Skambankt
Bak Lste Drer

loddet ditt har begynt å dra deg ner
loddet ditt har begynt å dra deg ner
stirre tomt i luftå men du ser
veggen komme stadig nærmere
her inne e der kaldt
det truer over alt
beskyttelse mot alt
her inne er der kaldt

vanskelig å møte øynene
gjemme deg blant slitte løgnere
bak låste dører og gardiner
sitte bare du og fortvile
men eg banke på di dør
eg banke på di dør
eg banke på di dør
sånn som eg altid har gjort før

loddet ditt har begynt å dra deg ner
loddet ditt har begynt å dra deg ner
stirre tomt i luftå men du ser
veggen komme stadig nærmere
eg banke på di dør
eg banke på di dør
eg banke på di dør
som eg alltid har gjort før
som eg alltid har gjort før


Mirror lyrics:

som eg alltid har gjort før
som eg alltid har gjort før
eg banke på di dør
eg banke på di dør
eg banke på di dør
veggen komme stadig nærmere
stirre tomt i luftå men du ser
loddet ditt har begynt å dra deg ner
loddet ditt har begynt å dra deg ner

sånn som eg altid har gjort før
eg banke på di dør
eg banke på di dør
men eg banke på di dør
sitte bare du og fortvile
bak låste dører og gardiner
gjemme deg blant slitte løgnere
vanskelig å møte øynene

her inne er der kaldt
beskyttelse mot alt
det truer over alt
her inne e der kaldt
veggen komme stadig nærmere
stirre tomt i luftå men du ser
loddet ditt har begynt å dra deg ner
loddet ditt har begynt å dra deg ner


Relevant Tags:
BBak LLste DDrer ak ste rer aBk Lste Drer vak kste xrer vBak kLste xDrer Bvak Lkste Dxrer
gak oste erer gBak oLste eDrer Bgak Loste Derer nak pste frer nBak pLste fDrer Bnak Lpste Dfrer
hak Lste rrer hBak Lste rDrer Bhak Lste Drrer Baak L㴴ste crer Bk Lste cDrer Bka Lste Dcrer
Bzk Lsste srer Bzak Lte sDrer Bazk Ltse Dsrer Bqk Lzte Drer Bqak Lzste Drer Baqk Lszte Drer
Bsk Lwte D㸸rer Bsak Lwste Drer Bask Lswte Drer Bwk Ldte Drrer Bwak Ldste Der Bawk Lsdte Derr
Bxk Lete Dder Bxak Leste Ddrer Baxk Lsete Drder Bakk Lxte D4er Ba Lxste D4rer Bak Lsxte Dr4er
Bal Late Dger Balk Laste Dgrer Bakl Lsate Drger Bao Lstte Dter Baok Lse Dtrer Bako Lset Drter
Bam Lsfe D5er Bamk Lsfte D5rer Bakm Lstfe Dr5erHOME
Popular Songs:
no way

derrire ton dos

be mine tonight

kohl yu rolf

end of the world

reuben james

hobbling the army

un jardin de rosas

since you stayed here

change her mind

dreaming my dreams with you

czarne sowa

there's going to be a war

soon and very soon

dolores

throwing stones

nada sei(apnia)

i feel bad

i'll be

certe notti

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us