Sopa De Cabra
Mai Trobară s

No estĂ s farta d'esperar
sempre aguantant aquesta farola
amb pluja, neu, amb vent i fred
sempre amb la mateixa postura.

Jo ja en tinc prou d'aquest color
busca't un geni que et comprengui
podrĂ­em dir que en aquest moment
no funciona la cojuntura.

Has tirat el temps per la finestra
I ara princesa on anirĂ s
mira't els ulls, posa els peus a terra
pren el que tinguis al teu costat
perquè...

Mai trobarĂ s
el teu prĂ­ncep blau.
mai trobarĂ s mim
el teu prĂ­ncep blau.

Fes un creuer o un viatge llarg
medita un temps a la muntanya
que l'aire pur sempre va bĂŠ
i clarifica les idees.

Jo ja no entenc el teu patiment
ja sĂŠ que ningĂş t'estima
però que hi farem si aquest govern
no havia previst la teva crisi.

Has tirat el temps per la finestra
I ara princesa on anirĂ s
mira't els ulls, posa els peus a terra
pren el que tinguis al teu costat
perquè...

Mai trobarĂ s
el teu prĂ­ncep blau
mai trobarĂ s
el teu prĂ­ncep blau.


Mirror lyrics:

el teu prĂ­ncep blau.
mai trobarĂ s
el teu prĂ­ncep blau
Mai trobarĂ s

perquè...
pren el que tinguis al teu costat
mira't els ulls, posa els peus a terra
I ara princesa on anirĂ s
Has tirat el temps per la finestra

no havia previst la teva crisi.
però que hi farem si aquest govern
ja sĂŠ que ningĂş t'estima
Jo ja no entenc el teu patiment

i clarifica les idees.
que l'aire pur sempre va bĂŠ
medita un temps a la muntanya
Fes un creuer o un viatge llarg

el teu prĂ­ncep blau.
mai trobarĂ s mim
el teu prĂ­ncep blau.
Mai trobarĂ s

perquè...
pren el que tinguis al teu costat
mira't els ulls, posa els peus a terra
I ara princesa on anirĂ s
Has tirat el temps per la finestra

no funciona la cojuntura.
podrĂ­em dir que en aquest moment
busca't un geni que et comprengui
Jo ja en tinc prou d'aquest color

sempre amb la mateixa postura.
amb pluja, neu, amb vent i fred
sempre aguantant aquesta farola
No estĂ s farta d'esperar


Relevant Tags:
MMai TTrobară s ai robară s aMi rTobară s jai frobară s jMai fTrobară s Mjai Tfrobară s kai 5robară s kMai 5Trobară s Mkai T5robară s
nai hrobară s nMai hTrobară s Mnai Throbară s Maai yrobară s Mi yTrobară s Mia Tyrobară s Mzi 6robară s Mzai 6Trobară s Mazi T6robară s
Mqi grobară s Mqai gTrobară s Maqi Tgrobară s Msi rrobară s Msai rTrobară s Masi Trrobară s Mwi Mwai Tobară s Mawi Torbară s
Mxi Tdobară s Mxai Tdrobară s Maxi Trdobară s Maii T4obară s Ma T4robară s Mai Tr4obară s Maj Tgobară s Maji Maij Trgobară s
Ma9 Ttobară s Ma9i Ttrobară s Mai9 Trtobară s Mal T5obară s Mali Mail Tr5obară s Mao Tfobară s Maoi Maio Trfobară s
Mak Teobară s Maki Terobară s Maik Treobară s Ma8 Troobară s Ma8i Trbară s Mai8 Trboară s Mau Trkbară s Maui Trkobară s Maiu Trokbară s
Tr9bară s Tr9obară s Tro9bară s Tr0bară s Tr0obară s Tro0bară s Trlbară s Trlobară s Trolbară s
Tribară s Triobară s Troibară s Trobbară s Troară s Troabră s Trovară s Trovbară s Trobvară s
Trogară sHOME
Popular Songs:
this is what matters

lord's prayer

sugar walls

static in the cities

that lonesome road (1967)

svirajte mi jesen stiĺže dunjo moja

california paradise

big fan

aupră¸s des miens

last request

maize stalk drinking blood

river

espero

wild horses

die schlampen sind măƒâźde

run to me

vicious mental thirst

have your way

so brand new.

puisque tu me vois d'en haut

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us