Strebers
Tomma Ord

Alla dessa människor man trodde på en gång
är på väg mot toppen, fast vägen dit är lång
borta är alla idealen som en gång var
tomma ord är det enda som finns kvar

Mitt 70-tals hjältar, var finns dom nu
alla dom som var unga och arga 1977
snart står man gammal och ensam kvar
för tiden ger och tiden tar

TOMMA ORD, FULLA HALSAR
JAG SVALDE ALLA LÖGNERNA RAKT AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
NI SPYDDE UR ER OCH JAG STÄLLDE INGA KRAV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
TIDEN GÅR FÖR FORT, JAG VILL HOPPA AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
GÅRDAGENS SANNING ÄR REN LÖGN IDAG

Jag vet, jag borde ha förstått
att ibland betyder ord ingenting
men när ni skrattar bakom min rygg
så spottar jag tillbaks

TOMMA ORD, FULLA HALSAR
JAG SVALDE ALLA LÖGNERNA RAKT AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
NI SPYDDE UR ER OCH JAG STÄLLDE INGA KRAV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
TIDEN GÅR FÖR FORT, JAG VILL HOPPA AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
GÅRDAGENS SANNING ÄR REN LÖGN IDAG

Du vet att jag hatar dig
jag vet att du hånar mig
för vad som än händer nu
så kommer vi alla att bli som du

Som vänder ryggen mot sitt gamla jag
som lever då och inte idag
men vad är gammalt och vad är nytt
är jag vuxen eller barn på nytt


Mirror lyrics:

är jag vuxen eller barn på nytt
men vad är gammalt och vad är nytt
som lever då och inte idag
Som vänder ryggen mot sitt gamla jag

så kommer vi alla att bli som du
för vad som än händer nu
jag vet att du hånar mig
Du vet att jag hatar dig

GÅRDAGENS SANNING ÄR REN LÖGN IDAG
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
TIDEN GÅR FÖR FORT, JAG VILL HOPPA AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
NI SPYDDE UR ER OCH JAG STÄLLDE INGA KRAV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
JAG SVALDE ALLA LÖGNERNA RAKT AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR

så spottar jag tillbaks
men när ni skrattar bakom min rygg
att ibland betyder ord ingenting
Jag vet, jag borde ha förstått

GÅRDAGENS SANNING ÄR REN LÖGN IDAG
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
TIDEN GÅR FÖR FORT, JAG VILL HOPPA AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
NI SPYDDE UR ER OCH JAG STÄLLDE INGA KRAV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR
JAG SVALDE ALLA LÖGNERNA RAKT AV
TOMMA ORD, FULLA HALSAR

för tiden ger och tiden tar
snart står man gammal och ensam kvar
alla dom som var unga och arga 1977
Mitt 70-tals hjältar, var finns dom nu

tomma ord är det enda som finns kvar
borta är alla idealen som en gång var
är på väg mot toppen, fast vägen dit är lång
Alla dessa människor man trodde på en gång


Relevant Tags:
TTomma OOrd omma rd oTmma rOd fomma krd fTomma kOrd Tfomma Okrd 5omma 9rd 5Tomma 9Ord T5omma O9rd homma 0rd hTomma 0Ord
Thomma O0rd yomma lrd yTomma lOrd Tyomma Olrd 6omma ird 6Tomma iOrd T6omma Oird gomma Orrd gTomma Od Tgomma Odr romma Odd
rTomma Odrd Tromma Ordd Toomma O4d Tmma O4rd Tmoma Or4d Tkmma Ogd Tkomma Ogrd Tokmma Orgd T9mma Otd T9omma Otrd To9mma Ortd
T0mma O5d T0omma O5rd To0mma Or5d Tlmma Ofd Tlomma Ofrd Tolmma OrfdHOME
Popular Songs:
that's what i like about you

believe

mujer pequena

namoro

three might be duende

rainy day

my day is coming

all time low

nothing else matters

honky tonk blues

whites of their eyes

raggarrock (vi e pojkarna som busar)

open the eyes of my heart lord

signora lia

if you were mine

ain't even done with the night

talking head

me planto

charmer

fame

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us