Sissel Kyrkjeb
Inn Til Deg

Ansikt. Øyne,
og et smil som du tok med.
Ikke mer å gjøre
ingentig og høre
ingen ord og tanker,
jeg er uten tid og sted
og skal aldri finde fred...

Håpet, drømmen
den korte lykken som jeg fikk.
Alt det jeg så men savnet,
alt det jeg fikk og favnet
det tok du fra meg, kjære...
du bare gikk og tok det med.
Og jeg skal aldri finde fred.

Så sig meg hvor jeg skal lete.
Si meg hvor langt jeg skal gå.
Hva må jeg si - hvis jeg skal finne
inn til deg igjen?

Tusen løfter...
du brøt dem alle nå i kveld.
Nå har du flyktet fra meg,
du ville ikke ha meg.
Jeg står igjen alene,
du reiser mot et ukjent sted,
og jeg skal aldri finne fred.

Så sig meg hvor jeg skal lete.
Si meg hvor langt jeg skal gå.
Hva må jeg si - hvis jeg skal finne
inn til deg igjen?Mirror lyrics:


inn til deg igjen?
Hva må jeg si - hvis jeg skal finne
Si meg hvor langt jeg skal gå.
Så sig meg hvor jeg skal lete.

og jeg skal aldri finne fred.
du reiser mot et ukjent sted,
Jeg står igjen alene,
du ville ikke ha meg.
Nå har du flyktet fra meg,
du brøt dem alle nå i kveld.
Tusen løfter...

inn til deg igjen?
Hva må jeg si - hvis jeg skal finne
Si meg hvor langt jeg skal gå.
Så sig meg hvor jeg skal lete.

Og jeg skal aldri finde fred.
du bare gikk og tok det med.
det tok du fra meg, kjære...
alt det jeg fikk og favnet
Alt det jeg så men savnet,
den korte lykken som jeg fikk.
Håpet, drømmen

og skal aldri finde fred...
jeg er uten tid og sted
ingen ord og tanker,
ingentig og høre
Ikke mer å gjøre
og et smil som du tok med.
Ansikt. Øyne,


Relevant Tags:
IInn TTil DDeg nn il eg nIn iTl eDg jnn fil xeg jInn fTil xDeg Ijnn Tfil Dxeg 9nn 5il eeg 9Inn 5Til eDeg I9nn T5il Deeg lnn hil feg
lInn hTil fDeg Ilnn Thil Dfeg onn yil reg oInn yTil rDeg Ionn Tyil Dreg knn 6il ceg kInn 6Til cDeg Iknn T6il Dceg 8nn gil seg 8Inn gTil sDeg
I8nn Tgil Dseg unn ril uInn rTil Dg Iunn Tril Dge Innn Tiil Dsg In Tl Inn Tli Desg Imn Tjl D3g Imnn Tjil D3eg Inmn Tijl De3g
Ihn T9l DfgHOME
Popular Songs:
todo o nada

petollinen

i have always loved you

super soul fighter

oi kuinka kaunis

aftershock

slow movin' outlaws

as fue (with juan gabriel)

nio

buscandote

ways to love a man

day you left me

daylight dancer

you're worthy

pick myself up

5&1 2 minute hallway

rescue me

silver bells

vive le roi

there's that smile again

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us