Sofia K„É‚§llgren
Sk„É‚∂nheten Och Odjuret Feat. Tommy K„É‚∂rberg

S:
Rörda av en ton i en melodi
Kan två hjärtan slå så att båda två känner harmoni?

T:
Som om sagans värld blivit verklighet, främling blivit vän
Vad ska hända sen?

BÃ¥da:
Ingen av dom vet

Skönheten är Hon
Odjuret är Han
Men så mycket mer, än vad ögat ser, ser dom hos Varann.

T:
oh

Mellanspel

S:
oooooooo

BÃ¥da:
Skönheten är Hon

T:
Odjuret är Han

BÃ¥da:
Men så mycket mer

S:
än vad ögat ser

BÃ¥da:
ser dom hos Varann

S:
Rörda av en ton, förda av en sång

BÃ¥da:
Låter tiden gå, börjar att förstå, allt kan ändras om ..

T:
Ska vi våga tro

S:
ska vi våga tro

T:
på vår fantasi?

S:
Sagan ger oss svar

BÃ¥da:
varje väsen har skönhet inuti

S:
Sagan ger oss svar

T:
varje väsen

BÃ¥da:
har skönhet inuti .

T:
oh, ohohohoh

S:
ooooooo

BÃ¥da:
Skönhet inuti...


Mirror lyrics:

Skönhet inuti...
BÃ¥da:

ooooooo
S:

oh, ohohohoh
T:

har skönhet inuti .
BÃ¥da:

varje väsen
T:

Sagan ger oss svar
S:

varje väsen har skönhet inuti
BÃ¥da:

Sagan ger oss svar
S:

på vår fantasi?
T:

ska vi våga tro
S:

Ska vi våga tro
T:

Låter tiden gå, börjar att förstå, allt kan ändras om ..
BÃ¥da:

Rörda av en ton, förda av en sång
S:

ser dom hos Varann
BÃ¥da:

än vad ögat ser
S:

Men så mycket mer
BÃ¥da:

Odjuret är Han
T:

Skönheten är Hon
BÃ¥da:

oooooooo
S:

Mellanspel

oh
T:

Men så mycket mer, än vad ögat ser, ser dom hos Varann.
Odjuret är Han
Skönheten är Hon

Ingen av dom vet
BÃ¥da:

Vad ska hända sen?
Som om sagans värld blivit verklighet, främling blivit vän
T:

Kan två hjärtan slå så att båda två känner harmoni?
Rörda av en ton i en melodi
S:


Relevant Tags:
SSk„É‚∂nheten OOch OOdjuret FFeat. TTommy KK„É‚∂rberg k„É‚∂nheten ch djuret eat. ommy „É‚∂rberg kS„É‚∂nheten cOh dOjuret eFat. oTmmy „KÉ‚∂rberg
zk„É‚∂nheten kch kdjuret ceat. fommy l„É‚∂rberg zSk„É‚∂nheten kOch kOdjuret cFeat. fTommy lK„É‚∂rberg Szk„É‚∂nheten Okch Okdjuret Fceat. Tfommy Kl„É‚∂rberg
wk„É‚∂nheten 9ch 9djuret reat. 5ommy o„É‚∂rberg wSk„É‚∂nheten 9Och 9Odjuret rFeat. 5Tommy oK„É‚∂rberg Swk„É‚∂nheten O9ch O9djuret Freat. T5ommy Ko„É‚∂rberg
dk„É‚∂nheten 0ch 0djuret geat. hommy m„É‚∂rberg dSk„É‚∂nheten 0Och 0Odjuret gFeat. hTommy mK„É‚∂rberg Sdk„É‚∂nheten O0ch O0djuret Fgeat. Thommy Km„É‚∂rberg
ek„É‚∂nheten lch ldjuret teat. yommy j„É‚∂rberg eSk„É‚∂nheten lOch lOdjuret tFeat. yTommy jK„É‚∂rberg Sek„É‚∂nheten Olch Oldjuret Fteat. Tyommy Kj„É‚∂rberg
xk„É‚∂nheten ich idjuret veat. 6ommy i„É‚∂rberg xSk„É‚∂nheten iOch iOdjuret vFeat. 6Tommy iK„É‚∂rberg Sxk„É‚∂nheten Oich Oidjuret Fveat. T6ommy Ki„É‚∂rberg
ak„É‚∂nheten Occh Oddjuret deat. gommy K„„É‚∂rberg aSk„É‚∂nheten Oh Ojuret dFeat. gTommy KÉ‚∂rberg Sak„É‚∂nheten Ohc Ojduret Fdeat. Tgommy KÉ„‚∂rberg
Skk„É‚∂nheten Ofh Oxjuret Feeat. rommy K„ÉÉ‚∂rberg S„É‚∂nheten Ofch Oxdjuret Fat. rTommy K„‚∂rberg S„kÉ‚∂nheten Ocfh Odxjuret Faet. Trommy K„‚É∂rberg
Sl„É‚∂nheten Oxh Oejuret Fsat. Toommy K„É‚‚∂rberg Slk„É‚∂nheten Oxch Oedjuret Fseat. Tmmy K„É∂rberg Skl„É‚∂nheten Ocxh Odejuret Fesat. Tmomy K„É∂‚rberg
So„É‚∂nheten Ovh Ofjuret F3at. Tkmmy K„É‚∂∂rberg Sok„É‚∂nheten Ovch Ofdjuret F3eat. Tkommy K„É‚rberg Sko„É‚∂nheten Ocvh Odfjuret Fe3at. Tokmmy K„É‚r∂berg
Sm„É‚∂nheten Odh Orjuret Ffat. T9mmy K„É‚∂rrberg Smk„É‚∂nheten Odch Ordjuret Ffeat. T9ommy K„É‚∂berg Skm„É‚∂nheten Ocdh Odrjuret Fefat. To9mmy K„É‚∂brerg
Sj„É‚∂nheten Ochh Ocjuret Frat. T0mmy K„É‚∂dberg Sjk„É‚∂nheten Oc Ocdjuret T0ommy K„É‚∂drberg Skj„É‚∂nheten Och Odcjuret Ferat. To0mmy K„É‚∂rdberg
Si„É‚∂nheten Ocj Osjuret F4at. Tlmmy K„É‚∂4berg Sik„É‚∂nheten Ocjh Osdjuret F4eat. Tlommy K„É‚∂4rberg Ski„É‚∂nheten Ochj Odsjuret Fe4at. Tolmmy K„É‚∂r4berg
Sk„„É‚∂nheten Ocu Odjjuret Fdat. Timmy K„É‚∂gberg SkÉ‚∂nheten Ocuh Oduret Tiommy K„É‚∂grberg SkÉ„‚∂nheten Ochu Odujret Fedat. Toimmy K„É‚∂rgberg
Sk„ÉÉ‚∂nheten Ocn Odkuret Fwat. Tommmy K„É‚∂tberg Sk„‚∂nheten Ocnh Odkjuret Fweat. Tomy K„É‚∂trberg Sk„‚É∂nheten Ochn Odjkuret Fewat. Tommy K„É‚∂rtberg
Sk„É‚‚∂nheten Ocb Odiuret Feaat. Tojmy K„É‚∂5berg Sk„É∂nheten Ocbh Odijuret Fet. Tojmmy K„É‚∂5rberg Sk„É∂‚nheten Ochb Odjiuret Feta. Tomjmy K„É‚∂r5berg
Sk„É‚∂∂nheten Ocg Odmuret Fezt. Tokmy K„É‚∂fberg Sk„É‚nheten Ocgh Odmjuret Fezat. K„É‚∂frberg Sk„É‚n∂heten Ochg Odjmuret Feazt. Tomkmy K„É‚∂rfberg
Sk„É‚∂nnheten Ocy Odnuret Feqt. Tonmy K„É‚∂eberg Sk„É‚∂heten Ocyh Odnjuret Feqat. Tonmmy K„É‚∂erberg Sk„É‚∂hneten Ochy Odjnuret Feaqt. Tomnmy K„É‚∂reberg
Sk„É‚∂mheten Odhuret Fest. K„É‚∂rbberg Sk„É‚∂mnheten Odhjuret K„É‚∂rerg Sk„É‚∂nmheten Odjhuret Feast. Tomym K„É‚∂rebrg
Sk„É‚∂hheten Oduuret Fewt. Tomjy K„É‚∂rverg Sk„É‚∂hnheten Odujuret K„É‚∂rvberg Sk„É‚∂nhheten Odjuuret Feawt. Tommjy K„É‚∂rbverg
Sk„É‚∂jheten Fext. Tomky K„É‚∂rgerg Sk„É‚∂jnheten Odjret Fexat. Sk„É‚∂njheten Odjruet Feaxt. Tommky K„É‚∂rbgerg
Sk„É‚∂bheten Odjhret Featt. Tomny K„É‚∂rnerg Sk„É‚∂bnheten Fea. K„É‚∂rnberg Sk„É‚∂nbheten Odjuhret Fea.t Tommny K„É‚∂rbnerg
Odj7ret Feaf. Tommyy K„É‚∂rherg Sk„É‚∂neten Odj7uret Feaft. Tomm K„É‚∂rhberg Sk„É‚∂nehten Odju7ret Featf. K„É‚∂rbherg
Sk„É‚∂njeten Odjkret Fea5. Tommg K„É‚∂rbeerg Fea5t. Tommgy K„É‚∂rbrg Sk„É‚∂nhjeten Odjukret Feat5. Tommyg K„É‚∂rbreg
Sk„É‚∂nueten Odjiret Feah. Tommh K„É‚∂rbsrg Sk„É‚∂nuheten Feaht. Tommhy K„É‚∂rbserg Sk„É‚∂nhueten Odjuiret Feath. Tommyh K„É‚∂rbesrg
Sk„É‚∂nneten Odj8ret Feay. Tomm6 K„É‚∂rb3rg Odj8uret Feayt. Tomm6y K„É‚∂rb3erg Sk„É‚∂nhneten Odju8ret Featy. Tommy6 K„É‚∂rbe3rg
Sk„É‚∂nbeten Odjjret Fea6. Tommu K„É‚∂rbfrg Fea6t. Tommuy K„É‚∂rbferg Sk„É‚∂nhbeten Odjujret Feat6. Tommyu K„É‚∂rbefrg
Sk„É‚∂ngeten Odjyret Feag. Tomm7 K„É‚∂rbrrg Sk„É‚∂ngheten Odjyuret Feagt. Tomm7y K„É‚∂rbrergHOME
Popular Songs:
you better watch yourself

ko ko mo

mai (non ti prendi mai per come sei)

trouble

ella

it meant goodbye to me

don't go breaking my heart (feat. jesse mccartney)

power's out (feat. sting)

(you're so square) baby i don't care

not your baby

something happened on the way to heaven

l„Ęgrimas sofridas

(walking on) thin ice

sweet potato pie (from bakin with twitty and beans

baby baby baby baby baby baby baby i love you

10,000 years (peace is now)

lost and found

„Ę‚ā¨Śďkiss of destiny„Ę‚ā¨‚Ě

good morning

i only see the things i wanna see

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us