Silje Nergaard
S Nr S Nr

Så nær, så nær

Det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Det var like fot
Det var så nær, så nær

Jeg ville si deg alt
Men nølte i et langt sekund
Jeg tidde da det gjaldt
Jeg valgte plutselig å holde munn
Uten grunn
For ingen av oss visste det
som siden skulle skje

Men det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Det var like før
Det var så nær, så nær

Jeg ville si deg alt
Men sannheten er aldri hel
Jeg sa den bare halvt
Og du fikk bare se en liten del
av min sjel

Og det i meg som lever nå
er det du aldri så

Men det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Det var like før
Aldri før har noen vært så nær
Det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeger
Som en åpen dør
Du var så nær. så nær

At taushet er som gull var noe jeg forsto
da du dro

Men det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Det var like før
Aldri før har noen vært så nær
Det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Som en åpen dør
Du var så nær, så nær

Mirror lyrics:
Du var så nær, så nær
Som en åpen dør
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Det var like før
Aldri før har noen vært så nær
Det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Men det var like før

da du dro
At taushet er som gull var noe jeg forsto

Du var så nær. så nær
Som en åpen dør
Jeg holdt på si deg hvem jeger
Det var like før
Aldri før har noen vært så nær
Det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Men det var like før

er det du aldri så
Og det i meg som lever nå

av min sjel
Og du fikk bare se en liten del
Jeg sa den bare halvt
Men sannheten er aldri hel
Jeg ville si deg alt

Det var så nær, så nær
Det var like før
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Men det var like før

som siden skulle skje
For ingen av oss visste det
Uten grunn
Jeg valgte plutselig å holde munn
Jeg tidde da det gjaldt
Men nølte i et langt sekund
Jeg ville si deg alt

Det var så nær, så nær
Det var like fot
Jeg holdt på si deg hvem jeg er
Det var like før

Så nær, så nær


Relevant Tags:
SS NNr SS NNr r r S Nr S Nr z mr z mr zS mNr zS mNr Sz Nmr Sz Nmr
w hr w hr wS hNr wS hNr Sw Nhr Sw Nhr d jr d jr dS jNr dS jNr Sd Njr Sd Njr
e br e br eS bNr eS bNr Se Nbr Se Nbr x Nr x Nr xS Nr xS Nr Sx Nr Sx Nr
a N㦦r a N㦦r aS Nr aS Nr Sa Nr Sa Nr S Nrr S Nrr S N S NHOME
Popular Songs:
curanto

angels with snipers

figure it out

wildfire

tricks of the light

solo le pido a dios

peace now

put your heart into it

well, yes dear

don't let me down

make it right tonight

i know you're going away

first steps

the flower

childhood memories

one too many nights

climbing up the walls

love the one your with

rebel run

si me cambian los recuredos

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us