Sektion B
Valhalla Vgen Fram

jag går mot stadion med lätta steg
Valhallavägen fram
En gammal skön och inkörd väg
Valhallavägen fram
med min tröja på och biljett i hand
Valhallavägen fram
Jag är hemma nu i Djurgårdsland
Valhallavägen fram

Ser alla flaggorna och färgerna. Jag hör ramsorna i kör
förväntningar i luften snart så är jag innanför

Jag ser polarna vid skylten dom har väntat ett tag
Valhallavägen fram
Vi ska ge vårt stöd till vårt fotbollslag
Valhallavägen fram

Ser alla farsorna med barn i släp som invigs i en rit
och när jag någon gång får egna kids ska dom följa med mig hit

Dom med Djurgårdshjärta kommer alltid att förstå
Valhallavägen fram
Jag går den bästa väg som finns att gå
Valhallavägen fram
Mirror lyrics:Valhallavägen fram
Jag går den bästa väg som finns att gå
Valhallavägen fram
Dom med Djurgårdshjärta kommer alltid att förstå

och när jag någon gång får egna kids ska dom följa med mig hit
Ser alla farsorna med barn i släp som invigs i en rit

Valhallavägen fram
Vi ska ge vårt stöd till vårt fotbollslag
Valhallavägen fram
Jag ser polarna vid skylten dom har väntat ett tag

förväntningar i luften snart så är jag innanför
Ser alla flaggorna och färgerna. Jag hör ramsorna i kör

Valhallavägen fram
Jag är hemma nu i Djurgårdsland
Valhallavägen fram
med min tröja på och biljett i hand
Valhallavägen fram
En gammal skön och inkörd väg
Valhallavägen fram
jag går mot stadion med lätta steg


Relevant Tags:
VValhalla VVgen FFram alhalla gen ram aVlhalla Vgen rFam balhalla bgen cram bValhalla bVgen cFram Vbalhalla Vbgen Fcram
calhalla cgen rram cValhalla cVgen rFram Vcalhalla Vcgen Frram galhalla ggen gram gValhalla gVgen gFram Vgalhalla Vggen Fgram
falhalla fgen tram fValhalla fVgen tFram Vfalhalla Vfgen Ftram Vaalhalla Vgen vram Vlhalla Vgen vFram Vlahalla Vgen Fvram
Vzlhalla Vッgen dram Vzalhalla Vgen dFram Vazlhalla V⃤gen Fdram Vqlhalla Vgen Vqalhalla Vヤgen Fam Vaqlhalla Vヤgen Farm
Vslhalla V⤤gen Fdam Vsalhalla Vgen Vaslhalla Vgen Frdam Vwlhalla Vggen F4am Vwalhalla Ven F4ram Vawlhalla Vegn Fr4am
Vxlhalla Vhen Fgam Vxalhalla Vhgen Vaxlhalla Vghen Frgam Vallhalla Vyen Ftam Vahalla Vygen Vahlalla Vgyen Frtam
Vakhalla Vben F5am Vaklhalla Vbgen F5ram Valkhalla Vgben Fr5am Vaohalla Vven Ffam Vaolhalla Vvgen Ffram Valohalla Vgven Frfam
Vaphalla Vfen Feam Vaplhalla Vfgen Feram Valphalla Vgfen Fream Valhhalla Vten Fraam Valalla Vtgen Frm Valahlla Vgten Frma
Valjalla Vgeen Frzm Valjhalla Vgn Frzam Valhjalla Vgne Frazm Valualla Vgsn Frqm Valuhalla Vgsen Frqam Valhualla Vgesn Fraqm
Valnalla Vg3n Frsm Valnhalla Vg3en Frsam Valhnalla Vge3n Frasm Valballa Vgfn Frwm Valbhalla Frwam Valhballa Vgefn FrawmHOME
Popular Songs:
you gave me love

indian love call

and i am telling you i'm not going

juste l'instant

surviving

lampara magica

the impossible dream

i'd give you anything

jag r konstnrrrr

orange glow

sleepwalking

cards and quarters

valoa ja voimaa

i am a fan

i want everyone to like me

when he leaves you

aude (emmne moi)

more than words

den anikis eki

i don't care

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us