Siddharta
Sim Hae

Brez sape brez srca ubita
le gledaš nekam stran
tvoja moè in veselje tvoj um
so izginili èisto drugam

Ta smeh ki ga rišeš za druge
popolnoma zlagan
in ta svet bil je tvoj
zdaj pa nema kot stroj
tam v kotu ne veš kod in kam

NI pameti in strasti
ko padaš z neba
in ni pameti in strasti
kadar te ni

Res bil je strah
bil je ples
bilo je vse kar si hotela
in bilo je veè kot to
samo nekaj je šlo povsem drugam
in kdo je kriv ne vem
a prah ti bo ponos prekril
tale prah v sivo spremenil
in ne gre iz mene
ko spomnim se tvojih besed 'nobenmu se ne
pustim zatret'

Ni pameti in strasti
ko padaš z neba
in ni pameti in strasti
kadar te ni

Nazaj prihaja um (jo barva sproti)
vliva ji pogum (na boljši poti)
vsa prevreta kri
se že na ledu hladi

Ni pameti in strasti
ko padaš z neba
in ni pameti in strasti
kadar te ni

In veš koliko
tvoj objem...
in dotik...
je vse to res ali se mi zdi
in ta svet ni veè nem
me v nove sanje potopi
tvoj objem...
in dotik...
kar ne verjamem, da letim
kaj vse v èudež spremeni tvoj objem.


Mirror lyrics:

kaj vse v èudež spremeni tvoj objem.
kar ne verjamem, da letim
in dotik...
tvoj objem...
me v nove sanje potopi
in ta svet ni veè nem
je vse to res ali se mi zdi
in dotik...
tvoj objem...
In veš koliko

kadar te ni
in ni pameti in strasti
ko padaš z neba
Ni pameti in strasti

se že na ledu hladi
vsa prevreta kri
vliva ji pogum (na boljši poti)
Nazaj prihaja um (jo barva sproti)

kadar te ni
in ni pameti in strasti
ko padaš z neba
Ni pameti in strasti

pustim zatret'
ko spomnim se tvojih besed 'nobenmu se ne
in ne gre iz mene
tale prah v sivo spremenil
a prah ti bo ponos prekril
in kdo je kriv ne vem
samo nekaj je šlo povsem drugam
in bilo je veè kot to
bilo je vse kar si hotela
bil je ples
Res bil je strah

kadar te ni
in ni pameti in strasti
ko padaš z neba
NI pameti in strasti

tam v kotu ne veš kod in kam
zdaj pa nema kot stroj
in ta svet bil je tvoj
popolnoma zlagan
Ta smeh ki ga rišeš za druge

so izginili èisto drugam
tvoja moè in veselje tvoj um
le gledaš nekam stran
Brez sape brez srca ubita


Relevant Tags:
SSim HHae im ae iSm aHe zim jae zSim jHae Szim Hjae wim uae wSim uHae Swim Huae dim nae dSim nHae
Sdim Hnae eim bae eSim bHae Seim Hbae xim gae xSim gHae Sxim Hgae aim yae aSim yHae Saim Hyae Siim Haae
Sm He Smi Hea Sjm Hze Sjim Hzae Sijm Haze S9m Hqe S9im Hqae Si9m Haqe Slm HseHOME
Popular Songs:
stay another day

jupiter (or somewhere out there)

groovallegiance

el verano

today's the first day

pahaa verta

i write a little

goin' back

come on in (and make yourself at home)

blues del labriego

point counterpoint

jocelyn ,it's crazy we ain't sixteen anymore

life isn't everything

changes

simplement quelques jours

breath of ghosts

winter hunter

no days go by

el vaso derrama

we were three

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us