Sofia Karlsson
Hemlngtan

Jag är trött, jag är led på fabriken,
jag vill hem till jordhöljt bo,
till min koja vid Blodstensmyren,
i de gröna gömmenas ro.
Jag vill leva på bröd och vatten,
om jag endast strax får byta
allt gasljus och larm mot natten
där timmarna tysta flyta.

Jag vill hem till dalen vid Pajso,
till det gräsiga kärret vid So,
där skogarna murgrönsmörka
stå i ring kring mossig mo,
där starrgräs i ånga växer
vid källor som aldrig sina
och där växter växa i jorden
sina rötter silkesfina.

Jag vill hem till dalen vid Kango
där ljungen står brinnande röd
som ett trots i flammande lågor
framför höstens hotande död —
där fjärilar, färggrant glada
på mjöliga vingar sväva
och tunga, sjungande humlor
i den svällande myllan gräva.

Jag vill hem till det fattiga folket
som svettas i somrarnas glöd,
som vakar i bittra nätter
i envig mot köld och nöd. —
Jag vill dit där molnen gå tunga
under skyn där stjärnor skina,
och där obygdsforsarna sjunga
i takt med visorna mina.


Mirror lyrics:

i takt med visorna mina.
och där obygdsforsarna sjunga
under skyn där stjärnor skina,
Jag vill dit där molnen gå tunga
i envig mot köld och nöd. —
som vakar i bittra nätter
som svettas i somrarnas glöd,
Jag vill hem till det fattiga folket

i den svällande myllan gräva.
och tunga, sjungande humlor
på mjöliga vingar sväva
där fjärilar, färggrant glada
framför höstens hotande död —
som ett trots i flammande lågor
där ljungen står brinnande röd
Jag vill hem till dalen vid Kango

sina rötter silkesfina.
och där växter växa i jorden
vid källor som aldrig sina
där starrgräs i ånga växer
stå i ring kring mossig mo,
där skogarna murgrönsmörka
till det gräsiga kärret vid So,
Jag vill hem till dalen vid Pajso,

där timmarna tysta flyta.
allt gasljus och larm mot natten
om jag endast strax får byta
Jag vill leva på bröd och vatten,
i de gröna gömmenas ro.
till min koja vid Blodstensmyren,
jag vill hem till jordhöljt bo,
Jag är trött, jag är led på fabriken,


Relevant Tags:
HHemlngtan emlngtan eHmlngtan jemlngtan jHemlngtan Hjemlngtan uemlngtan uHemlngtan Huemlngtan
nemlngtan nHemlngtan Hnemlngtan bemlngtan bHemlngtan Hbemlngtan gemlngtan gHemlngtan Hgemlngtan
yemlngtan yHemlngtan Hyemlngtan Heemlngtan Hmlngtan Hmelngtan Hsmlngtan Hsemlngtan Hesmlngtan
H3mlngtan H3emlngtan He3mlngtan Hfmlngtan Hfemlngtan Hefmlngtan Hrmlngtan Hremlngtan Hermlngtan
H4mlngtan H4emlngtan He4mlngtan Hdmlngtan Hdemlngtan Hedmlngtan Hwmlngtan Hwemlngtan Hewmlngtan
Hemmlngtan Helngtan Helmngtan Hejlngtan Hejmlngtan Hemjlngtan Heklngtan Hekmlngtan Hemklngtan
Henlngtan Henmlngtan Hemnlngtan Hemllngtan Hemngtan Hemlngtan Hemkngtan Hemlkngtan Hemongtan
Hemolngtan Hemlongtan Hempngtan Hemplngtan Hemlpngtan Hemlngtan Hemlngtan Hemlngtan Hemlッngtan
Hemlngtan Heml⃤ngtan Hemlngtan Hemlヤngtan Hemlヤngtan Heml⤤ngtan Hemlngtan Hemlngtan Hemlnngtan
HemlgtanHOME
Popular Songs:
arms of a woman [amos lee]

moi l'afrique

sacrifice

masks

south america

black out

hn sua niin rakastaa

testimony

beige to beige

i'll call you tonight

la fille qui rve de moi

perfect day

wishing you were somehow here again

bring me home

once i loved

o give thanks

falas disso

a town called luckey

things dean martin

keep on lovin' me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us