Sofia K„É‚§llgren
Sk„É‚∂nheten Och Odjuret Feat. Tommy K„É‚∂rberg

S:
Rörda av en ton i en melodi
Kan två hjärtan slå så att båda två känner harmoni?

T:
Som om sagans värld blivit verklighet, främling blivit vän
Vad ska hända sen?

BÃ¥da:
Ingen av dom vet

Skönheten är Hon
Odjuret är Han
Men så mycket mer, än vad ögat ser, ser dom hos Varann.

T:
oh

Mellanspel

S:
oooooooo

BÃ¥da:
Skönheten är Hon

T:
Odjuret är Han

BÃ¥da:
Men så mycket mer

S:
än vad ögat ser

BÃ¥da:
ser dom hos Varann

S:
Rörda av en ton, förda av en sång

BÃ¥da:
Låter tiden gå, börjar att förstå, allt kan ändras om ..

T:
Ska vi våga tro

S:
ska vi våga tro

T:
på vår fantasi?

S:
Sagan ger oss svar

BÃ¥da:
varje väsen har skönhet inuti

S:
Sagan ger oss svar

T:
varje väsen

BÃ¥da:
har skönhet inuti .

T:
oh, ohohohoh

S:
ooooooo

BÃ¥da:
Skönhet inuti...


Mirror lyrics:

Skönhet inuti...
BÃ¥da:

ooooooo
S:

oh, ohohohoh
T:

har skönhet inuti .
BÃ¥da:

varje väsen
T:

Sagan ger oss svar
S:

varje väsen har skönhet inuti
BÃ¥da:

Sagan ger oss svar
S:

på vår fantasi?
T:

ska vi våga tro
S:

Ska vi våga tro
T:

Låter tiden gå, börjar att förstå, allt kan ändras om ..
BÃ¥da:

Rörda av en ton, förda av en sång
S:

ser dom hos Varann
BÃ¥da:

än vad ögat ser
S:

Men så mycket mer
BÃ¥da:

Odjuret är Han
T:

Skönheten är Hon
BÃ¥da:

oooooooo
S:

Mellanspel

oh
T:

Men så mycket mer, än vad ögat ser, ser dom hos Varann.
Odjuret är Han
Skönheten är Hon

Ingen av dom vet
BÃ¥da:

Vad ska hända sen?
Som om sagans värld blivit verklighet, främling blivit vän
T:

Kan två hjärtan slå så att båda två känner harmoni?
Rörda av en ton i en melodi
S:


Relevant Tags:
SSk„É‚∂nheten OOch OOdjuret FFeat. TTommy KK„É‚∂rberg k„É‚∂nheten ch djuret eat. ommy „É‚∂rberg kS„É‚∂nheten cOh dOjuret eFat. oTmmy „KÉ‚∂rberg
zk„É‚∂nheten kch kdjuret ceat. fommy l„É‚∂rberg zSk„É‚∂nheten kOch kOdjuret cFeat. fTommy lK„É‚∂rberg Szk„É‚∂nheten Okch Okdjuret Fceat. Tfommy Kl„É‚∂rberg
wk„É‚∂nheten 9ch 9djuret reat. 5ommy o„É‚∂rberg wSk„É‚∂nheten 9Och 9Odjuret rFeat. 5Tommy oK„É‚∂rberg Swk„É‚∂nheten O9ch O9djuret Freat. T5ommy Ko„É‚∂rberg
dk„É‚∂nheten 0ch 0djuret geat. hommy m„É‚∂rberg dSk„É‚∂nheten 0Och 0Odjuret gFeat. hTommy mK„É‚∂rberg Sdk„É‚∂nheten O0ch O0djuret Fgeat. Thommy Km„É‚∂rberg
ek„É‚∂nheten lch ldjuret teat. yommy j„É‚∂rberg eSk„É‚∂nheten lOch lOdjuret tFeat. yTommy jK„É‚∂rberg Sek„É‚∂nheten Olch Oldjuret Fteat. Tyommy Kj„É‚∂rberg
xk„É‚∂nheten ich idjuret veat. 6ommy i„É‚∂rberg xSk„É‚∂nheten iOch iOdjuret vFeat. 6Tommy iK„É‚∂rberg Sxk„É‚∂nheten Oich Oidjuret Fveat. T6ommy Ki„É‚∂rberg
ak„É‚∂nheten Occh Oddjuret deat. gommy K„„É‚∂rberg aSk„É‚∂nheten Oh Ojuret dFeat. gTommy KÉ‚∂rberg Sak„É‚∂nheten Ohc Ojduret Fdeat. Tgommy KÉ„‚∂rberg
Skk„É‚∂nheten Ofh Oxjuret Feeat. rommy K„ÉÉ‚∂rberg S„É‚∂nheten Ofch Oxdjuret Fat. rTommy K„‚∂rberg S„kÉ‚∂nheten Ocfh Odxjuret Faet. Trommy K„‚É∂rberg
Sl„É‚∂nheten Oxh Oejuret Fsat. Toommy K„É‚‚∂rberg Slk„É‚∂nheten Oxch Oedjuret Fseat. Tmmy K„É∂rberg Skl„É‚∂nheten Ocxh Odejuret Fesat. Tmomy K„É∂‚rberg
So„É‚∂nheten Ovh Ofjuret F3at. Tkmmy K„É‚∂∂rberg Sok„É‚∂nheten Ovch Ofdjuret F3eat. Tkommy K„É‚rberg Sko„É‚∂nheten Ocvh Odfjuret Fe3at. Tokmmy K„É‚r∂berg
Sm„É‚∂nheten Odh Orjuret Ffat. T9mmy K„É‚∂rrberg Smk„É‚∂nheten Odch Ordjuret Ffeat. T9ommy K„É‚∂berg Skm„É‚∂nheten Ocdh Odrjuret Fefat. To9mmy K„É‚∂brerg
Sj„É‚∂nheten Ochh Ocjuret Frat. T0mmy K„É‚∂dberg Sjk„É‚∂nheten Oc Ocdjuret T0ommy K„É‚∂drberg Skj„É‚∂nheten Och Odcjuret Ferat. To0mmy K„É‚∂rdberg
Si„É‚∂nheten Ocj Osjuret F4at. Tlmmy K„É‚∂4berg Sik„É‚∂nheten Ocjh Osdjuret F4eat. Tlommy K„É‚∂4rberg Ski„É‚∂nheten Ochj Odsjuret Fe4at. Tolmmy K„É‚∂r4berg
Sk„„É‚∂nheten Ocu Odjjuret Fdat. Timmy K„É‚∂gberg SkÉ‚∂nheten Ocuh Oduret Tiommy K„É‚∂grberg SkÉ„‚∂nheten Ochu Odujret Fedat. Toimmy K„É‚∂rgberg
Sk„ÉÉ‚∂nheten Ocn Odkuret Fwat. Tommmy K„É‚∂tberg Sk„‚∂nheten Ocnh Odkjuret Fweat. Tomy K„É‚∂trberg Sk„‚É∂nheten Ochn Odjkuret Fewat. Tommy K„É‚∂rtberg
Sk„É‚‚∂nheten Ocb Odiuret Feaat. Tojmy K„É‚∂5berg Sk„É∂nheten Ocbh Odijuret Fet. Tojmmy K„É‚∂5rberg Sk„É∂‚nheten Ochb Odjiuret Feta. Tomjmy K„É‚∂r5berg
Sk„É‚∂∂nheten Ocg Odmuret Fezt. Tokmy K„É‚∂fberg Sk„É‚nheten Ocgh Odmjuret Fezat. K„É‚∂frberg Sk„É‚n∂heten Ochg Odjmuret Feazt. Tomkmy K„É‚∂rfberg
Sk„É‚∂nnheten Ocy Odnuret Feqt. Tonmy K„É‚∂eberg Sk„É‚∂heten Ocyh Odnjuret Feqat. Tonmmy K„É‚∂erberg Sk„É‚∂hneten Ochy Odjnuret Feaqt. Tomnmy K„É‚∂reberg
Sk„É‚∂mheten Odhuret Fest. K„É‚∂rbberg Sk„É‚∂mnheten Odhjuret K„É‚∂rerg Sk„É‚∂nmheten Odjhuret Feast. Tomym K„É‚∂rebrg
Sk„É‚∂hheten Oduuret Fewt. Tomjy K„É‚∂rverg Sk„É‚∂hnheten Odujuret K„É‚∂rvberg Sk„É‚∂nhheten Odjuuret Feawt. Tommjy K„É‚∂rbverg
Sk„É‚∂jheten Fext. Tomky K„É‚∂rgerg Sk„É‚∂jnheten Odjret Fexat. Sk„É‚∂njheten Odjruet Feaxt. Tommky K„É‚∂rbgerg
Sk„É‚∂bheten Odjhret Featt. Tomny K„É‚∂rnerg Sk„É‚∂bnheten Fea. K„É‚∂rnberg Sk„É‚∂nbheten Odjuhret Fea.t Tommny K„É‚∂rbnerg
Odj7ret Feaf. Tommyy K„É‚∂rherg Sk„É‚∂neten Odj7uret Feaft. Tomm K„É‚∂rhberg Sk„É‚∂nehten Odju7ret Featf. K„É‚∂rbherg
Sk„É‚∂njeten Odjkret Fea5. Tommg K„É‚∂rbeerg Fea5t. Tommgy K„É‚∂rbrg Sk„É‚∂nhjeten Odjukret Feat5. Tommyg K„É‚∂rbreg
Sk„É‚∂nueten Odjiret Feah. Tommh K„É‚∂rbsrg Sk„É‚∂nuheten Feaht. Tommhy K„É‚∂rbserg Sk„É‚∂nhueten Odjuiret Feath. Tommyh K„É‚∂rbesrg
Sk„É‚∂nneten Odj8ret Feay. Tomm6 K„É‚∂rb3rg Odj8uret Feayt. Tomm6y K„É‚∂rb3erg Sk„É‚∂nhneten Odju8ret Featy. Tommy6 K„É‚∂rbe3rg
Sk„É‚∂nbeten Odjjret Fea6. Tommu K„É‚∂rbfrg Fea6t. Tommuy K„É‚∂rbferg Sk„É‚∂nhbeten Odjujret Feat6. Tommyu K„É‚∂rbefrg
Sk„É‚∂ngeten Odjyret Feag. Tomm7 K„É‚∂rbrrg Sk„É‚∂ngheten Odjyuret Feagt. Tomm7y K„É‚∂rbrergHOME
Popular Songs:
famous for leaving

bandolero

earth angel

can i take you home

mano meile

old rugged cross

backwoods boy

infancy of us

sugar

sometimes i wonder why

come over

ll„©vame contigo

dime

a month of sundays

andreas da man balla da li

watchin' my world walk by

xiron dark star

running wild

energ„É‚≠a

all you really need is love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us