Shirley Clamp
En Ny Chans

Som tur är
Som minns jag inte hur det kändes
Innan allt gick fel
Jag var så ung när, mina vingar svek mig
När jag hamnade i djävulens spel

Om jag hade vetat
Hade anat, att livet har så mycket mer att ge
Om jag hade orkat
Hade vågat, låta vinden leda mig på rätt väg

Ge mig en ny chans
Att börja om, en ny chans
Att få andas rent igen
Ge mig en ny chans
Att älska mig själv
Mm, och få ro.. i min själ

Ett enda andetag
Ett tungt nog
Men de tvivla på sin rätt
Att få leva sitt liv, som någon tog
Och jag önskar att jag hade sett

Att jag hade vetat
Hade anat, att livet har så mycket mer att ge
Att jag hade orkat
Hade vågat, låta vinden leda mig på rätt väg

Ge mig en ny chans
Att börja om, en ny chans
Att få andas rent igen
Ge mig en ny chans
Att älska mig själv
Och få ro.. i min själ

Om jag hade orkat
Hade vågat, låta vinden leda mig på rätt väg

Ge mig en ny chans
Att börja om, en ny chans
Att få andas rent igen
Ge mig en ny chans
Att älska mig själv
Och få ro.. i min själ

Ge mig en ny chans
Att börja om, en ny chans
Att få andas rent igen
Ge mig en ny chans
Att älska mig själv
Och få ro.. i min själ


Mirror lyrics:

Och få ro.. i min själ
Att älska mig själv
Ge mig en ny chans
Att få andas rent igen
Att börja om, en ny chans
Ge mig en ny chans

Och få ro.. i min själ
Att älska mig själv
Ge mig en ny chans
Att få andas rent igen
Att börja om, en ny chans
Ge mig en ny chans

Hade vågat, låta vinden leda mig på rätt väg
Om jag hade orkat

Och få ro.. i min själ
Att älska mig själv
Ge mig en ny chans
Att få andas rent igen
Att börja om, en ny chans
Ge mig en ny chans

Hade vågat, låta vinden leda mig på rätt väg
Att jag hade orkat
Hade anat, att livet har så mycket mer att ge
Att jag hade vetat

Och jag önskar att jag hade sett
Att få leva sitt liv, som någon tog
Men de tvivla på sin rätt
Ett tungt nog
Ett enda andetag

Mm, och få ro.. i min själ
Att älska mig själv
Ge mig en ny chans
Att få andas rent igen
Att börja om, en ny chans
Ge mig en ny chans

Hade vågat, låta vinden leda mig på rätt väg
Om jag hade orkat
Hade anat, att livet har så mycket mer att ge
Om jag hade vetat

När jag hamnade i djävulens spel
Jag var så ung när, mina vingar svek mig
Innan allt gick fel
Som minns jag inte hur det kändes
Som tur är


Relevant Tags:
EEn NNy CChans n y hans nE yN hCans sn my fhans sEn mNy fChans Esn Nmy Cfhans 3n hy xhans 3En hNy xChans E3n Nhy Cxhans fn jy vhans
fEn jNy vChans Efn Njy Cvhans rn by dhans rEn bNy dChans Ern Nby Cdhans 4n Nyy Chhans 4En N Cans E4n Ny Cahns dn Ng Cjans dEn Ngy Cjhans
Edn Nyg Chjans wn Nh Cuans wEn Cuhans Ewn Nyh Chuans Enn N6 Cnans E N6y Cnhans En Ny6 Chnans Em Nu Cbans Emn Nuy Cbhans Enm Nyu Chbans
Eh N7 Cgans Ehn N7y Cghans Enh Ny7 Chgans Ej Nj Cyans Ejn Cyhans Enj Nyj Chyans Eb Nt Chaans Ebn Nty Chns Enb Nyt Chnas Chzns
Chzans Chazns Chqns Chqans ChaqnsHOME
Popular Songs:
mike clark

everywhere i go

siren

nothing to say

␰ sempre tarde demais

darktown strutters' ball

orjakaleeri

bon nadale

i'm gonna be a wheel someday

drugdealer

hit the deck

amplifire

downtown downer

sound of loneliness

when the one you love is gone

regret

i cant help it

jos jt

sabor sabor

oh me oh my

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us