Smurfarna
Mitt I Naturen (the Bad Touch)

Hallå, det är viktigt att man är snäll mot djuren
Och det råkar vara något som smurfarna vet allt om
Så lyssna nu så får dem förklara

Kom och sätt er och lyssna

Kom bara kom bara hör på smurfar nu
men hör också på de folk som säger mjau o voff och mu
man kan bli arg som en varg när ni männsikor ej ser
ser att skogens djur blir skrämda när de helst vill vara ifred
för tänk på älgen som vill vila som har vandrat många mil
när nån drulle far för bi och tutar högt ifrån sin bil
men vi små blå smurfar vet det är ingen hemlighet
hur alla våra vänner här ska få det bäst
vi vet när de vill ha lungt och när de längtar efter fest

kom igen
smurfar e kompisar med alla djuren
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
och igen nu
smurfar e kompisar med alla djuren
man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen
och de är dom väl

våra grannar är en hare och en kråka
och den kolsvarta korpen, räven och musen kan vi också råka
hälsar glatt det blir många skratt varje gång vi träffar på varan
och när någon av dom ber om hjälp med något gör vi jämt så gott vi kan
och vi brukar rädda vassens gädda när han fastnat på ett drag
när en svala börjar dala och får vi fart på vingens slag
det allra bästa utav allt det är det fattar ni förstås att om vi hammnar i
någon knipa hjälper alla djuren oss

kom igen
smurfar e kompisar med alla djuren
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
och igen nu
smurfar e kompisar med alla djuren
man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen
och de är dom väl

smurfar e kompisar med alla djuren
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
och igen nu
smurfar e kompisar med alla djuren
man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen

kom igen
smurfar e kompisar med alla djuren
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
och igen nu
smurfar e kompisar med alla djuren
man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen
och de är dom väl


Mirror lyrics:

och de är dom väl
man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen
smurfar e kompisar med alla djuren
och igen nu
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
smurfar e kompisar med alla djuren
kom igen

man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen
smurfar e kompisar med alla djuren
och igen nu
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
smurfar e kompisar med alla djuren

och de är dom väl
man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen
smurfar e kompisar med alla djuren
och igen nu
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
smurfar e kompisar med alla djuren
kom igen

någon knipa hjälper alla djuren oss
det allra bästa utav allt det är det fattar ni förstås att om vi hammnar i
när en svala börjar dala och får vi fart på vingens slag
och vi brukar rädda vassens gädda när han fastnat på ett drag
och när någon av dom ber om hjälp med något gör vi jämt så gott vi kan
hälsar glatt det blir många skratt varje gång vi träffar på varan
och den kolsvarta korpen, räven och musen kan vi också råka
våra grannar är en hare och en kråka

och de är dom väl
man kan rent av tro att smurfaran är ett med naturen
smurfar e kompisar med alla djuren
och igen nu
för så blir det när man bor och lever mitt i naturen
smurfar e kompisar med alla djuren
kom igen

vi vet när de vill ha lungt och när de längtar efter fest
hur alla våra vänner här ska få det bäst
men vi små blå smurfar vet det är ingen hemlighet
när nån drulle far för bi och tutar högt ifrån sin bil
för tänk på älgen som vill vila som har vandrat många mil
ser att skogens djur blir skrämda när de helst vill vara ifred
man kan bli arg som en varg när ni männsikor ej ser
men hör också på de folk som säger mjau o voff och mu
Kom bara kom bara hör på smurfar nu

Kom och sätt er och lyssna

Så lyssna nu så får dem förklara
Och det råkar vara något som smurfarna vet allt om
Hallå, det är viktigt att man är snäll mot djuren


Relevant Tags:
MMitt II NNaturen ((the BBad TTouch) itt aturen the ad ouch) iMtt I aNturen t(he aBd oTuch) jitt j maturen (tthe vad fouch) jMitt jI mNaturen (he vBad fTouch)
Mjitt Ij Nmaturen (hte Bvad Tfouch) kitt 9 haturen (fhe gad 5ouch) kMitt 9I hNaturen (fthe gBad 5Touch) Mkitt I9 Nhaturen (tfhe Bgad T5ouch) nitt l jaturen (5he nad houch)
nMitt lI jNaturen (5the nBad hTouch) Mnitt Il Njaturen (t5he Bnad Thouch) Miitt o baturen (hhe had youch) Mtt oI bNaturen (hthe hBad yTouch) Mtit Io Nbaturen (thhe Bhad Tyouch)
Mjtt k Naaturen (yhe Baad 6ouch) kI Nturen (ythe Bd 6Touch) Mijtt Ik Ntauren (tyhe Bda T6ouch) M9tt 8 Nzturen (6he Bzd gouch) M9itt 8I Nzaturen (6the Bzad gTouch)
Mi9tt I8 Nazturen (t6he Bazd Tgouch) Mltt u Nqturen (ghe Bqd rouch) Mlitt uI Nqaturen (gthe Bqad rTouch) Miltt Iu Naqturen (tghe Baqd Trouch) Mott Nsturen (rhe Bsd Toouch)
Moitt Nsaturen (rthe Bsad Tuch) Miott Nasturen (trhe Basd Tuoch) Mktt Nwturen Bwd Tkuch) Nwaturen (te Bwad Tkouch) Miktt Nawturen (teh Bawd Tokuch)
M8tt Nxturen (tje Bxd T9uch) M8itt Nxaturen (tjhe Bxad T9ouch) Mi8tt Naxturen (thje Baxd To9uch) Mutt Natturen (tue Badd T0uch) Muitt Nauren (tuhe Ba T0ouch)
Miutt Nautren (thue Bad To0uch) Mittt Nafuren (tne Bax Tluch) Mit Nafturen (tnhe Tlouch) Mitt Natfuren (thne Badx Toluch) Mift Na5uren (tbe Bae Tiuch)
Miftt Na5turen (tbhe Baed Tiouch) Mitft Nat5uren (thbe Bade Toiuch) Mi5t Nahuren (tge Baf Touuch) Mi5tt Nahturen Bafd Toch) Mit5t Nathuren (thge Badf Tocuh)
Miht Nayuren (tye Bar Tohch) Mihtt Nayturen Bard Tohuch) Mitht Natyuren (thye Badr Touhch) Miyt Na6uren (thee Bac To7ch) Miytt Na6turen (th Bacd To7uch)
Mityt Nat6uren (the Badc Tou7ch) Mi6t Naguren (ths Bas Tokch) Mi6tt Nagturen (thse Mit6t Natguren (thes Bads Toukch) Migt Naruren (th3 Toich)
Migtt Narturen (th3e Mitgt Natruren (the3 Touich) Mirt Natuuren (thf To8ch) Mirtt Natren (thfe To8uch) Mitrt Natruen (thef Tou8ch)
Nathren (thr Tojch) (thre Tojuch) Natuhren (ther Toujch) Mitf Nat7ren (th4 Toych) Nat7uren (th4e Toyuch)
Mittf Natu7ren (the4 Touych) Mit5 Natkren (thd Toucch) Natkuren (thde Touh) Mitt5 Natukren (thed Touhc)HOME
Popular Songs:
time

just one lifetime

isabel

mon pre etait tellement de gauche

i want u

just like the moon

worlds collapse

settle for love

concierto para adolescentes

love me without heart

stay

keajaiban cinta

viens me chercher

king without a crown

twenty years ago

the lark ascending

leto svet

32

vietato fumare

lay lady lay

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us