Sie Gubba
Hla I Taket

Det va en gjeng som satt å sång
Å fæstløsta va stor
Men det va itj att nå uteplass
I by`n der dem bor…
Ferr hælvparten ha brøinni opp
Å ræst`n va lagt ne`
Så da bars det oppi dal`n
Nei det va itj tvil om det

Det bli hæla i taket, når karran ska på fæst
Å i kvell så tar det rætteli av, å nachspiele bli bæst

Å når fæsten deinn e godt i gang
Med stæmninga på topp
Å det skjenkes ganske jamnt å trutt
Ti både glas å kopp
Men hainn Ole hainn ha fått ferr my
Å plutselig si det pang
Hainn ha klappa te en Stjørdaling
-No e`n stri å rang

Det bli hæla i taket, når karran ska på fæst
Å i kvell så tar det rætteli av, å nachspiele bli bæst


Mirror lyrics:

Å i kvell så tar det rætteli av, å nachspiele bli bæst
Det bli hæla i taket, når karran ska på fæst

-No e`n stri å rang
Hainn ha klappa te en Stjørdaling
Å plutselig si det pang
Men hainn Ole hainn ha fått ferr my
Ti både glas å kopp
Å det skjenkes ganske jamnt å trutt
Med stæmninga på topp
Å når fæsten deinn e godt i gang

Å i kvell så tar det rætteli av, å nachspiele bli bæst
Det bli hæla i taket, når karran ska på fæst

Nei det va itj tvil om det
Så da bars det oppi dal`n
Å ræst`n va lagt ne`
Ferr hælvparten ha brøinni opp
I by`n der dem bor…
Men det va itj att nå uteplass
Å fæstløsta va stor
Det va en gjeng som satt å sång


Relevant Tags:
HHla II TTaket la aket Hla I aTket jla j faket jHla jI fTaket Hjla Ij Tfaket ula 9 5aket uHla 9I 5Taket Hula I9 T5aket
nla l haket nHla lI hTaket Hnla Il Thaket bla o yaket bHla oI yTaket Hbla Io Tyaket gla k 6aket gHla kI 6Taket Hgla Ik T6aket
yla 8 gaket yHla 8I gTaket Hyla I8 Tgaket Hla u raket Hla uI rTaket Hla Iu Traket H㦦la Taaket Hla Tket Hla Tkaet
Hlla Tzket Ha Tzaket Hal Tazket Hka Tqket Hkla Tqaket Hlka Taqket Hoa Tsket Hola Tsaket Hloa Tasket
Hpa Twket Hpla Twaket Hlpa Tawket Hlaa Txket Hl Txaket Hla Taxket Hlz Takket Hlza Taet Hlaz Taekt
Hlq Talet Hlqa Talket Hlaq Taklet Hls Taoet Hlsa Taoket Hlas Takoet Hlw Tamet Hlwa TamketHOME
Popular Songs:
it's just a matter of time

harpoon

the voice

disappearing sands

don't try to break me

stern krieg

pin cushion

david is a girl therese is a boy

top hat, white tie, & tails

you can't lie to a liar

all i need

latter day cowboy

alphadog and omegalomaniac

baby strange

love's terrain

la cosecha

you're tender and you're tired

the time alone with you

stand and be counted

autocare

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us