Skambankt
Vre Fiender!

sett ditt navn på det papiret
du ska inn i det arkivet
du kan se det e alvorlig
men du trenger ikkje sova dårlig

det e klart at me ska ta de
Skambankt ska ta de!
det e klart at me ska ta de
Skambankt ska ta de!

beskriv det som du såg der
på papirå som låg der
det her vil aldri enda
men me kjenner våre fiender

det e klart at me ska ta de
Skambankt ska ta de!
det e klart at me ska ta de
Skambankt ska ta de!

me ska rett inn i krigen
me ska knekka den stigen
opp te etablissementet
det byråkratiska programmet

du fekk et stempel som liden
la oss sprenga heile skiden

det e klart at me ska ta de
Skambankt ska ta de!
Skambankt ska ta de!
Skambankt ska ta de!Mirror lyrics:


Skambankt ska ta de!
Skambankt ska ta de!
Skambankt ska ta de!
det e klart at me ska ta de

la oss sprenga heile skiden
du fekk et stempel som liden

det byråkratiska programmet
opp te etablissementet
me ska knekka den stigen
me ska rett inn i krigen

Skambankt ska ta de!
det e klart at me ska ta de
Skambankt ska ta de!
det e klart at me ska ta de

men me kjenner våre fiender
det her vil aldri enda
på papirå som låg der
beskriv det som du såg der

Skambankt ska ta de!
det e klart at me ska ta de
Skambankt ska ta de!
det e klart at me ska ta de

men du trenger ikkje sova dårlig
du kan se det e alvorlig
du ska inn i det arkivet
sett ditt navn på det papiret


Relevant Tags:
VVre FFiender! re iender! Vre iFender! bre ciender! bVre cFiender! Vbre Fciender! cre riender!
cVre rFiender! Vcre Friender! gre giender! gVre gFiender! Vgre Fgiender! fre tiender! fVre tFiender!
Vfre Ftiender! Vre viender! Vre vFiender! Vre Fviender! Vッre diender! Vre dFiender! V⃴re Fdiender!
Vre Fiiender! Vヴre Fender! Vヴre Feinder! Vⴴre Fjender! Vre Fjiender! Vre Fijender! Vrre F9ender!
Ve F9iender! Ver Fi9ender! Vde Flender! Vdre Fliender! Vrde Filender! V4e Foender! V4re Foiender!
Vr4e Fioender! Vge Fkender! Vgre Fkiender! Vrge Fikender! Vte F8ender! Vtre F8iender! Vrte Fi8ender!
V5e Fuender! V5re Fuiender! Vr5e Fiuender! Vfe Fieender! Vfre Finder! Vrfe Fineder! Vee Fisnder!
Vere Fisender! Vree Fiesnder! Fi3nder! Vr Fi3ender! Vre Fie3nder! Vrs Fifnder! Vrse Fifender!
Vres Fiefnder! Vr3 Firnder! Vr3e Firender! Vre3 Fiernder! Vrf Fi4nder! Fi4ender! Vref Fie4nder!
Vrr Fidnder! Fidender! Vrer Fiednder! Vr4 Fiwnder! Fiwender! Vre4 Fiewnder! Vrd Fiennder!
Fieder! Vred Fiedner! Vrw Fiemder!HOME
Popular Songs:
aux armes citoyennes

drain out

that heart belongs to me

caught by deceit

you started something

wishing you were somehow here again

don't let the blues make you bad

je ne pourrai jamais l'oublier (why does this girl...

everything must change

have i stayed away too long

letters to a john

life turned her that way

not my day

pes delcalos

i made leaving easy for you

storybook

people

blackbird blues (1927)

my lady hrone

primitive

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us