Sissel Kyrkjeb
Jeg Trenger Deg

Er jeg i tvil - gir du meg råd
Når alt er trist - gir du meg håp
Er dagen grå - vil du gi lys til den
Og alt du gir - vil jeg gi deg igjen
Fordi du er min venn

Du gir meg mot - når jeg er redd og svak
Du hjelper meg - med alle tunge tak
Du deler sorg og kjærlighet med meg
En venn er en som blir når andre går sin veg

Jeg trenger deg
Du trenger meg

Vi behøver en å le og kanskje gråte med
Begynn i dag og bygg en bro
Fra deg selv til den som søker en å dele med
Fire øyne ser så mye mer enn to

Er vinden stri - gir du meg ly
Og dør min blomst - gir du en ny
Er hånden kald - da vil du varme den
Og alt du gjør - Gjør jeg for deg igjen
Fordi du er min venn

Du gir meg mot - etc.


Mirror lyrics:

Du gir meg mot - etc.

Fordi du er min venn
Og alt du gjør - Gjør jeg for deg igjen
Er hånden kald - da vil du varme den
Og dør min blomst - gir du en ny
Er vinden stri - gir du meg ly

Fire øyne ser så mye mer enn to
Fra deg selv til den som søker en å dele med
Begynn i dag og bygg en bro
Vi behøver en å le og kanskje gråte med

Du trenger meg
Jeg trenger deg

En venn er en som blir når andre går sin veg
Du deler sorg og kjærlighet med meg
Du hjelper meg - med alle tunge tak
Du gir meg mot - når jeg er redd og svak

Fordi du er min venn
Og alt du gir - vil jeg gi deg igjen
Er dagen grå - vil du gi lys til den
Når alt er trist - gir du meg håp
Er jeg i tvil - gir du meg råd


Relevant Tags:
JJeg TTrenger DDeg eg renger eg eJg rTenger eDg keg frenger xeg kJeg fTrenger xDeg Jkeg Tfrenger Dxeg ieg 5renger eeg
iJeg 5Trenger eDeg Jieg T5renger Deeg meg hrenger feg mJeg hTrenger fDeg Jmeg Threnger Dfeg neg yrenger reg nJeg yTrenger rDeg
Jneg Tyrenger Dreg heg 6renger ceg hJeg 6Trenger cDeg Jheg T6renger Dceg ueg grenger seg uJeg gTrenger sDeg Jueg Tgrenger Dseg
Jeeg rrenger Jg rTrenger Dg Jge Trrenger Dge Jsg Dsg Jseg Tenger Jesg Ternger Desg J3g Tdenger D3g
J3eg Tdrenger D3eg Je3g Trdenger De3g Jfg T4enger Dfg Jfeg T4renger Jefg Tr4enger Defg Jrg Tgenger Drg Jreg
Jerg Trgenger Derg J4g Ttenger D4g J4eg Ttrenger D4eg Je4g Trtenger De4g Jdg T5enger Ddg Jdeg Ddeg Jedg Tr5enger Dedg
Jwg Tfenger Dwg Jweg Dweg Jewg Trfenger Dewg Jegg Teenger Degg Je Terenger De Jeg Treenger Deg Jeh Deh
Jehg Trnger Dehg Jegh Trneger Degh Jey Trsnger Dey Jeyg Trsenger Deyg Jegy Tresnger Degy Jeb Tr3nger Deb Jebg Tr3enger Debg
Jegb Tre3nger Degb Jev Trfnger Dev Jevg Devg Jegv Trefnger Degv Jef Trrnger Def Jegf Trernger Degf Jet Tr4nger Det
Jetg Detg Jegt Tre4nger Degt Trdnger Trednger Trwnger



HOME
Popular Songs:
love's gonna live here

where i belong

takin' it easy

too late for goodbyes

haluisin et tiedt

rapids

out in new mexico

love never broke anyone's heart

et huomaa

blood

you keep me running

rugged roses

our friends shine

ewig

i hear you knocking

hay una fuente en mi

avail

strangers

people to people

negli occhi guardo poco

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us