Sig
Niin Kauan Kuin Maailma On

Niin paljon öitä sain
vain vähän päiviä
pelkään etten nää
enää yhtään ihmistä
Puut raskaat
varjostavat matkaani
olen vielä nuori
jo lasken aikaani

Vain ken jalopeuran sydämeensä saa
ken tulessa haavansa puhdistaa
ken tähtiä uhmata uskaltaa
häntä vapaus voi rakastaa
Täytyy elää jos tahtoo uskaltaa
elää jos aikoo rakastaa
täytyy elää ja nähdä maailmaa
niin kauan kuin maailma on
Tahdon elää
Tahdon rakastaa
Tahdon nähdä maailmaa
niin kauan kuin maailma on

Virran juoksu edessäin
se virtaa väärinpäin
itseni suvannossa
hukkuneena näin
Eksyin taivaan teille,
tuuliin sekoan
jo kuivuutensa murtuu
laidat astian

Vain ken jalopeuran sydämeensä saa
ken tulessa haavansa puhdistaa
ken tähtiä uhmata uskaltaa
häntä vapaus voi rakastaa
Täytyy elää jos tahtoo uskaltaa
elää jos aikoo rakastaa
täytyy elää ja nähdä maailmaa
niin kauan kuin maailma on
Tahdon elää
Tahdon rakastaa
Tahdon nähdä maailmaa
niin kauan kuin maailma on

Unen kaivoon hiekkaa
hiljaa ripautan
veden pinta ei rikkoudu
näen tulevan
Jyrkänteeltä huudan,
kaiku ei vastaa
aika kulkee ohitsein
kohta nuoruuskin katoaa

Vain ken jalopeuran sydämeensä saa
ken tulessa haavansa puhdistaa
ken tähtiä uhmata uskaltaa
häntä vapaus voi rakastaa
Täytyy elää jos tahtoo uskaltaa
elää jos aikoo rakastaa
täytyy elää ja nähdä maailmaa
niin kauan kuin maailma on
Tahdon elää
Tahdon rakastaa
Tahdon nähdä maailmaa
niin kauan kuin maailma on


Mirror lyrics:

niin kauan kuin maailma on
Tahdon nähdä maailmaa
Tahdon rakastaa
Tahdon elää
niin kauan kuin maailma on
täytyy elää ja nähdä maailmaa
elää jos aikoo rakastaa
Täytyy elää jos tahtoo uskaltaa
häntä vapaus voi rakastaa
ken tähtiä uhmata uskaltaa
ken tulessa haavansa puhdistaa
Vain ken jalopeuran sydämeensä saa

kohta nuoruuskin katoaa
aika kulkee ohitsein
kaiku ei vastaa
Jyrkänteeltä huudan,
näen tulevan
veden pinta ei rikkoudu
hiljaa ripautan
Unen kaivoon hiekkaa

niin kauan kuin maailma on
Tahdon nähdä maailmaa
Tahdon rakastaa
Tahdon elää
niin kauan kuin maailma on
täytyy elää ja nähdä maailmaa
elää jos aikoo rakastaa
Täytyy elää jos tahtoo uskaltaa
häntä vapaus voi rakastaa
ken tähtiä uhmata uskaltaa
ken tulessa haavansa puhdistaa
Vain ken jalopeuran sydämeensä saa

laidat astian
jo kuivuutensa murtuu
tuuliin sekoan
Eksyin taivaan teille,
hukkuneena näin
itseni suvannossa
se virtaa väärinpäin
Virran juoksu edessäin

niin kauan kuin maailma on
Tahdon nähdä maailmaa
Tahdon rakastaa
Tahdon elää
niin kauan kuin maailma on
täytyy elää ja nähdä maailmaa
elää jos aikoo rakastaa
Täytyy elää jos tahtoo uskaltaa
häntä vapaus voi rakastaa
ken tähtiä uhmata uskaltaa
ken tulessa haavansa puhdistaa
Vain ken jalopeuran sydämeensä saa

jo lasken aikaani
olen vielä nuori
varjostavat matkaani
Puut raskaat
enää yhtään ihmistä
pelkään etten nää
vain vähän päiviä
Niin paljon öitä sain


Relevant Tags:
NNiin KKauan KKuin MMaailma OOn iin auan uin aailma n iNin aKuan uKin aMailma nO miin lauan luin jaailma kn mNiin lKauan lKuin jMaailma kOn
Nmiin Klauan Kluin Mjaailma Okn hiin oauan ouin kaailma 9n hNiin oKauan oKuin kMaailma 9On Nhiin Koauan Kouin Mkaailma O9n jiin mauan muin naailma 0n
jNiin mKauan mKuin nMaailma 0On Njiin Kmauan Kmuin Mnaailma O0n biin jauan juin Maaailma ln bNiin jKauan jKuin Mailma lOn Nbiin Kjauan Kjuin Maailma Oln
Niiin iauan iuin Mzailma in Nin iKauan iKuin Mzaailma iOn Niin Kiauan Kiuin Mazailma Oin Njin Kaauan Kuuin Mqailma Onn Kuan Kin Mqaailma O
Nijin Kuaan Kiun Maqailma On N9in Kzuan Khin Msailma Om N9iin Kzauan Khuin Msaailma Omn Ni9in Kazuan Kuhin Masailma Onm Nlin Kquan K7in Mwailma Oh
Nliin Kqauan K7uin Mwaailma Ohn Nilin Kaquan Ku7in Mawailma Onh Noin Ksuan Kkin Mxailma Oj Noiin Ksauan Kkuin Mxaailma Ojn Nioin Kasuan Kukin Maxailma Onj
Nkin Kwuan Kiin Ob Nkiin Kwauan Obn Nikin Kawuan Kuiin Maialma Onb N8in Kxuan K8in Mazilma N8iin Kxauan K8uin
Ni8in Kaxuan Ku8in Maazilma Nuin Kauuan Kjin Maqilma Nuiin Kaan Niuin Kaaun Kujin Maaqilma Kahan Kyin Masilma
Kahuan Kyuin Nini Kauhan Kuyin Maasilma Nijn Ka7an Mawilma Ka7uan Kun Niijn Kau7an Kuni Maawilma
Ni9n Kakan Kujn Maxilma Kakuan Nii9n Kaukan Kuijn Maaxilma Niln Kaian Ku9n Maaiilma Kaiuan Ku9in Maalma
Niiln Kauian Kui9n MaalimaHOME
Popular Songs:
taking a child by the hand (prendre un enfant)

albatross+ivy

hippie

destruye todo

anchorman ii

perdoname

i don't know

m.a.c.h.i.n.e.

number one

predsolski psihopat

keep on rocking

your love

self versus self

kate is a star

too legit to quit

spontaneous song v

st. francis

different things

california dreamin'

doesn't matter

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us