Shirley Clamp
Sjunde Himlen

Det kom en vind av ivrig värme
Och tina upp mitt frysa jag
Jag gjorde allt för att förneka
Men den höll sig kvar

Det var de sista dagarna i juli
Och de första i mitt liv
Mitt hjärta la sig helt förblindat
Och gav upp utan strid

Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen (Aha, aha)
Så länge du fanns kvar
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen

Det var sekunderna av sommar
Och minuterna av sol
Mm, en evighet av inte
Kunde inte hålla mot

Åååh, jag lyfte där jag stod

Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen (Aha, aha)
Så länge du fanns kvar
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen

Sjunde himlen

Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen (Aha, aha)
Så länge du fanns kvar
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen

Åååh, där stannar jag kvar

Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen (Aha, aha, aha)
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen

Där stannar jag kvar


Mirror lyrics:

Där stannar jag kvar

I sjunde himlen
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
I sjunde himlen (Aha, aha, aha)
Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)

Åååh, där stannar jag kvar

I sjunde himlen
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
Så länge du fanns kvar
I sjunde himlen (Aha, aha)
Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)

Sjunde himlen

I sjunde himlen
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
Så länge du fanns kvar
I sjunde himlen (Aha, aha)
Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)

Åååh, jag lyfte där jag stod

Kunde inte hålla mot
Mm, en evighet av inte
Och minuterna av sol
Det var sekunderna av sommar

I sjunde himlen
I mina sinnen (Aha, aha, aha)
Så länge du fanns kvar
I sjunde himlen (Aha, aha)
Jag var i sjunde himlen (Aha, aha, aha)

Och gav upp utan strid
Mitt hjärta la sig helt förblindat
Och de första i mitt liv
Det var de sista dagarna i juli

Men den höll sig kvar
Jag gjorde allt för att förneka
Och tina upp mitt frysa jag
Det kom en vind av ivrig värme


Relevant Tags:
SSjunde HHimlen junde imlen jSunde iHmlen zjunde jimlen zSjunde jHimlen Szjunde Hjimlen wjunde uimlen wSjunde uHimlen Swjunde Huimlen
djunde nimlen dSjunde nHimlen Sdjunde Hnimlen ejunde bimlen eSjunde bHimlen Sejunde Hbimlen xjunde gimlen xSjunde gHimlen Sxjunde Hgimlen
ajunde yimlen aSjunde yHimlen Sajunde Hyimlen Sjjunde Hiimlen Sunde Hmlen Sujnde Hmilen Skunde Hjmlen Skjunde Sjkunde Hijmlen
Siunde H9mlen Sijunde H9imlen Sjiunde Hi9mlen Smunde Hlmlen Smjunde Hlimlen Sjmunde Hilmlen Snunde Homlen Snjunde Hoimlen Sjnunde Hiomlen
Shunde Hkmlen Shjunde Hkimlen Sjhunde Hikmlen Suunde H8mlen Sujunde H8imlen Sjuunde Hi8mlen Humlen Sjnde Sjnude Hiumlen
Sjhnde Himmlen Hilen Sjuhnde Hilmen Sj7nde Hijlen Sj7unde Sju7nde Himjlen Sjknde Hiklen Sjuknde Himklen Sjinde Hinlen
Hinmlen Sjuinde HimnlenHOME
Popular Songs:
leaving with a california tilt

why would you wanna live

are we having fun yet

woda

todos al mismo tiempo

come and get my love

feel me!

background

va por la ciudad

"i decided not to do them"

i'd like to know

dark times

keep quiet

forever yours

reflecting in solitude

no for an answer

a medias de la noche

du r mitt liv

sold (the grundy county auction incident)

without the love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us