Sonja Aldă©n
Under Mitt Tak

Mmmm

I mina hÀnder vilar dagar
Som jag aldrig har mött
Oskrivna blad och tomma sidor
Dem som ingen har sett

Natt möts av morgonen
Som bÀr ett löfte i sin famn

Och hela himmelen
Kan rymmas i min egen vÀrld
(Under mitt tak, under mitt tak)
Det var sÄ lÀnge sen
SÄ lÀnge sen jag kÀnt sÄ hÀr
(Under mitt tak, under mitt tak)

SÄ mÄnga gÄnger förr
Vid möjlighetens dörr
Men utan modet att gÄ in
Och se att hela himmelen
Kan rymmas i min egen vÀrld
(Under mitt tak)

I dina ögon ser jag ljuset
Som livet har tÀnt
(Som nÄn i himlen har sÀnt)
Och fast det regnar
Kring hela huset
StÄr alla fönster pÄ glÀnt

För nu idag, nu har jag förstÄtt
Nu nÄr min lÀngtan till din hamn

Och hela himmelen
Kan rymmas i min egen vÀrld
(Under mitt tak, under mitt tak)
Det var sÄ lÀnge sen
SÄ lÀnge sen jag kÀnt sÄ hÀr
(Under mitt tak, under mitt tak)

SÄ mÄnga gÄnger förr
Vid möjlighetens dörr
Men utan modet att gÄ in
Och se att hela himmelen
Kan rymmas i min egen vÀrld

Jag ser det nu
Allt som jag drömt
(Allt som jag drömt)
Allt som jag glömt
(Allt som jag glömt..)
Jag ser det klart
HĂ€r under mitt tak
Finns allt jag vill ha

(Och hela himmelen)
(Kan rymmas i min egen vÀrld)
(Under mitt tak, under mitt tak)
Det var sÄ lÀnge sen
SÄ lÀnge sen jag kÀnt sÄ hÀr
(Under mitt tak, under mitt tak)

SÄ mÄnga gÄnger förr
Vid möjlighetens dörr
Men utan modet att gÄ in
Och se att hela himmelen
Kan rymmas i min egen vÀrld


Mirror lyrics:

Kan rymmas i min egen vÀrld
Och se att hela himmelen
Men utan modet att gÄ in
Vid möjlighetens dörr
SÄ mÄnga gÄnger förr

(Under mitt tak, under mitt tak)
SÄ lÀnge sen jag kÀnt sÄ hÀr
Det var sÄ lÀnge sen
(Under mitt tak, under mitt tak)
(Kan rymmas i min egen vÀrld)
(Och hela himmelen)

Finns allt jag vill ha
HĂ€r under mitt tak
Jag ser det klart
(Allt som jag glömt..)
Allt som jag glömt
(Allt som jag drömt)
Allt som jag drömt
Jag ser det nu

Kan rymmas i min egen vÀrld
Och se att hela himmelen
Men utan modet att gÄ in
Vid möjlighetens dörr
SÄ mÄnga gÄnger förr

(Under mitt tak, under mitt tak)
SÄ lÀnge sen jag kÀnt sÄ hÀr
Det var sÄ lÀnge sen
(Under mitt tak, under mitt tak)
Kan rymmas i min egen vÀrld
Och hela himmelen

Nu nÄr min lÀngtan till din hamn
För nu idag, nu har jag förstÄtt

StÄr alla fönster pÄ glÀnt
Kring hela huset
Och fast det regnar
(Som nÄn i himlen har sÀnt)
Som livet har tÀnt
I dina ögon ser jag ljuset

(Under mitt tak)
Kan rymmas i min egen vÀrld
Och se att hela himmelen
Men utan modet att gÄ in
Vid möjlighetens dörr
SÄ mÄnga gÄnger förr

(Under mitt tak, under mitt tak)
SÄ lÀnge sen jag kÀnt sÄ hÀr
Det var sÄ lÀnge sen
(Under mitt tak, under mitt tak)
Kan rymmas i min egen vÀrld
Och hela himmelen

Som bÀr ett löfte i sin famn
Natt möts av morgonen

Dem som ingen har sett
Oskrivna blad och tomma sidor
Som jag aldrig har mött
I mina hÀnder vilar dagar

Mmmm


Relevant Tags:
UUnder MMitt TTak nder itt ak nUder iMtt aTk hnder jitt fak hUnder jMitt fTak Uhnder Mjitt Tfak 7nder kitt 5ak 7Under kMitt 5Tak
U7nder Mkitt T5ak knder nitt hak kUnder nMitt hTak Uknder Mnitt Thak inder Miitt yak iUnder Mtt yTak Uinder Mtit Tyak 8nder Mjtt 6ak
8Under 6Tak U8nder Mijtt T6ak jnder M9tt gak jUnder M9itt gTak Ujnder Mi9tt Tgak ynder Mltt rak yUnder Mlitt rTak Uynder Miltt Trak
Unnder Mott Taak Uder Moitt Tk Udner Miott Tka Umder Mktt Tzk Umnder Tzak Unmder Miktt Tazk Uhder M8tt Tqk M8itt Tqak
Unhder Mi8tt Taqk Ujder Mutt Tsk Muitt Tsak Unjder Miutt Task Ubder Mittt Twk Ubnder Mit Twak Unbder Mitt Tawk Undder Mift Txk
Uner Miftt Txak Unedr Mitft Taxk Unxer Mi5t Takk Unxder Mi5tt Ta Undxer Mit5t Tak Uneer Miht Tal Uneder Mihtt Talk Undeer Mitht TaklHOME
Popular Songs:
a drag in d flat

final touches

fight fiercely, harvard

wait for an answer

heather

killing

unten mit dem king

wonderland

je pensais pas

dreaming 24 7

how great thou art

mi seăƒâ±ora

there's always room for love

unsubstantial blues

alabama motel room

feliz navidad

enlightenment

get down (i wanna get up)

to see you coming 'round the bend

black sheep

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us