Sharon Cuneta
Kahit Wala Ka Na

Minsan ang buhay parang musika
Puro tunog, damdamin ay wala
Pag iyong naririnig, may hinahanap pa
Wala nang buhay, may kulang pa rin.

Ito ang nadama ng mawala ka
At sa haba ng gabi, nasanay din ako
Napatunayan kong kahit nag-iisa
Tuloy ang buhay, kahit wala ka na.

Kahit wala ka na, kahit wala ka na
Bukas ay naghihintay sa gitna ng pag-iisa
At kung sakali mang iibig pang muli
Sisikapin kong hindi na muling magkamali.
Mahirap mang gawing limutin ka
May luha man saking mga mata
Tuloy ang buhay, kahit wala ka na.

Kahit wala ka na, kahit wala ka na
Bukas ay naghihintay sa gitna nang pag-iisa
At kung sakali mang iibig pang muli
Sisikapin kong hindi na muling magkamali
Itatayo ako ng panahon
Sa luhang dulot ng nakaraan
Tuloy ang buhay, kahit wala ka na.


Mirror lyrics:

Tuloy ang buhay, kahit wala ka na.
Sa luhang dulot ng nakaraan
Itatayo ako ng panahon
Sisikapin kong hindi na muling magkamali
At kung sakali mang iibig pang muli
Bukas ay naghihintay sa gitna nang pag-iisa
Kahit wala ka na, kahit wala ka na

Tuloy ang buhay, kahit wala ka na.
May luha man saking mga mata
Mahirap mang gawing limutin ka
Sisikapin kong hindi na muling magkamali.
At kung sakali mang iibig pang muli
Bukas ay naghihintay sa gitna ng pag-iisa
Kahit wala ka na, kahit wala ka na

Tuloy ang buhay, kahit wala ka na.
Napatunayan kong kahit nag-iisa
At sa haba ng gabi, nasanay din ako
Ito ang nadama ng mawala ka

Wala nang buhay, may kulang pa rin.
Pag iyong naririnig, may hinahanap pa
Puro tunog, damdamin ay wala
Minsan ang buhay parang musika


Relevant Tags:
KKahit WWala KKa NNa ahit ala a a aKhit aWla aK aN lahit aala la ma lKahit aWala lKa mNa Klahit Waala Kla Nma oahit 3ala oa ha
oKahit 3Wala oKa hNa Koahit W3ala Koa Nha mahit dala ma ja mKahit dWala mKa jNa Kmahit Wdala Kma Nja jahit eala ja ba jKahit eWala jKa bNa
Kjahit Weala Kja Nba iahit sala ia Naa iKahit sWala iKa N Kiahit Wsala Kia Na Kaahit 2ala Kaa Nz Khit 2Wala K Nza Khait W2ala Ka Naz
Kzhit qala Kz Nq Kzahit qWala Kza Nqa Kazhit Wqala Kaz Naq Kqhit Kq Ns Kqahit Wla Kqa Nsa Kaqhit Wlaa Kaq Nas Kshit Wzla Ks Nw
Ksahit Wzala Ksa Nwa Kashit Wazla Kas Naw Kwhit Wqla Kw Nx Kwahit Kwa Nxa Kawhit Waqla Kaw Nax Kxhit Wsla Kx Kxahit Kxa
Kaxhit Wasla Kax Kahhit Wwla Kait Wwala Kaiht Wawla Kajit Wxla Kajhit Wxala Kahjit Waxla
Kauit Walla Kauhit Waa Kahuit Waal Kanit Waka Kanhit Wakla Kahnit Walka Kabit Waoa
Kabhit Waola Kahbit Waloa Kagit WapaHOME
Popular Songs:
al fimm (versione 1)

convict

amsterdam

sweet, sweet song of salvation

my beautiful muse

the winding sheet

i know that's right

tulisitko

denton road

villancico del rey de extremadura

silent night

jag r s kr

beloved (tim schuldt remix)

love is love

tais toi et rap

shine

this woman's work

untitled

the legend

nausea

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us