Solefald
Nutrisco Et Extinguo

{Gebura, emanation of stength

Purify my history
With flames of justice
Make me a man of equity and courage}

(Jeg ble satt ut till ulver
Jeg tvang keiseren i kne)

Med brukkede rygger skal mesterne famle

Se opp til nedlatende spir
Gispe mot himler höyere

Som skipene synker i svarte havner
Som skorgene vitner mot solsvidd himmel

Jeg er endkapens kjöl
Det skoggrönne havet over deres hoder

Jeg ernører meg av ild og utrydder mine fiender

Troende, jeg er deres ledelse og nåde

Dyrk deres frykt
Slik kan jeg bli det dere frykter


Mirror lyrics:

Slik kan jeg bli det dere frykter
Dyrk deres frykt

Troende, jeg er deres ledelse og nåde

Jeg ernører meg av ild og utrydder mine fiender

Det skoggrönne havet over deres hoder
Jeg er endkapens kjöl

Som skorgene vitner mot solsvidd himmel
Som skipene synker i svarte havner

Gispe mot himler höyere
Se opp til nedlatende spir

Med brukkede rygger skal mesterne famle

Jeg tvang keiseren i kne)
(Jeg ble satt ut till ulver

Make me a man of equity and courage}
With flames of justice
Purify my history

{Gebura, emanation of stength


Relevant Tags:
NNutrisco EEt EExtinguo utrisco t xtinguo uNtrisco tE xEtinguo mutrisco st sxtinguo mNutrisco sEt sExtinguo Nmutrisco Est Esxtinguo
hutrisco 3t 3xtinguo hNutrisco 3Et 3Extinguo Nhutrisco E3t E3xtinguo jutrisco ft fxtinguo jNutrisco fEt fExtinguo Njutrisco Eft Efxtinguo
butrisco rt rxtinguo bNutrisco rEt rExtinguo Nbutrisco Ert Erxtinguo Nuutrisco 4t 4xtinguo Ntrisco 4Et 4Extinguo Nturisco E4t E4xtinguo
Nhtrisco dt dxtinguo dEt dExtinguo Nuhtrisco Edt Edxtinguo N7trisco wt wxtinguo N7utrisco wEt wExtinguo Nu7trisco Ewt Ewxtinguo
Nktrisco Ett Exxtinguo Nkutrisco E Etinguo Nuktrisco Et Etxinguo Nitrisco Ef Edtinguo Niutrisco Nuitrisco Etf Exdtinguo
N8trisco E5 Eztinguo N8utrisco E5t Ezxtinguo Nu8trisco Et5 Exztinguo Njtrisco Eh Ectinguo Eht Ecxtinguo Nujtrisco Eth Exctinguo
Nytrisco Ey Estinguo Nyutrisco Eyt Nuytrisco Ety Exstinguo Nuttrisco E6 Exttinguo Nurisco E6t Exinguo Nurtisco Et6 Exitnguo
Nufrisco Eg Exfinguo Nuftrisco Egt Exftinguo Nutfrisco Etg Extfinguo Nu5risco Er Ex5inguo Nu5trisco Ex5tinguo Nut5risco Etr Ext5inguo
Nuhrisco Exhinguo Exhtinguo Nuthrisco Exthinguo Nuyrisco Exyinguo Exytinguo Nutyrisco Extyinguo
Nu6risco Ex6inguo Nu6trisco Ex6tinguo Nut6risco Ext6inguo Nugrisco Exginguo Nugtrisco Exgtinguo Nutgrisco Extginguo
Nurrisco Exringuo Nurtrisco Exrtinguo Nutrrisco Extringuo Extiinguo Nutisco Extnguo Nutirsco Extniguo
Nutdisco Extjnguo Nutdrisco Extjinguo Nutrdisco Extijnguo Nut4isco Ext9nguo Nut4risco Ext9inguo Nutr4isco Exti9nguo
Nutgisco Extlnguo Extlinguo Nutrgisco Extilnguo Nuttisco Extonguo Extoinguo Nutrtisco ExtionguoHOME
Popular Songs:
für uns zwei

face the fat reality

nearer, my god to thee

stranger

wild dancing

h ziggy stardust (var blev du av)

that's the way it ends (including the world)

amnsie

ren's pecs

arcadia

to my mr. smith

as if we never said goodbye

little eva

where were you

te amo tanto

jasmine & rose

drive

van a rodar cabezas

the final word

mis noches sin ti

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us