nde en lAlt oSm Hnde eSn zllt zom jnde zen zAllt zSom jHnde zSen Azllt Szom Hjnde Szen
qllt wom unde wen qAllt wSom uHnde wSen Aqllt Swom Hunde Swen sllt dom nnde den sAllt dSom nHnde dSen Asllt Sdom Hnnde Sden
wllt eom bnde een wAllt eSom bHnde eSen Awllt Seom Hbnde Seen xllt xom gnde xen xAllt xSom gHnde xSen Axllt Sxom Hgnde Sxen
Alllt aom ynde aen Alt aSom yHnde aSen Allt Saom Hynde Saen Aklt Soom Hnde Akllt Sm Hnde Sn Alklt Smo Hnde Sne
Aolt Skm H㤤nde Ssn Aollt Skom Hnde Ssen Alolt Sokm Hnde Sesn Aplt S9m Hnnde S3n Apllt S9om Hde S3en Alplt So9m Hdne Se3n
S0m Hmde Sfn S0om Hmnde Sfen Altl So0m Hnmde Sefn Alkt Slm Hhde Srn Slom Hhnde Sren Allkt Solm Hnhde Sern
Alot Sim Hjde S4n Siom Hjnde S4en Allot Soim Hnjde Se4n Alpt Somm Hbde Sdn So HbndeHOME
Popular Songs:
let me know

i can't stop loving you

old witch, old witch

i'm in between

bluer than blue

program director

just in time

to be without you

drink don't think

mr. freeze

you're gonna make me lonesome when you go

x tasy

tu's doch

uncharted waters

corazn entre nubes

fille plumes

tu nombre

you're gone

times change

noblesse oblige

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us