Spitz
Nana E No Kimochi

Dare kara mo sukarete kata hou ja sakerarete
Mae furenaku sakende hen na toko de morainaki
Tama ni sukoshi kuuru de genki nai tokya nemui dake
Daiji na koto wasurete itta
Garasu dama no piasu kirakira hikarasete
Ocha nigosu kotoba de mawari wo komarasete
Hi ni yaketa tsuyoi ude nemoto dake kuroi kami
Shiawase no katachi wo kaeta

Dakara Nana kimi dake ga Nana koko ni iru
Nana yume ga aru yabou mo aru
Tabun zutto

Kaidou soi no roiho de yoake madde hanashikomi
Nanimo dekizu hoomu de miokurareru toki no
Nikutarashii egao yoku wakaranu teburi
Kimi to ikite iku koto wo kimeta

Dakara Nana kimi dake ga Nana koko ni iru
Nana yume ga aru yabou mo aru
Tabun zutto

Kaidou soi no roiho de yoake madde hanashikomi
Nanimo dekizu hoomu de miokurareru toki no
Nikutarashii egao yoku wakaranu teburi
Kimi to ikite iku koto wo kimeta


Mirror lyrics:

Kimi to ikite iku koto wo kimeta
Nikutarashii egao yoku wakaranu teburi
Nanimo dekizu hoomu de miokurareru toki no
Kaidou soi no roiho de yoake madde hanashikomi

Tabun zutto
Nana yume ga aru yabou mo aru
Dakara Nana kimi dake ga Nana koko ni iru

Kimi to ikite iku koto wo kimeta
Nikutarashii egao yoku wakaranu teburi
Nanimo dekizu hoomu de miokurareru toki no
Kaidou soi no roiho de yoake madde hanashikomi

Tabun zutto
Nana yume ga aru yabou mo aru
Dakara Nana kimi dake ga Nana koko ni iru

Shiawase no katachi wo kaeta
Hi ni yaketa tsuyoi ude nemoto dake kuroi kami
Ocha nigosu kotoba de mawari wo komarasete
Garasu dama no piasu kirakira hikarasete
Daiji na koto wasurete itta
Tama ni sukoshi kuuru de genki nai tokya nemui dake
Mae furenaku sakende hen na toko de morainaki
Dare kara mo sukarete kata hou ja sakerarete


Relevant Tags:
NNana EE NNo KKimochi ana o imochi aNna E oN iKmochi mana s mo limochi mNana sE mNo lKimochi Nmana Es Nmo Klimochi
hana 3 ho oimochi hNana 3E hNo oKimochi Nhana E3 Nho Koimochi jana f jo mimochi jNana fE jNo mKimochi Njana Ef Njo Kmimochi
bana r bo jimochi bNana rE bNo jKimochi Nbana Er Nbo Kjimochi Naana 4 Noo iimochi Nna 4E N iKimochi Nnaa E4 No Kiimochi
Nzna d Nk Nzana dE Nko Kmochi Nazna Ed Nok Kmiochi Nqna w N9 Kjmochi Nqana wE N9o Naqna Ew No9 Kijmochi
Nsna N0 K9mochi Nsana N0o K9imochi Nasna No0 Ki9mochi Nwna Nl Klmochi Nwana Nlo Nawna Nol Kilmochi
Nxna Ni Komochi Nxana Nio Naxna Noi Kiomochi Nanna Kkmochi Naa Kkimochi Naan Kikmochi
Nama K8mochi Namna K8imochi Nanma Ki8mochi Naha Kumochi Nahna Kuimochi Nanha Kiumochi
Naja Kimmochi Najna Kiochi Nanja Kiomchi Naba Kijochi Nabna Nanba Kimjochi
Nanaa Kikochi Nan Nana Kimkochi Nanz Kinochi Nanza Kinmochi Nanaz Kimnochi
Nanq Kimoochi Nanqa Kimchi Nanaq Kimcohi Nans Kimkchi Nansa Nanas Kimokchi
Nanw Kim9chi Nanwa Kim9ochiHOME
Popular Songs:
para toda la vida

play your part (mike rizzo radio version)

liquid + light

oh boy

slip away

bang, hoezo bang

cyberdreamer

young & foolish

boxing gloves

to live & die in tj

adam et yves

latte

puedo llorar

anymore

scene of the crime

noche tranquila

somebody's watching you

buttered popcorn

i depend on you

kids on overload

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us