Shirley Clamp
Jag Fick Lna En ngel

Du log mot mig
En sista gång
Du var så lugn
Som om du redan gett dig av
Du såg på mig
Att jag var rädd

Hur kan man nånsin' va' beredd?

Jag fick låna en ängel
Som spred sitt ljus i mitt liv
I varje andetag
Du togs bort från mig
Alldeles för tidigt
Jag fick låna en ängel
För en stund

Du gav mig allt
Ett hjärta kan
Du lever kvar i mig
Så länge livet ger mig tid
Du sa till mig 'Var inte rädd'

Men säg mig hur kan man nånsin' va' beredd?

Jag fick låna en ängel
Som spred sitt ljus i mitt liv
I varje andetag
Du togs bort från mig
Alldeles för tidigt
Jag fick låna en ängel
För en stund

Min ängel..

(Jag fick låna en ängel)
Du spred ditt ljus (i mitt liv)
I varje andetag
Du togs bort från mig
Alldeles för tidigt
Jag fick låna en ängel
Jag fick låna en ängel
För en stund


Mirror lyrics:

För en stund
Jag fick låna en ängel
Jag fick låna en ängel
Alldeles för tidigt
Du togs bort från mig
I varje andetag
Du spred ditt ljus (i mitt liv)
(Jag fick låna en ängel)

Min ängel..

För en stund
Jag fick låna en ängel
Alldeles för tidigt
Du togs bort från mig
I varje andetag
Som spred sitt ljus i mitt liv
Jag fick låna en ängel

Men säg mig hur kan man nånsin' va' beredd?

Du sa till mig 'Var inte rädd'
Så länge livet ger mig tid
Du lever kvar i mig
Ett hjärta kan
Du gav mig allt

För en stund
Jag fick låna en ängel
Alldeles för tidigt
Du togs bort från mig
I varje andetag
Som spred sitt ljus i mitt liv
Jag fick låna en ängel

Hur kan man nånsin' va' beredd?

Att jag var rädd
Du såg på mig
Som om du redan gett dig av
Du var så lugn
En sista gång
Du log mot mig


Relevant Tags:
JJag FFick LLna EEn ngel ag ick na n ngel aJg iFck Lna nE ngel kag cick kna sn ㄄ngel kJag cFick kLna sEn ngel Jkag Fcick Lkna Esn ngel
iag rick ona 3n nngel iJag rFick oLna 3En gel Jiag Frick Lona E3n gnel mag gick pna fn mgel mJag gFick pLna fEn mngel Jmag Fgick Lpna Efn nmgel
nag tick Lna rn hgel nJag tFick Lna rEn hngel Jnag Ftick Lna Ern nhgel hag vick L㴴na 4n jgel hJag vFick Lna 4En jngel Jhag Fvick Lna E4n njgel
uag dick Lnna dn bgel uJag dFick La dEn bngel Juag Fdick Lan Edn nbgel Jaag Fiick Lma wn nggel Jg Fck Lmna wEn nel Jga Fcik Lnma Ewn negl
Jzg Fjck Lha Enn nhel Jzag Fjick Lhna E Jazg Fijck Lnha En nghel Jqg F9ck Lja Em nyel Jqag F9ick Ljna Emn nygel Jaqg Fi9ck Lnja Enm ngyel
Jsg Flck Lba Eh nbel Jsag Flick Lbna Ehn Jasg Filck Lnba Enh ngbel Jwg Fock Lnaa Ej nvel Jwag Foick Ln Ejn nvgel Jawg Fiock Lna Enj ngvel
Jxg Fkck Lnz Eb nfel Jxag Fkick Lnza Ebn nfgel Jaxg Fikck Lnaz Enb ngfelHOME
Popular Songs:
despertar, intentar, ignorar, no encontrar

ufo

les bars du port

more than words can tell

pat' en la raja

where's the party (dub version)

home

i lost my head

ritorno ad amare

try together

god bless the child

what's another day

te perd

just a little talk with jesus

i hear black

forever and ever

be my somebody

who can i count on

growing closer

blackout in the red room

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us