Skitsystem
Apokalypsens Svarta ␞nglar

Ännu en dag, ännu ett slag, i betongens krävande skugga
Ett bloddränkt kaos sprider sig i ekot av maskineriets kuggar
Ropen på hjälp och värdighet dränks av dödens vingslag
En maktlös kamp på altaret mot klockans sista slag

Här ska ingen som fötts få leva - Här finns ingen framtid
Här ska ingen som dött få minnas - Här finns ingen framtid

Blasfemiska tankar, orena tankar, ett elitiskt tänkande
En sekund av glädje blir en evighet av smärta
Det sista leendet släcks i takt med hoppet
Mina ögon stirrar i skräck på den sista kulan i loppet


Mirror lyrics:

Mina ögon stirrar i skräck på den sista kulan i loppet
Det sista leendet släcks i takt med hoppet
En sekund av glädje blir en evighet av smärta
Blasfemiska tankar, orena tankar, ett elitiskt tänkande

Här ska ingen som dött få minnas - Här finns ingen framtid
Här ska ingen som fötts få leva - Här finns ingen framtid

En maktlös kamp på altaret mot klockans sista slag
Ropen på hjälp och värdighet dränks av dödens vingslag
Ett bloddränkt kaos sprider sig i ekot av maskineriets kuggar
Ännu en dag, ännu ett slag, i betongens krävande skugga


Relevant Tags:
AApokalypsens SSvarta ␞nglar pokalypsens varta ␞nglar pAokalypsens vSarta ␞nglar zpokalypsens zvarta ッ␞nglar zApokalypsens zSvarta ␞nglar
Azpokalypsens Szvarta ⃐nglar qpokalypsens wvarta ␞nglar qApokalypsens wSvarta バnglar Aqpokalypsens Swvarta バnglar spokalypsens dvarta ␐nglar
sApokalypsens dSvarta nglar Aspokalypsens Sdvarta ➐nglar wpokalypsens evarta ␞nglar wApokalypsens eSvarta nglar Awpokalypsens Sevarta nglar
xpokalypsens xvarta ␞nnglar xApokalypsens xSvarta ␞glar Axpokalypsens Sxvarta ␞gnlar Appokalypsens avarta ␞mglar Aokalypsens aSvarta ␞mnglar
Aopkalypsens Savarta ␞nmglar A0okalypsens Svvarta ␞hglar A0pokalypsens Sarta ␞hnglar Ap0okalypsens Savrta ␞nhglar Alokalypsens Sbarta ␞jglar
Alpokalypsens Sbvarta ␞jnglar Aplokalypsens Svbarta ␞njglar Aookalypsens Scarta ␞bglar Aopokalypsens Scvarta ␞bnglar Apookalypsens Svcarta ␞nbglar
Sgarta ␞ngglar Apkalypsens Sgvarta ␞nlar Apkoalypsens Svgarta ␞nlgar Apkkalypsens Sfarta ␞nhlar Apkokalypsens Sfvarta
Apokkalypsens Svfarta ␞nghlar Ap9kalypsens Svaarta ␞nylar Ap9okalypsens Svrta ␞nyglar Apo9kalypsens Svrata ␞ngylar Ap0kalypsens Svzrta ␞nblar
Svzarta Apo0kalypsens Svazrta ␞ngblar Aplkalypsens Svqrta ␞nvlar Svqarta ␞nvglar Apolkalypsens Svaqrta ␞ngvlar
Apikalypsens Svsrta ␞nflar Apiokalypsens Svsarta ␞nfglar Apoikalypsens Svasrta ␞ngflar Svwrta ␞ntlar Apoalypsens Svwarta ␞ntglar
Apoaklypsens Svawrta ␞ngtlar Apolalypsens Svxrta ␞ngllar Svxarta ␞ngar Apoklalypsens Svaxrta ␞ngalr Apooalypsens Svarrta ␞ngkar
Svata ␞ngklar Apokoalypsens Svatra ␞nglkar Apomalypsens Svadta ␞ngoar Apomkalypsens Svadrta ␞ngolar Apokmalypsens Svardta ␞ngloar
Apojalypsens Sva4ta ␞ngpar Apojkalypsens Sva4rta ␞ngplar Apokjalypsens Svar4ta ␞nglpar Apoialypsens Svagta ␞nglaar Svagrta ␞nglr
Apokialypsens Svargta ␞nglra Apokaalypsens Svatta ␞nglzr Apoklypsens Svatrta ␞nglzar Apoklaypsens Svartta ␞nglazr Apokzlypsens Sva5ta ␞nglqr
Apokzalypsens Sva5rta ␞nglqar Apokazlypsens Svar5ta ␞nglaqr Apokqlypsens Svafta ␞nglsr Apokqalypsens Svafrta ␞nglsar Apokaqlypsens Svarfta ␞nglasr
Apokslypsens Svaeta ␞nglwr Apoksalypsens Svaerta ␞nglwar Apokaslypsens Svareta ␞nglawr Apokwlypsens ␞nglxr Apokwalypsens Svara ␞nglxar
Apokawlypsens Svarat ␞nglaxr Apokxlypsens Svarfa ␞nglarr Apokxalypsens ␞ngla Apokaxlypsens Svartfa ␞nglar Apokallypsens Svar5a ␞nglad
Apokaypsens ␞ngladr Apokaylpsens Svart5a ␞nglard Apokakypsens Svarha ␞ngla4 Apokaklypsens Svarhta ␞ngla4r Apokalkypsens Svartha ␞nglar4
Apokaoypsens Svarya ␞nglag Apokaolypsens Svaryta ␞nglagr Apokaloypsens Svartya ␞nglarg Apokapypsens Svar6a ␞nglat Apokaplypsens Svar6ta ␞nglatr
Apokalpypsens Svart6a ␞nglart Apokalyypsens Svarga ␞ngla5 Apokalpsens ␞ngla5r Apokalpysens Svartga ␞nglar5 Apokalgpsens Svarra ␞nglaf
Apokalgypsens ␞nglafrHOME
Popular Songs:
any dream will do

secretarial

glitter & ash

far from home

prove your love

bari sax

we can try

somewhere

qu'est ce qu'on attend pour tre heureux (duet w...

follow me follow you

crazy arms

on va jouer au carnaval

white dove

histoire pour buveurs attardes

dance tras

so gone

la soledad

08.04

stranger

morsian joka sormelle

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us