Strebers
Sol ver Oss

Solen lyser över vår stad
genom molnet i skyn
fastän solen lyser är ingen glad
för den bränner upp hyn

och isen i norr den smälter snabbare idag
än den gjorde förr
snart är vattnet vid vår dörr

vi har solen över vårat tak
vi har marken under vår fot
vi har vinden bakom vår rygg
vi har världen framför oss
kan ni inte se?
att vi har allt


Mirror lyrics:

att vi har allt
kan ni inte se?
vi har världen framför oss
vi har vinden bakom vår rygg
vi har marken under vår fot
vi har solen över vårat tak

snart är vattnet vid vår dörr
än den gjorde förr
och isen i norr den smälter snabbare idag

för den bränner upp hyn
fastän solen lyser är ingen glad
genom molnet i skyn
Solen lyser över vår stad


Relevant Tags:
SSol ver OOss ol ver ss oSl ver sOs zol ッver kss zSol ver kOss Szol ⃶ver Okss wol ver 9ss
wSol ヶver 9Oss Swol ヶver O9ss dol ⶶver 0ss dSol ver 0Oss Sdol ver O0ss eol vver lss eSol er lOss
Seol evr Olss xol ber iss xSol bver iOss Sxol vber Oiss aol cer Osss aSol cver Os Saol vcer Oss
Sool ger Ozs Sl gver Ozss Slo vger Oszs Skl fer Ows Skol fver Owss Sokl vfer Osws S9l veer Ods
S9ol vr Odss So9l vre Osds S0l vsr Oes S0ol vser Oess So0l vesr Oses Sll v3r Oxs Slol v3er OxssHOME
Popular Songs:
light of the world

la mme histoire (we're all in the dance)

der kirschgarten oder memorien an die stirn der ki...

american shoes

everywhere i go

smokies

nikko's lullaby

breakdown

darlin' all i ask

gravity

ingenting av vad du behver

whole lot of loving

colon blo

pesma od jednom petlu

you (could be the one)

si j'tais garon

bad attitude

past life

ah tugo,tugo

she thinks she needs me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us