Sistars
Sia Sistr

Dobra cz³owiek, sprawdŸ co mam do roboty
OSTR dzia³am na MC jak narkotyk
Co Ty to wszytsko to nie bajer
Nie sprzedam sie za frajer,
Przy swoim obstaje
Ej co czaje, Å“mieje sie cziksa wciskam techniksa,
Jade ten freestyle wiesz ze to wszytsko
Jest tak jam Islam
OSTR dla mnie sprawa oczywista
Rób to bo spotka Ciê jutro,
Rób to wylewaj s³owa na p³ótno ,
Rób to jeœli w sobie masz si³ê

Wiesz po co tu jestem
I wiesz po co tu by³em
I wiesz po co ja bede têdy ide, wiesz gdzie
Odnajde siebie przez sie,
Nie odmieniaj, to jest tak
¯e bez cisnienia ida tylko puste liter kojarzenia

Jak by³am ma³a to , bardzo chcia³am by
By kiedys œpiewaæ i robiæ ha³as
W¹tpi³am ale dzis jest we mnie si³a
Dziœ p³ytê w reku masz- a nie mówi³am??
Na Ciebie teraz czas-zatañczysz ze mn¹
No dalej poka¿ mi, mo¿esz napewno!
Masz tego dosc, ci¹gle ma³o
Nic teraz wiecej nam nie pozosta³o
To co zawsze chcia³es mieæ masz to dawno
Wykorzystuj to i bierz
To jedna chwila wiesz jedno s³owo
Wiêc chodŸ pobujaj sie!!

Nie przestane œpiewaæ, wiem mam to w sobie ,
Wiem czego chce i to robie,
Moim mistrzem jesteœ gdy oddajesz siebie
Teraz chodz zarymuj mi , to co chcesz powiedzieæ

Siostro ,i tak wysz³o, tak siê sta³o,
Zdolnosci muzyczne, g³os -to ca³oœ
Ci¹gle jeszcze mi ma³o chcia³bym wiecej,
Lepiej, szybciej ¿eby trwa³o,
W was jest si³a siostry wielkie Halo we mnie
Najpierw podziemie teraz salon
Bejs entertejment szal¹,
Jo³ marzenia sie spe³niaj¹ ca³¹ zgraj¹
Teraz maj¹ inny wymiar,
Idea teraz mam j¹ tak jak skrzyd³a,
Wiem po co ,dlaczego jak i
Gdzie wygram
Numeras ja z losem nie igram

Jó³ siostry poczatek jest juz ostry
Wchodzimy na rynek systemem mocnym
Chcialabym jeszce tylko w prosty sposob
Chwila wilekie jo³ dla wielkich osób.

To co zawsze chciales mieæ,
Masz to dawno, wykorzystuj to i bierz
To jedna chwila wiesz ,jedno s³owo,
Wiêc chodŸ pobujaj sie!!

To co zawsze chciales mieæ,
Masz to dawno, wykorzystuj to i bierz
To jedna chwila wiesz ,jedno s³owo,
Wiêc chodŸ pobujaj sie!!


Mirror lyrics:

Wiêc chodŸ pobujaj sie!!
To jedna chwila wiesz ,jedno s³owo,
Masz to dawno, wykorzystuj to i bierz
To co zawsze chciales mieæ,

Wiêc chodŸ pobujaj sie!!
To jedna chwila wiesz ,jedno s³owo,
Masz to dawno, wykorzystuj to i bierz
To co zawsze chciales mieæ,

Chwila wilekie jo³ dla wielkich osób.
Chcialabym jeszce tylko w prosty sposob
Wchodzimy na rynek systemem mocnym
Jó³ siostry poczatek jest juz ostry

Numeras ja z losem nie igram
Gdzie wygram
Wiem po co ,dlaczego jak i
Idea teraz mam j¹ tak jak skrzyd³a,
Teraz maj¹ inny wymiar,
Jo³ marzenia sie spe³niaj¹ ca³¹ zgraj¹
Bejs entertejment szal¹,
Najpierw podziemie teraz salon
W was jest si³a siostry wielkie Halo we mnie
Lepiej, szybciej ¿eby trwa³o,
Ci¹gle jeszcze mi ma³o chcia³bym wiecej,
Zdolnosci muzyczne, g³os -to ca³oœ
Siostro ,i tak wysz³o, tak siê sta³o,

Teraz chodz zarymuj mi , to co chcesz powiedzieæ
Moim mistrzem jesteœ gdy oddajesz siebie
Wiem czego chce i to robie,
Nie przestane œpiewaæ, wiem mam to w sobie ,

Wiêc chodŸ pobujaj sie!!
To jedna chwila wiesz jedno s³owo
Wykorzystuj to i bierz
To co zawsze chcia³es mieæ masz to dawno
Nic teraz wiecej nam nie pozosta³o
Masz tego dosc, ci¹gle ma³o
No dalej poka¿ mi, mo¿esz napewno!
Na Ciebie teraz czas-zatañczysz ze mn¹
Dziœ p³ytê w reku masz- a nie mówi³am??
W¹tpi³am ale dzis jest we mnie si³a
By kiedys œpiewaæ i robiæ ha³as
Jak by³am ma³a to , bardzo chcia³am by

¯e bez cisnienia ida tylko puste liter kojarzenia
Nie odmieniaj, to jest tak
Odnajde siebie przez sie,
I wiesz po co ja bede têdy ide, wiesz gdzie
I wiesz po co tu by³em
Wiesz po co tu jestem

Rób to jeœli w sobie masz si³ê
Rób to wylewaj s³owa na p³ótno ,
Rób to bo spotka Ciê jutro,
OSTR dla mnie sprawa oczywista
Jest tak jam Islam
Jade ten freestyle wiesz ze to wszytsko
Ej co czaje, Å“mieje sie cziksa wciskam techniksa,
Przy swoim obstaje
Nie sprzedam sie za frajer,
Co Ty to wszytsko to nie bajer
OSTR dzia³am na MC jak narkotyk
Dobra cz³owiek, sprawdŸ co mam do roboty


Relevant Tags:
SSia SSistr ia istr iSa iSstr zia zistr zSia zSistr Szia Szistr
wia wistr wSia wSistr Swia Swistr dia distr dSia dSistr Sdia Sdistr
eia eistr eSia eSistr Seia Seistr xia xistr xSia xSistr Sxia Sxistr
aia aistr aSia aSistr Saia Saistr Siia Siistr Sa Sstr Sia Sistr
Sja Sjstr Sjia Sjistr Sija Sijstr S9a S9str S9ia S9istr Si9a Si9str
Sla Slstr Slia Slistr Sila Silstr Soa Sostr Soia Soistr Sioa Siostr
Ska Skstr Skia Skistr Sika Sikstr S8a S8str S8ia S8istr Si8a Si8str
Sua Sustr Suia Suistr Siua Siustr Sia Sistr Sia Sistr Sia Sistr
Siもa Siッstr Sia Sistr Si₳a Si⃳str Sia Sistr Siコa Siンstr Siコa Siンstr
Siⳳa Siⳳstr Sia Sistr Sia Sistr Siaa Sisstr Si Sitr Sia Sitsr
Siz SiztrHOME
Popular Songs:
heartbreaker

them changes

i'se the b'y

my baby smokes

angel in the sky

the preacher

esta noche si

i forgot

up north

que hacer

let's take a lifetime

down in the dark

silva halo

he just doesn't get it

back in black

vuelo (del disco todo o nada)

broomstick

pagan streams

true blue love

crazy april

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us