Sonja Aldn
Du r En Del Av Mig

Det finns vissa människor
Jag tänker på varje dag
Som finns här under huden
Som följer mitt hjärtas slag
Och nu när solen kysser
Min värld och min kind
Ser jag alla vägar
Som bar oss vida omkring

Du är en del, en del av mig
Och jag är en del, en del av dig
Vi ses igen, om dagen gryr
Vi ses igen, om natten flyr

Och det finns vissa stunder
Jag tänker på varje dag
Som på något sätt
Ändå följt mina andetag
Åh, bortom dessa möten
Som väcktes och som försvann
Lever ändå minnet
Av det som vi en gång fann

Du är en del, en del av mig
Och jag är en del, en del av dig
Vi ses igen, om dagen gryr
Vi ses igen, om natten flyr

Vi tog oss ur vår storm
Och livet tog en annan form
Men vi vågade ändå
Ändå älska varann

Du är en del (du är en del)
En del av mig (en del av mig)
Och jag är en del (och jag är en del)
En del av dig (en del av dig)
Vi ses igen (vi ses igen)
Om dagen gryr (om dagen gryr)
Vi ses igen (vi ses igen)
Om natten flyr (om natten flyr)

Åh, du är en del (du är en del)
En del av mig (en del av mig)
Jag kommer aldrig nånsin
(Kommer nånsin)
Kunna glömma dig
(Kunna glömma dig)
Vi ses igen (vi ses igen)
Om dagen gryr (om dagen gryr)
Vi ses igen (vi ses igen)
Om natten flyr (om natten flyr)

Om natten flyr


Mirror lyrics:

Om natten flyr

Om natten flyr (om natten flyr)
Vi ses igen (vi ses igen)
Om dagen gryr (om dagen gryr)
Vi ses igen (vi ses igen)
(Kunna glömma dig)
Kunna glömma dig
(Kommer nånsin)
Jag kommer aldrig nånsin
En del av mig (en del av mig)
Åh, du är en del (du är en del)

Om natten flyr (om natten flyr)
Vi ses igen (vi ses igen)
Om dagen gryr (om dagen gryr)
Vi ses igen (vi ses igen)
En del av dig (en del av dig)
Och jag är en del (och jag är en del)
En del av mig (en del av mig)
Du är en del (du är en del)

Ändå älska varann
Men vi vågade ändå
Och livet tog en annan form
Vi tog oss ur vår storm

Vi ses igen, om natten flyr
Vi ses igen, om dagen gryr
Och jag är en del, en del av dig
Du är en del, en del av mig

Av det som vi en gång fann
Lever ändå minnet
Som väcktes och som försvann
Åh, bortom dessa möten
Ändå följt mina andetag
Som på något sätt
Jag tänker på varje dag
Och det finns vissa stunder

Vi ses igen, om natten flyr
Vi ses igen, om dagen gryr
Och jag är en del, en del av dig
Du är en del, en del av mig

Som bar oss vida omkring
Ser jag alla vägar
Min värld och min kind
Och nu när solen kysser
Som följer mitt hjärtas slag
Som finns här under huden
Jag tänker på varje dag
Det finns vissa människor


Relevant Tags:
DDu r EEn DDel AAv MMig u r n el v ig uD r nE eDl vA iMg xu ㄄r sn xel zv jig xDu r sEn xDel zAv jMig Dxu r Esn Dxel Azv Mjig
eu rr 3n eel qv kig eDu 3En eDel qAv kMig Deu r E3n Deel Aqv Mkig fu d fn fel sv nig fDu dr fEn fDel sAv nMig Dfu rd Efn Dfel Asv Mnig
ru 4 rn rel wv Miig rDu 4r rEn rDel wAv Mg Dru r4 Ern Drel Awv Mgi cu g 4n cel xv Mjg cDu gr 4En cDel xAv Dcu rg E4n Dcel Axv Mijg
su t dn sel Avv M9g sDu tr dEn sDel A M9ig Dsu rt Edn Dsel Av Mi9g Duu 5 wn Ab Mlg D 5r wEn Dl Abv Mlig Du r5 Ewn Dle Avb Milg
Dh f Enn Dsl Ac Mog Dhu fr E Acv Moig Duh rf En Desl Avc Miog D7 e Em D3l Ag MkgHOME
Popular Songs:
don't drag me down

you're missing

je cours

say hello to my addiction

tank full of gas and bad memories

efildooga

juntos

fishbowl

in each love some pain must fall

blood makes noise

only you

innocent son

idu dani

phoenix, the

mum

cloths line

senses capture

bring on the rain

gothaur aulendil

where the colors don't

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us