Sopa De Cabra
Hores Bruixes

Mil moviments distants, tot va canviant
de color i forma, d'expresivitat
Perdut vaig variant voles, tornells xisclant
dibuixats en l'aire
Pintant el cel amb blaus, amb grocs i amb verds
a contrallum, amb òcids i vermells
Amb núvols vells, amb vells ocells sempre en present intents,
tot travessant el temps
El Sol se'n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit caient m'atrapa...
Desperto sense haler ben blanc, perdent el pols ben fred,
buscant respostes als perquès
Sota un satèlit espatllat, sense orbita girant, calidoscopi que al meu cap
Els astres sento estèrils, el sistema es va enfonsant
l'amor es un misteri, no entèn de llibertat
inclús vaig barrejant ingeni amb sons,
caliu amb marbre, silenci amb sensacions
I el Sol se'n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit se'n va s'escapa...
Ja l'amor no tindrà cap domni, confosos tots amb l'aire i el vent,
tindrem estrelles vora els peus i els colzes, sorgint de nou si ens enfonsem
Si els amants es perden, no es perdrà l'amor,
i encara que enfollissim, tindrem seny
confosos tots amb l'aire i el vent, ja l'amor no tindrà cap domni,
no tindrà cap domini, cap domini!
I el Sol se'n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit em té i m'abraça
I el Sol vindrà, la lluna marxarà i tornaré a casa
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit se'n va s'escapa aaaaaaaahh
aaaah aaaah
aaaaaah
aaaah aaaah
aaaaaaaaaaaah
ooooooooooooh


Mirror lyrics:

ooooooooooooh
aaaaaaaaaaaah
aaaah aaaah
aaaaaah
aaaah aaaah
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit se'n va s'escapa aaaaaaaahh
I el Sol vindrà, la lluna marxarà i tornaré a casa
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit em té i m'abraça
I el Sol se'n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa
no tindrà cap domini, cap domini!
confosos tots amb l'aire i el vent, ja l'amor no tindrà cap domni,
i encara que enfollissim, tindrem seny
Si els amants es perden, no es perdrà l'amor,
tindrem estrelles vora els peus i els colzes, sorgint de nou si ens enfonsem
Ja l'amor no tindrà cap domni, confosos tots amb l'aire i el vent,
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit se'n va s'escapa...
I el Sol se'n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa
caliu amb marbre, silenci amb sensacions
inclús vaig barrejant ingeni amb sons,
l'amor es un misteri, no entèn de llibertat
Els astres sento estèrils, el sistema es va enfonsant
Sota un satèlit espatllat, sense orbita girant, calidoscopi que al meu cap
buscant respostes als perquès
Desperto sense haler ben blanc, perdent el pols ben fred,
en el mirall, reflexe sense imatge, la nit caient m'atrapa...
El Sol se'n va, la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa
tot travessant el temps
Amb núvols vells, amb vells ocells sempre en present intents,
a contrallum, amb òcids i vermells
Pintant el cel amb blaus, amb grocs i amb verds
dibuixats en l'aire
Perdut vaig variant voles, tornells xisclant
de color i forma, d'expresivitat
Mil moviments distants, tot va canviant


Relevant Tags:
HHores BBruixes ores ruixes oHres rBuixes jores vruixes jHores vBruixes Hjores Bvruixes uores gruixes uHores gBruixes Huores Bgruixes
nores nruixes nHores nBruixes Hnores Bnruixes bores hruixes bHores hBruixes Hbores Bhruixes gores Brruixes gHores Buixes Hgores Burixes
yores Bduixes yHores Bdruixes Hyores Brduixes Hoores B4uixes Hres B4ruixes Hroes Br4uixes Hkres Bguixes Hkores Hokres Brguixes
H9res Btuixes H9ores Btruixes Ho9res Brtuixes H0res B5uixes H0ores B5ruixes Ho0res Br5uixes Hlres Bfuixes Hlores Bfruixes Holres Brfuixes
Hires Beuixes Hiores Beruixes Hoires Breuixes Horres Bruuixes Hoes Brixes Hoers Briuxes Hodes Brhixes Hodres Brhuixes Hordes Bruhixes
Ho4es Br7ixes Ho4res Br7uixes Hor4es Bru7ixes Hoges Brkixes Hogres Brkuixes Horges Brukixes Hotes Briixes Hotres Briuixes Hortes Bruiixes
Ho5es Br8ixes Ho5res Br8uixes Hor5es Bru8ixes Hofes Brjixes Hofres Brjuixes Horfes Brujixes Hoees Bryixes Hoeres Bryuixes Horees Bruyixes
Hors Bruxes Horse Bruxies Horss Brujxes HorsesHOME
Popular Songs:
japan

separacin

the bitter end

la marcha de las vocales

let's go to hell

constancy (ua like no more)

if she knew

a dance 'round the memory tree

mishto!

the awakening

plus grandir

do you feel me

muelle de san blas

hombre al agua

nostradamus

adelante

en mi nariz siempre es invierno

somebody like you

fight

find yourself a safe place

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us